01.07.24           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, rejon spokoju jest domem czystych dusz. Jeśli chcecie pójść do tamtego domu, stańcie się całkowicie czyste.

Pytanie:
Dzieci, jaka gwarancję Ojciec daje wam wszystkim?

Odpowiedź:
Słodkie dzieci, pamiętajcie Mnie, a gwarantuję wam, że pójdziecie do Mojego domu bez doświadczania kary. Przywiążcie serce tylko do jednego Ojca. Patrząc na ten stary świat, nie dostrzegajcie go. Żyjąc w tym świecie, pokazujcie, jak pozostawać czystym, a Baba z pewnością da wam zwierzchnictwo świata.

Om śanti.
Duchowy Ojciec pyta was, duchowe dzieci: Dzieci, wiecie, że Ojciec przybył, aby zabrać was z powrotem do Swojego domu; czy macie więc pragnienie pójścia do domu? Tamten to dom wszystkich dusz. Tutaj domem wszystkich ucieleśnionych dusz nie jest tylko jeden dom. Rozumiecie, że Ojciec przybył. Zaprosiliście Ojca, aby tu przyszedł: Zabierz nas do domu! To znaczy, do rejonu spokoju. Ojciec teraz mówi: O dusze, zapytajcie swoich serc, jak byście mogły powrócić do domu nieczyste? Na pewno macie się oczyścić. Teraz macie powrócić do domu. On nie mówi wam o niczym innym. Na ścieżce czczenia czyniliście przez tak długo wysiłek. Po co to było? Dla wyzwolenia. A więc Ojciec teraz pyta was: Czy czujecie, jak idziecie do domu? Dzieci odpowiadają: Baba, to po to tak długo czciliśmy. Wiecie także, że wszystkie ludzkie dusze mają być zabrane z powrotem. Jednak do domu macie powrócić po oczyszczeniu się i to czyste dusze najpierw tutaj przybywają. Nieczyste dusze nie mogą mieszkać w domu. Wszystkie miliardy dusz na pewno mają powrócić do domu. Tamten dom jest zwany rejonem spokoju i stanem emerytury. My, dusze mamy stać się czyste i powrócić do czystego rejonu spokoju. To wszystko. To jest coś tak łatwego. Jest to czysty rejon spokoju dusz, następny to czysty ląd szczęścia ucieleśnionych ludzkich dusz, a to jest nieczysty ląd cierpienia ludzkich ucieleśnionych dusz. Nie ma potrzeby, aby z tego powodu popadać w zamieszanie. Rejon spokoju jest miejscem, gdzie przebywają wszystkie czyste dusze. Tamten świat jest czystym światem, światem bez występku i bezcielesnym. Ten świat jest starym światem wszystkich ucieleśnionych dusz, gdzie wszyscy są nieczyści. Ojciec teraz przyszedł, aby uczynić was czystymi i zabrać was z powrotem do czystego świata rejonu spokoju. Potem ci, którzy uczą się radża jogi, pójdą do czystej ziemi szczęścia. To jest bardzo łatwe. Nad niczym w tym nie musisz rozmyślać. Masz używać swojego intelektu, aby rozumieć. Ojciec nas, dusz, przybył, aby zabrać nas do czystego rejonu spokoju. Zapomnieliśmy drogę, aby tam pójść i Ojciec teraz pokazał nam ją. Ja przychodzę i mówię do was w każdym cyklu: O, dzieci, pamiętajcie Mnie, Śiw Babę. Tylko jeden Satguru jest Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. On Sam przychodzi i daje wam, dzieci, posłannictwo, tzn. śrimat dotyczący tego, co macie teraz, dzieci, robić. Przez połowę cyklu dużo czciliście i brałyście dużo cierpienia. Zubożałyście przez ponoszenie wydatków. Dusza stała się tamopradhan z satopradhan. Tylko te kilka aspektów mają być zrozumianych. Czy chcecie iść teraz do domu, czy nie? Tak, Baba, my z całą pewnością chcemy powrócić do domu. To jest nasz słodki dom ciszy. Rozumiecie także, że teraz jesteście naprawdę nieczyści i dlatego nie możecie powrócić do domu. Ojciec teraz mówi: Pamiętajcie Mnie i wasze grzechy będą odcięte. Ja daję wam to samo posłannictwo w każdym cyklu. Uważaj siebie za duszę, ponieważ to ciało się skończy. Dusze, bądź co bądź, mają wrócić do domu. Tamten jest zwany bezcielesnym światem. Tam zamieszkują wszystkie bezcielesne dusze. To jest dom dusz. Bezcielesny Ojciec także tam zamieszkuje. Ojciec przychodzi na końcu, ponieważ wtedy On ma zabrać wszystkich z powrotem do domu. Żadna nieczysta dusza nie pozostanie tutaj. Nie ma w tym kwestii bycia w zamieszaniu, czy jakiejś trudności. Ludzie śpiewają: O, Oczyścicielu, przyjdź i oczyść nas oraz zabierz nas z powrotem ze Sobą! On jest Ojcem wszystkich. Potem, kiedy przychodzimy grać nasze role w nowym świecie, bardzo mało ludzi będzie tam mieszkać. Dokąd wszystkie miliardy dusz pójdą i gdzie zamieszkają? Wiecie także, że w złotym wieku było mało ludzkich dusz; drzewo było małe, a następnie rosło. W ramach drzewa jest różnorodność niezliczonych religii. Ono jest zwane drzewem kalpy. Jeśli czegoś nie rozumiesz, możesz zapytać Babę. Niektórzy mówią: Baba, jak możemy zaakceptować to, że czas trwania cyklu wynosi 5000 lat? Tylko Ojciec mówi wam prawdę. On także podał wam konto cyklu. Ojciec przychodzi w zbieżnym wieku tego cyklu i zakłada królestwo bóstw, które teraz nie istnieje. Potem tam, w złotym wieku, będzie jedno królestwo bóstw. Obecnie On daje wam wiedzę o Stwórcy i stworzeniu. Ojciec mówi: Przychodzę w wieku zbieżnym każdego cyklu. Zakładam nowy świat. Stary świat ma się skończyć. Zgodnie z planem sztuki życia nowy świat staje się stary, a stary staje się nowy. To jest także pokazane w czterech równych częściach swastyki, ale oni niczego nie rozumieją. Na ścieżce czczenia jest tak, jakby oni po prostu bawili się lalkami. Istnieje dużo obrazów. W czasie Dipmali oni specjalnie ustawiają je w sklepach. Jest dużo obrazów. Rozumiecie, że teraz jest jeden Śiw Baba i wy, dzieci. Przychodzicie tutaj, a potem jest królestwo Lakszmi i Narajana, a następnie królestwo Ramy i Sity. Potem pojawiają się inne religie. Dzieci, nie macie z nimi żadnego związku. Oni przychodzą w swoim czasie, a potem każdy ma wrócić do domu. Dzieci, teraz macie wrócić do domu. Ten cały świat ma być zniszczony. Jaki jest sens pozostawania tutaj dłużej? Wasze serca nie są wcale przywiązane do tego świata. Macie przywiązać swoje serca do jednego Umiłowanego. On mówi: Połączcie swoje serca tylko ze Mną i staniecie się czyści. Teraz upłynęło dużo czasu i niewiele czasu pozostaje. Czas wciąż przemija. Jeśli nie przebywacie w jodze, na końcu będzie dużo żalu. Nastąpi kara i wasza pozycja będzie zniszczona. Teraz wiecie, jak dużo czasu upłynęło od kiedy opuściliście swój dom. Ludzie tak bardzo się trudzą, aby pójść do domu. W domu spotkacie się z Ojcem. Nie spotkacie Go w złotym wieku. Ludzie czynią duży wysiłek, aby pójść do lądu wyzwolenia. To jest zwane ścieżką czczenia. Zgodnie ze sztuką życia ścieżka czczenia teraz ma się skończyć. Teraz przyszedłem, aby zabrać was do domu. Ja z pewnością was zabiorę. Im czystszy ktoś się staje, tym wyższą zdobędzie pozycję. Nie ma kwestii bycia w zamieszaniu z tego powodu. Ojciec mówi: Dzieci, pamiętajcie Mnie i gwarantuję wam, że powrócicie do domu bez doświadczania kary. Wasze grzechy będą usunięte poprzez pamiętanie. Jeśli nie pamiętacie Mnie, będzie musiała być doświadczona kara i pozycja będzie zniszczona. Przychodzę i wyjaśniam to co każde 5000 lat. Przyszedłem niezliczoną ilość razy, aby zabrać was wszystkich z powrotem do domu. Tylko wy, dzieci, gracie rolę zwycięstwa i klęski, a potem przychodzę, aby zabrać was z powrotem. To jest nieczysty świat i dlatego ludzie śpiewają: O, Oczyścicielu, przyjdź! Jesteśmy występnymi grzesznikami; przyjdź i uczyń nas tymi bez występków i czystymi! To jest występny świat. Dzieci, macie teraz stać się całkowicie bez występku. Ci, którzy przychodzą później, przychodzą (do nieba) po doświadczeniu kary. Dlatego oni przychodzą do świata, który ma o dwa stopnie mniej; oni nie mogą być zwani całkowicie czystymi. Dlatego macie teraz robić pełny wysiłek. Nie powinno być tak, że wasza pozycja jest obniżana. Chociaż to nie jest królestwo Rawana, pozycja jest w kolejności. Gdy domieszka jest dodana do duszy, ona zgodnie z tym otrzymuje ciało. Dusza staje się srebrnowieczna ze złotowiecznej. Domieszka srebra jest dodana do duszy, a potem, dzień po dniu, jest coraz więcej brudnej domieszki dodawanej do duszy. Ojciec wyjaśnia wam bardzo dobrze. Jeśli nie jesteś w stanie czegoś zrozumieć, podnieś rękę! Ojciec wyjaśnia tym, którzy przeszli dookoła cyklu 84 żyć. Ojciec mówi: Wchodzę w niego na końcu jego 84 żyć. Następnie on ma zająć pierwszy numer. Ten, który był pierwszym numerem, jest teraz numerem ostatnim. Ten, który stał się nieczysty na końcu swoich wielu żyć, jest tym, który przybywa pierwszy. Ja, Oczyściciel wchodzę tylko w jego ciało. Ja go oczyszczam. Ja wyjaśniam to wam w jasny sposób. Ojciec mówi: Pamiętajcie Mnie i wasze grzechy będą spalone. Słuchaliście dużo wiedzy Gity, a także przekazywaliście ją innym, ale nie osiągnęliście poprzez to zbawienia. Wielu sannjasinów przekazywało wam bardzo słodko pisma. Słysząc ten dźwięk, wielu ważnych ludzi zbierało się razem. To jest słodycz dla uszu. Ścieżka czczenia jest tylko słodyczą dla uszu. Tutaj dusze mają pamiętać Ojca. Ścieżka czczenia teraz się kończy. Ojciec mówi: Przyszedłem, aby dać wam wiedzę, której nikt nie zna. Jedynie Ja jestem Oceanem Wiedzy. Gjan jest zwane wiedzą. Uczę was wszystkiego. Wyjaśniam wam także cykl 84 żyć. Macie w sobie całą wiedzę. Przechodzicie przez subtelny rejon z fizycznego świata i idziecie do bezcielesnego świata. Dynastia Lakszmi i Narajana jest pierwsza ze wszystkich. Tam nie ma występnych dzieci. Tam nie ma królestwa Rawana. Wszystko zachodzi za pomocą potęgi jogi. Macie wizję, że dziecko teraz wejdzie do pałacu łona. Dusza odchodzi w szczęściu. Tutaj ludzie tak bardzo lamentują i płaczą! Tutaj wchodzicie do więzienia łona. Tam nie ma kwestii lamentowania i płaczu. Ciało na pewno ma być zmienione, tak jak w przykładzie węża. Jednak nie ma kwestii bycia w zamieszaniu z tego powodu. Nie ma potrzeby, by zadawać dużo pytań. Powinieneś całkowicie zaangażować się w wysiłku stawania się czystym. Czy trudno jest pamiętać Ojca? Siedzicie przed Ojcem. Ja, wasz Ojciec daję wam wasze dziedzictwo szczęścia. Czy nie możecie pozostawać w pamiętaniu przez ostatnie życie? Dzieci, rozumiecie to bardzo dobrze, gdy jesteście tutaj, ale gdy wracacie do domu i widzicie twarz swojej żony itd., zjada was Maja. Ojciec mówi: Nie miejcie do nikogo przywiązania. Niewątpliwie, wszystko to ma być zniszczone. Macie pamiętać jednego Ojca. Pamiętajcie Ojca podczas wszystkiego, co robicie i pamiętajcie swoje królestwo. Macie także wdrażać sobie boskie cnoty. W złotym wieku nie ma brudnych rzeczy, takich jak mięso itd. Ojciec mówi: Wciąż wyrzekajcie się występków. Ja daję wam zwierzchnictwo nad światem. Jest w tym dużo dochodu. A więc, dlaczego nie mielibyśmy żyć w czystości? Dzięki życiu w czystości tylko przez to jedno życie, zarabiacie olbrzymi dochód. Możecie mieszkać razem, ale niech będzie miecz wiedzy pomiędzy wami. Jeśli wykażecie, że jesteście czyści, weźmiecie prawo do najwyższej ze wszystkich pozycji, ponieważ wtedy bylibyście tymi, którzy są w celibacie od urodzenia. Wiedza także jest potrzebna. Macie czynić innych podobnymi do siebie. Macie pokazać sannjasinom, w jaki sposób możecie mieszkać ze sobą i żyć w czystości. Wtedy oni będą mogli zrozumieć, że macie jakąś dużą potęgę. Ojciec mówi: Dzięki byciu czystymi w tym jednym życiu staniecie się panami świata na 21 żyć. Otrzymujecie taką dużą nagrodę, a więc dlaczego nie pokażecie, jak żyć w czystości? Pozostało bardzo mało czasu. Wciąż będzie rozlegać się ten dźwięk i to będzie także drukowane w gazetach. Widzieliście próby. Popatrzcie, co wydarzyło się tylko przez jedną bombę atomową! Nawet teraz ludzie są jeszcze w szpitalu. Obecnie oni produkują takie bomby, że bez trudu wszyscy zginą natychmiast. Te próby będą się odbywać, a potem nastąpi finał. Oni eksperymentują, żeby zobaczyć, czy ludzie umrą natychmiast, czy nie. Wtedy oni znaleźliby inne metody. Nie będzie żadnych szpitali itp. Kto siedziałby i służyłby innym? Żaden bramin itd. nie pozostanie, aby was nakarmić. Gdy tylko będzie zrzucona bomba, wszystko będzie zniszczone. Wszystko będzie pogrzebane w trzęsieniach ziemi. To nie zabierze dużo czasu. Tutaj są tłumy ludzi. W złotym wieku będzie ich bardzo mało. Tak więc, jak oni wszyscy będą zniszczeni? W miarę dalszego rozwoju, będziecie widzieć, co się dzieje. Tam, na początku będzie 900 tysięcy. Jesteście fakirami (religijnymi ascetami) i kochacie Pana. Wyrzekliście się wszystkiego i uważacie siebie za dusze. Ojciec kocha takich fakirów. W złotym wieku będzie małe drzewo. Baba wyjaśnia wam dużo kwestii. Wszyscy aktorzy są niezniszczalnymi duszami i oni przychodzą tutaj, aby odgrywać swoje role. Przychodzicie w każdym cyklu, aby stać się studentami Ojca i uczyć się. Wiecie, że Baba uczyni was czystymi i zabierze z powrotem ze Sobą. Zgodnie ze sztuką życia Baba jest zobowiązany, by niewątpliwie zabrać każdego z powrotem do domu. To dlatego istnieje nazwa Armia Pandawów. Co robią Pandawowie? Bierzecie od Ojca prawo do swojej fortuny królestwa, dokładnie tak, jak zrobiliście to w poprzednim cyklu, w kolejności zgodnie ze staraniami, które czynicie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby być kochanymi przez Ojca, stańcie się całkowitymi fakirami. Zapomnieć swoje ciało i uważać siebie duszę tzn. stać się fakirem. Aby wziąć największą nagrodę od Ojca, pokaż, jak stać się całkowicie czystym.

2. Macie powrócić do domu i dlatego nie wolno wam przywiązywać swego serca do starego świata. Przywiąż swoje serce tylko do jednego Umiłowanego. Pamiętaj Ojca i królestwo.

Błogosławieństwo:
Miej zawsze pogodne i uważne usposobienie, pozostając połączonym w swoim bramińskim życiu.

Jeśli twoje szczęśliwe usposobienie zmienia się w jakiejkolwiek sytuacji, nie będzie to nazywane trwałym szczęściem. W swoim bramińskim życiu stale miej pogodne i uważne usposobienie. Niech twoje usposobienie nie zmienia się. Gdy zmienia się twoje usposobienie, mówisz, że pragniesz samotności, ponieważ Twój nastrój jest taki jak dzisiaj. Twój nastrój zmienia się, gdy jesteś sam. Pozostań stale połączony, a twój nastrój się nie zmieni.

Hasło:
Świętowanie oznacza posiadanie entuzjazmu do pamiętania i służenia.