11.07.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ez most annak az ideje, hogy a mély csend állapotával, vagyis a testetlennek lenni állapotával rendelkezzetek. Gyakoroljátok, hogy ebben az állapotban maradtok.

Kérdés:
Mi mindközül a legnagyobb cél és azt hogyan tudjátok elérni?

Válasz:
Teljesen civilizálttá válni a legmagasabb cél. Csak, amikor nincs a leghalványabb csalfaság sem a fizikai szerveitekben, tudtok teljesen civilizálttá válni. Amikor egy ilyen állapottal rendelkeztek, meg tudjátok kapni a világ uralkodását. Arra emlékeznek: Azok, akik felemelkednek, megízlelik a mennyország édességét, vagyis, a királyok királyaivá tudnak válni. Máskülönben alattvalók lesznek. Most ellenőrizzétek: Milyen a hozzáállásom? Elkövetek bármilyen hibát is?

Om shanti.
Nektek itt lélek tudatosságban kell ülnötök. Az Atya elmagyarázza nektek, gyerekeknek: Tekintsétek magatokat lelkeknek. Baba most a „teljes körű” Dadit kérdezi: Lélek tudatos, vagy testi tudatos vagy az aranykorban? Ott ti automatikusan lélek tudatosak vagytok. Nincs arra szükségetek, hogy erre újból és újból emlékezzetek. Igen, ott megértitek, hogy amikor a testetek öreggé válik, azt le kell vedlenetek és egy újat öltötök. Ugyanúgy, ahogy ott van egy kígyó példája, a lélek is levedli ezt az öreg testet és egy újat ölt. Isten példákkal magyaráz. Zümmögjétek el a tudást az összes emberi lénynek és tegyétek őket olyan tudás teljessé, mint önmagatok, amin keresztül bűntelen istenséggé válnak az angyalok földjén. A legnagyobb tanulmány emberi lényekből istenségekké válni. Arra emlékeznek, Istennek nem tartott hosszú ideig, hogy az emberi lényeket istenségekké változtassa. Ki tette azt? Nem az istenségek tették azt. Csak Isten változtatja az emberi lényeket istenségekké. Az emberi lények nem tudják ezeket a dolgokat. Az emberek mindenhol megkérdezik tőletek: Mi a célotok és tárgyatok? Miért nem nyomtattok ki egy kis szórólapot elmagyarázva a célotokat és tárgyatokat, hogy azt bárkinek át tudjátok adni, aki megkérdezi tőletek? Ők képesek lesznek megérteni azon keresztül. Baba nagyon jól magyaráz. Ebben az időben ez a vaskor, a tisztátalan világ, amiben nagy és korlátlan a szomorúság. Most Baba elvégzi a minket, emberi lényeket a boldogság nagyszerű és tiszta aranykori világába vinni szolgálatát, vagyis, megmutatja nekünk az utat. Az nem úgy van, hogy mi egy osztatlan (dualitás nélküli) tudást adunk. Azok az emberek a tudást egy osztatlan tudásnak tekintik a szentírásokban. Valójában az nem osztatlan tudás. Akár azt írni, osztatlan tudás, is helytelen. Nektek ezt el kell magyaráznotok az emberi lényeknek. Legyenek ilyen nyomtatott szórólapok, hogy az emberek gyorsan megértsék, hogy mi a célotok: Mi elmozdítjuk a vaskori, tisztátalan, romlott emberi lényeket a korlátlan szomorúságból és elvisszük őket a korlátlan boldogság aranykori tiszta és emelkedett világába. Baba átad nektek egy ilyen esszé témát, hogy arról írjatok. Nektek világosan le kell írnotok. Mindenhol szórólapokkal kellene rendelkeznetek ilyen cikkekkel, hogy azokat gyorsan elhozzátok és átadjátok az embereknek és így ők is felismernék, hogy a szomorúság földjén vannak, és a piszokban fekszenek. Az emberi lények nem értik, hogy a szomorúság vaskori tisztátalan földjének az emberi lényei, és mi vagyunk azok, akik a korlátlan boldogságba visszük őket. Tehát, ilyen jó szórólapot kellene készítenetek, ugyanúgy, ahogy Baba egyet kinyomtatott: Vaskoriak vagy aranykoriak vagytok? Ugyanakkor az emberek semmit nem értenek. Ők az ékszereket köveknek tekintik, és azokat eldobják. Ezek a tudás ékszerei, míg azok az emberek azt gondolják, hogy a szentírásokban vannak ékkövek. Ti világosan elmagyarázhatjátok, hogy felismerjék, hogy itt korlátlan a szomorúság. Ott kellene lennie a szomorúság típusai listájának és legalább százegy típusnak kellene lenni azon a listán. Írjátok le: Ebben a világban korlátlan a szomorúság. Mindazt írjátok le és készítsetek egy listát a másik oldalon, és írjatok a korlátlan boldogságról, ahol a szomorúságnak nincs nyoma. Mi megalapítjuk azt a királyságot, vagyis a boldogságnak azt a földjét, így az emberek szája aztán nagyon gyorsan bezáródik. Az emberek nem értik, hogy ebben az időben ez a szomorúság földje. Ők ezt mennyországnak tekintik. Hatalmas palotákat és templomokat építenek. Nem tudják, hogy mindennek véget kell érnie. Ők sok pénzt kapnak a kenőpénzeken keresztül. Az Atya elmagyarázta, hogy mindez Maya arroganciája és a tudomány arroganciája. A motorok és a repülőgépek mind Maya magamutogatása. A törvény az, hogy amikor az Atya megalapítja a mennyországot, Maya is megmutatja a saját hivalkodását. Ezt hívják Maya pompájának. Ti, gyerekek most megalapítjátok a békét az egész világon. Ha Maya eljön és közbeavatkozik, a lelkiismeretetek furdal benneteket, gyerekek. Az Atya elmagyarázza, hogy amikor valaki beleseik egy másik nevének és formájának a csapdájába, az a bűnös szem állapota. A vaskorban kriminális dolgok vannak, míg az aranykorban civilizáció van. Mindenki meghajol az istenségi bálványok előtt: Ti bűntelenek vagytok, és mi bűnösek vagyunk. Ezért, az Atya azt mondja, nektek, mindannyitoknak ellenőriznetek kellene a saját állapototokat. Minden rangidős maharatinak önmagát kellene néznie: Az intellektusomat nem húzza senki neve vagy formája? „Ez és ez nagyon jó. Én ezt akarom tenni, stb.” Ti ilyen belső érzéssel rendelkeztek? Baba tudja, hogy ebben az időben senki nem teljesen civilizált. Csak azok teljesen civilizáltak, akik tisztelettel mennek át. Ebben az időben még a 108 sem az. Nagyon nehéz az, hogy ne legyen a leghalványabb csalfaság sem. Alig van valaki ilyen. A szemeik egy picit biztosan becsapják őket. A dráma nem fogja megengedni senkinek, hogy nagyon gyorsan civilizálttá váljanak. Nektek sok erőfeszítést kell tennetek és ellenőriznetek kell önmagatokat. A szemeim becsapnak engem? Egy nagyon magas cél a világ mesterévé válni. Azok, akik felmásznak, megízlelik a mennyország édességét, vagyis, a királyok királyaivá válnak. Ha elbuknak, alattvalók lesznek. Manapság azt mondanák, hogy ezek bűnös idők. Nem számít, hogy egy személy milyen nagy, még akkor is, ha ő a királynő, belül biztosan félne, hogy valaki megfosztja a trónjától. Minden emberi lényben békétlenség van. Még néhány gyermek is olyan nagy békétlenséget terjeszt. Ti megalapítjátok a békét és így először is nektek, magatoknak kell békésnek maradnotok és aztán fel tudtok tölteni másokat is azzal az erővel. Ott maga a királyság nagyon békés. A szemek civilizálttá válnak. Az Atya azt mondja: Ellenőrizzétek önmagatokat: Milyen volt nekem, a léleknek a hozzáállása. Ez sok erőfeszítést igényel. Nektek önmagatokról kell gondoskodnotok. Néha nem mondjátok el az igazat a korlátlan Atyának és folyamatosan minden lépésnél hibákat követtek el. Ha azzal a bűnös látásmóddal néztek valakit, akárcsak egy kicsit is, vagy egy hibát követtek el, azt azonnal írjátok le. Amíg nem váltok teljesen szabaddá attól, hogy hibákat kövessetek el, nektek legalább tíz-húsz hibát kell elkövetnetek minden nap. Ugyanakkor senki nem mondja el az igazságot. Azok, akik testi tudatosak, biztosan ilyen vagy olyan bűnt fognak elkövetni. A lelkiismeretük folyamatosan furdalni fogja őket. Néhányan még azt sem értik, mi egy hiba. Az állatok ezt megértik? Mielőtt megkaptátok a tudást, majom intellektussal rendelkeztetek. Néhányan 50%-ban változtak, mások 10 százalékban és mások más százalékban. Ezek a szemek nagyon becsapók. A szemek a legélesebbek. Az Atya azt mondja: Ti lelkek testetlenül jöttetek le. Nektek nem volt testetek. Ebben az időben tudjátok, milyen más testeket fogtok venni vagy milyen kapcsolatokba fogtok belépni? Nem tudjátok megmondani. Az anyaméhben teljes csendben maradtok. A lélek teljesen csendessé válik. Csak amikor a test megnő, tudjátok meg, mivé váltok. Ti egyszerűen levedlitek azt az öreg testet és hazatértek, és aztán, amikor egy másik testet öltötök, eljátsszátok a szerepeteket az aranykorban. Ez most az idő, hogy teljesen csendessé váljatok. A lélek magával viszi ezeket a szanszkarákat és azok felmerülnek, amikor a test nagyobbá válik. Nektek most haza kell térnetek és ezért el kell felejtenetek ezt az öreg világot és a test tudatosságát. Semmire nem szabadna emlékezni. Nektek sok elővigyázatosságot kell betartanotok. Bármi legyen belül, az kívül felmerül. Shiv Babában tudás van. Nekem is van egy szerepem. Rólam mondjátok azt, a Tudás Óceánja. Az emberek ezt a dicséretet éneklik, de nem értik annak a jelentését. Ti most megértitek annak a jelentését. Ugyanakkor a lelkek intellektusa még egy pennyt sem ér. Az Atya most olyan bölccsé tesz titeket. Az emberi lényeknek millióik és többszörös millióik vannak. Ez Maya pompája. Most a tudomány bármilyen hasznos dolgával rendelkezzetek, azokkal ott is fogtok rendelkezni. Azok, akik felfedezték azokat, ott is létezni fognak. Ők nem válnak királyokká, de eljönnek hozzátok a végén és aztán tanítani fognak másokat. Ti olyan sokat tanultok az egy Atyától. Csak az egy Atya változtatja meg a világot olyan nagyon abból, ami volt. Ott vannak azok, akik felfedezik azokat a dolgokat és aztán azokat szétterjesztik. Először csak egy személy volt, aki elkészítette a bombákat. Ő megértette, hogy a világ azok által meg fog semmisülni. Aztán folyamatosan még többet készítettek. A tudományra ott is szükség van. Még mindig van idő. Ők tanulni fognak és okossá válnak. Ha egyszer megkapták az Atya bemutatását, eljönnek a mennyországba és szolgálókká és szolgálólányokká válnak. Ott minden boldogságot ad. Bármi létezett a boldogság földjén, az ott újból létezni fog. Ott semmilyen betegség vagy szomorúság nem kérdéses. Itt korlátlan a szomorúság, ott korlátlan a boldogság. Mi most ezt megalapítjuk. Csak az egy Atya a Szomorúság Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Először is a ti állapototoknak kell olyanná válnia. Nem szabad egyszerűen csak egy panditnak lennetek. Ott van egy pandit története, aki azt mondta, hogy keresztül tudtok menni azzal, hogy Ráma nevével rendelkeztek. Az a történet erre az időre vonatkozik. Azzal, hogy az Atya emlékezésével rendelkeztek, a méreg óceánjából a tej óceánjába mentek. Nektek, gyerekek állapotának ott nagyon jónak kell lennie. Ha nincs semmilyen jógaerő és a szemetek kriminális, a nyíl nem fogja elérni a célját. A szemeknek civilizáltnak kell lenniük. Ha valakinek tudást adtok, miközben az Atya emlékezésben vagytok, a nyíl el fogja érni a célt. A tudás kardjának rendelkeznie kell jógaerővel. A tudáson keresztül gazdagságot kerestek. Ti rendelkeztek az emlékezés erejével. Néhány gyermek egyáltalán nem rendelkezik semmilyen emlékezéssel. Ők egyáltalán semmit nem tudnak. Az Atya azt mondja: Nektek el kell magyaráznotok az embereknek, hogy ez a szomorúság földje és az aranykor a boldogság földje. A vaskorban a boldogságot nem említik. Még akkor is, ha van, az olyan, mint egy varjú ürüléke. Az aranykorban korlátlan a boldogság. Az emberek nem értik annak a jelentését. Ők folyamatosan a fejüket ütik a felszabadulásért. Senki nem tud az életben való felszabadulásról, tehát hogyan tudnának tudást adni? Ők a rajopradhan periódusban jönnek el, így hogyan tudnának raja jógát tanítani? Itt a boldogság olyan, mint egy varjú ürüléke. Még azt sem tudják, mi történik a raja jógán keresztül. Ti, gyerekek tudjátok, hogy ez a dráma, ami megtörténik. Ők rágalmazó dolgokat írnak rólatok az újságokban, de annak meg kell történnie. Ott van az ártatlanok minden típusú inzultálása. A világban sok típusú szomorúság van. Itt most nincs semmilyen boldogság. Nem számít, hogy valaki milyen gazdag, ha beteggé válik, vagy megvakul, szomorúságot tapasztal. Mindent írjatok le a szomorúság típusainak listájára. Ezek a dolgok mind a vaskor végén, Ravan királyságában léteznek. Nincs egyetlen egy dolog, ami szomorúságot okozna az aranykorban. Az aranykor a múltban létezett. Ez most az átmeneti kor. Az Atya is az átmeneti korban jön el. Tudjátok, hogy milyen születéseket vesztek 5.000 év alatt, és hogyan jöttök a boldogságból a szomorúságba. Azok, akik rendelkeznek minden tudással az intellektusukban és ezt önmagukba szívták, meg tudják érteni. Az Atya feltölti nektek, gyerekeknek a kötényeit. Arra emlékeznek, a gazdagság nem csökken azzal, hogy azt másoknak adományozzátok. Ha valaki nem adományoz gazdagságot, az olyan, mintha nem rendelkezne semmivel. Abban az esetben nem fog semmilyen gazdagságot kapni. Ott van a számla, ha nem adtok semmit, akkor azt honnan kapnátok meg? Hogyan lenne kiterjedés? Ezek mind a tudás örökkévaló ékszerei. Minden sorszám szerinti. Ez a ti szellemi hadseregetek. Néhány lélek el fog menni és egy magas státuszt igényel, míg mások megkapják az alattvalók státuszát, ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban tették. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, sorszám szerint, az erőfeszítéseiteknek megfelelően, szeretet, emlékezés és jó reggelt, mélyen a szívből, az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy gondoskodjatok önmagatokról, minden lépésnél ellenőrizzétek magatokat: a) Milyen volt nekem, a léleknek a hozzáállása, b) A szemeim civilizáltak voltak? c) Milyen bűnt követtem el a test tudatosság hatása alatt?

2. Szívjátok az intellektusotokba a tudás örökkévaló gazdagságát és aztán azt adományozzátok. Biztosan töltsétek fel a tudás kardját az emlékezés erejével.

Áldás:
Legyetek félelem nélküliek és váljatok győztessé és vonzzatok mindenkit azzal, hogy önmagatokba szívjátok az igazság hatalmát.

Ti, gyerekek emelkedett, erőteljes lelkek vagytok az igazság erejével. Megkaptátok ezt az igaz tudást, az igaz Atyát, az igaz elérést, az igaz emlékezést, az igaz erényeket és az igaz erőket. Amikor rendelkeztek egy ilyen nagy hatalom mámorával, az igazságnak ez a hatalma folyamatosan vonzani fog minden lelket. Még a hamisság földjén is azok, akik rendelkeznek az igazság hatalmával, győztesek. Az igazság elérése a boldogság és a félelemmentesség. Azok, akik az igazságot mondják, félelem nélküliek; soha nem szabadna félniük.

Slogen:
Az atmoszféra átalakításának a módja a pozitív gondolatok és az erőteljes hozzáállás.