02.07.24           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, przybyłyście tutaj, aby pozostawać w pamiętaniu i spalić swoje grzechy. Dlatego zwracajcie pełną uwagę, aby joga waszych intelektów nie była bezowocna.

Pytanie:
Jaki subtelny występek stwarza trudność na końcu?

Odpowiedź:
Jeśli jest nawet subtelna forma występku chciwości, jeśli zbieracie i zatrzymujecie coś z powodu chciwości, to będziecie pamiętać to na końcu i stworzycie trudność. Dlatego Baba mówi: Dzieci, nie miejcie przy sobie niczego. Macie zanurzyć wszystkie myśli i wpoić sobie nawyk przebywania w pamiętaniu Ojca. Dlatego praktykujcie bycie świadomym duszy.

Om śanti.
Dzieci, Baba przypomina wam każdego dnia: Bądźcie świadome duszy, ponieważ wasze intelekty błądzą tu i tam. Na ścieżce niewiedzy, gdy ludzie słuchają religijnych opowieści itd. ich intelekty wędrują na zewnątrz. Tutaj także intelekty błądzą wszędzie. Dlatego każdego dnia mówi się wam, abyście byli świadomi duszy. Tamci ludzie mówią: Zwracajcie uwagę na to, co mówimy i przyswajajcie to. Zwracajcie uwagę na wersety, które są zapisane w pismach. Tutaj Ojciec tłumaczy wam, duszom: Wy wszyscy, studenci, macie siedzieć tutaj w świadomości duszy. Śiw Baba przychodzi tutaj, aby was uczyć. Nie ma żadnej innej uczelni, gdzie ludzie myślą, że Śiw Baba ich uczy. Taka szkoła może istnieć tylko w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Wy, studenci, siedzicie tutaj i rozumiecie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, przychodzi tutaj, aby was uczyć. Śiw Baba przychodzi uczyć nas. Pierwsze wyjaśnienie jakie daje to: Macie stać się czyści. Dlatego stale pamiętajcie tylko Mnie. Jednak Maja sprawia, że ciągle zapominacie. Dlatego Ojciec ostrzega was. Jeśli będziecie komuś wyjaśniać, to pierwszą rzeczą, jaką macie wyjaśnić jest to, kim jest Bóg i gdzie jest Bóg, który jest Oczyścicielem, który usuwa cierpienie i jest Dawcą Szczęścia. Każdy Go pamięta. Gdy ludzie doświadczają trudności, mówią: O Boże, miej miłosierdzie! Gdy trzeba ludzi ocalić, oni mówią: O, Boże! O Boże! Uwolnij nas od cierpienia! Każdy cierpi. Wiecie na pewno, że złoty wiek jest zwany krainą szczęścia, a żelazny wiek krainą smutku. Dzieci, wy to wiecie, ale Maja nadal sprawia, że zapominacie. Ten system inspirowania was do siadania w pamiętaniu jest ustalony w sztuce życia, ponieważ wielu w ogóle nie ma pamiętania przez cały dzień. Oni nie pamiętają nawet przez minutę, dlatego sadza się ich tutaj, aby zainspirować ich do pamiętania. Dostajecie metody na przebywanie w pamiętaniu, aby się to utrwaliło. Mamy stać się satopradhan poprzez pamiętanie Ojca. Ojciec przekazał wam pierwszej klasy, prawdziwą metodę na stanie się satopradhan. Tylko Jeden jest Oczyścicielem. On przychodzi i podaje wam metodę. Dzieci, siedzicie tutaj w spokoju, gdy macie jogę z Ojcem. Jeśli joga twojego intelektu błądzi tu i tam, to nie ma w tobie spokoju, co oznacza, że jesteś niespokojny. Cały ten czas, gdy joga waszych intelektów błądzi tu i tam, jest marnowany, ponieważ wasze grzechy nie są odcinane. Świat nie wie, w jaki sposób grzechy są odcinane. To są bardzo subtelne kwestie. Ojciec powiedział wam: Pamiętajcie Mnie. Sukcesem jest cały ten czas, kiedy nić waszego pamiętania jest połączona. Jeśli wasze intelekty błądzą tu i tam, nawet w najmniejszym stopniu, to ten czas jest zmarnowany i bezowocny. Wskazówka Ojca to: Dzieci, pamiętajcie Mnie! Marnotrawstwem jest, jeśli Mnie nie pamiętacie. Co poprzez to się wydarzy? Nie staniecie się szybko satopradhan. Ten zwyczaj potem się utrwali i to stale będzie zachodzić. Dusza wie, jakie grzechy popełniła w tym życiu. Chociaż niektórzy ludzie mówią, że nie pamiętają ich, Baba mówi: Pamiętacie wszystko od trzeciego czy czwartego roku życia. Na początku nie popełnialiście tak wielu grzechów, jak popełnialiście później. Dzień po dniu wasze oczy stawały się coraz bardziej zbrodnicze. W srebrnym wieku są dwa stopnie mniej. Jak długo zajmuje księżycowi zmniejszyć się o dwa stopnie? On stopniowo stale się zmniejsza. O księżycu także mówi się, że jest pełny w szesnastu niebiańskich stopniach. Nie mówi się tego o słońcu. Dla księżyca jest to kwestia jednego miesiąca, podczas gdy tutaj jest to kwestia cyklu. Dzień po dniu, stale schodzicie w dół. Potem wspinacie się dzięki pielgrzymce pamiętania. Następnie nie ma potrzeby, abyście pamiętali Ojca, by się wspiąć. Po złotym wieku musicie zejść w dół. Gdybyście pamiętali Babę w złotym wieku, nie zeszlibyście w dół. Jednak, zgodnie ze sztuką życia, macie zejść w dół i dlatego w ogóle nie pamiętacie Baby. Z pewnością macie zejść w dół, a wtedy Ojciec pokazuje wam metodę pamiętania, ponieważ macie się wspiąć. Ojciec przychodzi i uczy was w zbieżnym wieku, że teraz zaczyna się wznoszenie. Potem pójdziemy do naszej krainy szczęścia. Ojciec mówi: Teraz macie pójść do krainy szczęścia, więc pamiętajcie Mnie. Wy, dusze, staniecie się satopradhan poprzez pamiętanie. Jesteście inni niż ten świat. Raj całkowicie różni się od tego świata. Raj istniał przedtem, ale teraz już nie istnieje. Ludzie zapomnieli to, ponieważ wydłużyli trwanie cyklu. Dzieci, teraz odkrywacie, że raj jest bardzo blisko, że bardzo mało czasu pozostało. Gdy czegoś brakuje w pielgrzymce pamiętania, myślicie, że jeszcze pozostało trochę czasu. Nie ma tyle pielgrzymki pamiętania, ile powinno być. Umożliwiacie to, że posłannictwo dociera do każdego zgodnie z planem sztuki życia. Jeśli nie dajecie innym posłannictwa, to znaczy, że nie służycie. Macie sprawić, aby do całego świata dotarło posłannictwo: Ojciec mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie! Ci, którzy studiują Gitę wiedzą, że Gita jest jedynym pismem, w którym wspomniane są te wzniosłe wersety. Jednak ludzie powiedzieli, że to są wersety Boga Kriszny, a więc kogo pamiętają? Chociaż oni czczą Śiwę, to nie mają dokładnej wiedzy, aby mogli przestrzegać śrimatu. Obecnie otrzymujecie wskazówki Boga, podczas gdy przedtem mieliście wskazówki ludzkich istot. Pomiędzy nimi jest taka różnica, jak różnica pomiędzy dniem i nocą. Ludzkie wskazówki mówią, że Bóg jest wszechobecny, podczas gdy wskazówki Boga mówią, że nie. Ojciec mówi: Przyszedłem, aby ustanowić niebo, więc to z pewnością jest piekło. Tutaj każdy ma w sobie pięć występków. To jest występny świat, dlatego przychodzę, aby uczynić go bez występku. Ci, którzy stają się dziećmi Boga, nie mogą mieć tych występków. Ludzie pokazują obraz Rawana z dziesięcioma głowami. Nikt nigdy nie może powiedzieć, że świat Rawana jest bez występku. Wiecie, że teraz jest królestwo Rawana i że w każdym jest pięć występków. W złotym wieku jest królestwo Ramy i nie ma w ogóle występków. Teraz ludzie są bardzo nieszczęśliwi. Ciało doświadcza tak wielkiego cierpienia. To jest kraina smutku. W krainie szczęścia ciało nie doświadcza żadnego cierpienia. Tutaj zapełnionych jest tak wiele szpitali. Nazywać to miejsce niebem jest wielkim błędem. Sami macie to zrozumieć, a potem wyjaśniać innym. Tamte studia nie są po to, aby wyjaśniać innym. Zdajecie swoje egzaminy i zaczynacie pracę. Tutaj macie dawać każdemu posłannictwo. Ojciec Sam nie będzie dawać tego posłannictwa. Ci, którzy są bardzo pojętni, są zwani nauczycielami. Ci, którzy są mniej mądrzy, są zwani studentami. Posłannictwo macie dawać każdemu. Pytajcie ich: Czy znacie Boga? On jest Ojcem każdego. Najważniejsze jest przedstawienie Ojca, ponieważ nikt tego nie wie. Ojciec jest Najwyższy ze wszystkich. On czyni cały świat czystym. Cały świat był czysty i był tam tylko Bharat. Nikt z innych religii nie może powiedzieć, że przychodzi do nowego świata. Oni są przekonani, że przed nimi ktoś istniał. Chrystus także z pewnością w kogoś wejdzie. Przed nim niewątpliwie ktoś istnieje. Ojciec jest tutaj i tłumaczy: Wchodzę w ciało Brahmy. Nikt nie wierzy, że On wchodzi w ciało Brahmy. Ach, ale bramini z pewnością są potrzebni. Skąd pochodzą bramini? Oni z pewnością pochodzą od Brahmy. Aćća, czy kiedykolwiek słyszeliście o ojcu Brahmy? On jest prapradziadkiem, on nie ma fizycznego ojca. Kto jest fizycznym ojcem Brahmy? Nikt wam tego nie powie. Brahma został zapamiętany. On jest także Ojcem ludzi. Podobnie, mówicie o bezcielesnym Śiw Babie. Kto jest Jego ojcem? Kto jest ojcem fizycznego Pradżapity Brahmy? Śiw Baba nie został zaadoptowany. Ten został zaadoptowany. Można powiedzieć, że Śiw Baba zaadoptował go. Nie powie się, że Śiw Baba zaadoptował Wisznu. Wiecie, że Brahma staje się Wisznu. On nie jest adoptowany. Śankar pokazany jest jako ten, który nie ma żadnej roli. Brahma staje się Wisznu, a Wisznu staje się Brahmą. To jest cykl 84 żyć. Skąd więc przybył Śankar? Gdzie jest jego stworzenie? Istnieje stworzenie Ojca. On jest Ojcem wszystkich dusz, podczas gdy stworzeniem Brahmy są wszystkie ludzkie istoty. Gdzie jest więc stworzenie Śankara? Ludzki świat nie jest stwarzany przez Śankara. Ojciec przychodzi tutaj i wyjaśnia to wszystko, ale pomimo to dzieci stale zapominają. Intelekt każdego jest w kolejności. Im większy intelekt (mądrość) masz, tym więcej nauk Nauczyciela możesz wchłonąć. To jest nieograniczone uczenie się, a wy zdobywacie pozycję w kolejności, zgodnie z tym, jak się uczycie. Stwarzana jest dynastia, chociaż jest to ta sama nauka, aby zmienić się z ludzkich istot w bóstwa. Powinno wejść do waszych intelektów, jaką pozycję zdobędziecie. Stanie się królem wymaga wysiłku. Królowie potrzebują także pokojówek i służących. Kto stanie się służącymi? To także możecie zrozumieć. Każdy, w kolejności, zgodnie ze swoimi wysiłkami, będzie mieć pokojówki i służące, nie powinniście więc uczyć się w ten sposób, że sami na wiele żyć staniecie się służącymi. Macie wykonywać wysiłek, aby stać się wzniosłymi. W pamiętaniu Ojca jest prawdziwy spokój. Jeśli wasze intelekty błądzą tu i tam, nawet w najmniejszym stopniu, to marnowany jest czas i zarabiany jest mniejszy dochód. Nie będziecie mogli stać się satopradhan. Zostało wyjaśnione, że kiedy wykonujecie pracę rękami, sercem pamiętajcie Ojca. Aby utrzymać swoje ciało w zdrowiu, gdy podróżujesz, intelektem pamiętaj Ojca. Jeśli jest ktoś z tobą, nie wolno ci plotkować. Serce każdego jest tego świadkiem. Baba tłumaczy, że powinniście podróżować w takim stanie. Księża chodzą w całkowitym milczeniu. Nie mówicie o wiedzy cały czas. Dlatego bądźcie cisi i ścigajcie się w pamiętaniu Śiw Baby. Na przykład, Baba mówi: Gdy jesz, siedź i jedz w pamiętaniu. Patrz na swój rejestr. Baba mówi wam o swoim rejestrze i jak on zapomina o pamiętaniu. Próbuję pamiętać Babę i mówię do Baby: Baba, będę pamiętać Cię cały czas. Zatrzymaj tylko mój kaszel i zmniejsz moją cukrzycę. Mówię wam o wysiłku, jaki wykonuję, ale ja sam zapominam o pamiętaniu. A więc w jaki sposób kaszel będzie zmniejszony? Mówię wam uczciwie, jaką rozmowę prowadzę z Babą. Dzieci, Baba mówi wam, ale nie mówicie Ojcu, ponieważ się wstydzicie. Gdy zamiatacie podłogę lub przygotowujecie pożywienie, róbcie to pamiętając Śiw Babę i otrzymacie potęgę. Również ta metoda jest potrzebna. Dzięki temu także skorzystacie. Gdy usiądziecie w pamiętaniu, inni także będą pociągnięci, jedni pociągają drugich. Im bardziej pozostajecie w pamiętaniu, tym większa będzie martwa cisza. Zgodnie ze sztuką życia, jedni mają wpływ na drugich. Pielgrzymka pamiętania jest bardzo korzystna. Nie ma powodu, by kłamać na ten temat. Jesteście dziećmi prawdziwego Ojca i macie robić postępy z uczciwością. Dzieci, wy otrzymujecie wszystko, otrzymujecie zwierzchnictwo nad światem, dlaczego więc miałybyście być chciwe i gromadzić 10 lub 20 sari? Jeśli stale gromadzicie wiele rzeczy, będziecie pamiętać je w czasie umierania. Dlatego podawany jest przykład: Żona powiedziała mężowi, aby wyrzekł się nawet swojej laski, bo będzie ją pamiętał na końcu. Nic nie powinno być pamiętane. Inaczej stworzycie sobie trudność. Kłamiąc gromadzicie stukrotny grzech. Skarbiec Śiw Baby jest zawsze pełny, nie ma więc potrzeby, aby wiele przy sobie zatrzymywać. Jeśli komuś wszystko ukradziono, dostanie wszystko. Dzieci, wy otrzymujecie od Ojca królestwo, a więc czy nie otrzymacie odzieży itp.? Nie miejcie wydatków, które nie są konieczne, ponieważ to niewinne, słabe matki pomagają w założeniu nieba. Dlatego ich pieniądze nie powinny być marnotrawione. One troszczą się o was, więc waszym obowiązkiem jest troszczyć się o nie. Inaczej na waszych głowach gromadzi się stukrotny grzech. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Gdy siedzicie w pamiętaniu Ojca, wasze intelekty nie powinny błądzić tu i tam nawet w najmniejszym stopniu. Stale gromadźcie swój dochód. Niech wasze pamiętanie będzie takie, żeby była martwa cisza.

2. Aby utrzymać swoje ciało w zdrowiu, gdy podróżujesz, nie plotkuj ze swoimi towarzyszami, ale bądź cicho i ścigaj się w pamiętaniu Ojca. Spożywaj posiłki w pamiętaniu Ojca.

Błogosławieństwo:
Odnieś sukces dzięki posiadaniu wiary w intelekcie oraz skończ z wszelkimi sieciami słabych myśli.

Do tej pory u większości z was, dzieci, pojawiały się słabe myśli. Takie dzieci myślą: Nie wiem, czy coś się stanie, czy nie, ani co się stanie. Te słabe myśli stają się ścianą, a sukces chowa się za tą ścianą. Maja tworzy sieć niepotrzebnych myśli, w którą zostajesz uwięziony. Dlatego niech twój intelekt ma wiarę w zwycięstwo i prawo do sukcesu, i w ten sposób zakończ słabe myśli.

Hasło:
Trzymaj swoje trzecie oko, wulkaniczne oko, otwarte, a Maja stanie się bezsilna..