04.07.24           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, odejdźcie od świadomości brata i siostry oraz uważajcie siebie za braci, a wasze oczy staną się cywilizowane. Tylko gdy wy, dusze, będziecie mieć cywilizowany sposób patrzenia, możecie stać się karmatyczne.

Pytanie:
Jakiej metody powinniście używać, aby usunąć swoje wady?

Odpowiedź:
Prowadź dziennik swojego charakteru i notuj swój rejestr w nim codziennie. Prowadząc swój dziennik, będziesz znać swoje słabości i łatwo będziesz w stanie je usuwać. Stopniowo, usuwając wady, osiągniesz stan, w którym nie będziesz pamiętać nikogo za wyjątkiem jednego Ojca. Niech nie będzie przywiązania do starych rzeczy. Nie miej żadnego wewnętrznego pragnienia, aby prosić o cokolwiek.

Om śanti.
Jeden to ludzki intelekt, a drugi to boży intelekt, a potem będzie boski intelekt. Ludzki intelekt jest diabelskim intelektem. Ludzie mają zbrodniczy sposób patrzenia. Jednym jest bycie tym, kto ma cywilizowany sposób patrzenia, a czymś innym jest bycie tym, który ma zbrodniczy sposób patrzenia. Bóstwa są bez występku, mają cywilizowany sposób patrzenia, podczas gdy ludzie tutaj, w żelaznym wieku, są występni i mają zbrodniczy sposób patrzenia. Ich myśli są występne. Ludzkie istoty, które mają zbrodniczy sposób patrzenia, są w więzieniu Rawana. Każdy w królestwie Rawana ma zbrodniczy sposób patrzenia. Nie ma ani jednej osoby, która ma cywilizowany sposób patrzenia. Teraz jesteście w najbardziej pomyślnym, zbieżnym wieku. Baba teraz zmienia was z tych, którzy mają zbrodniczy sposób patrzenia i czyni was tymi, którzy mają cywilizowany sposób patrzenia. Istnieje wiele rodzajów ludzi o zbrodniczym sposobie patrzenia. Niektórzy połowicznie mają taki stan, a inni mają inny procent. Gdy wasze spojrzenie stanie się cywilizowane, osiągniecie swój karmatyczny stan i wtedy staniecie się tymi z braterskim sposobem patrzenia (będziecie mieć wizję braterstwa). Gdy dusza patrzy na duszę, ciało dłużej nie pozostaje, a więc w jaki sposób moglibyście mieć zbrodniczy sposób patrzenia? Dlatego Ojciec mówi: Usuń świadomość brata i siostry. Uważajcie siebie za braci. To również jest bardzo głęboka kwestia. To nigdy nie może wniknąć do niczyjego innego intelektu. Znaczenie bycia tymi z cywilizowanym sposobem patrzenia nigdy nie może wejść do żadnego z ich intelektów. Gdyby to miało wejść do ich intelektów, oni mogliby osiągnąć wysoką pozycję. Ojciec wyjaśnia: Uważaj siebie za duszę i zapomnij ciało. Masz pozostawić to ciało w pamiętaniu Ojca. Ja, dusza, udaję się do Baby. Wyrzeknij się wszelkiej arogancji z powodu ciała i pozostaw swoje ciało w pamiętaniu Ojca, który czyni cię czystym. Jeżeli masz zbrodniczy sposób patrzenia, to wciąż będzie cię wewnętrznie gryzło (sumienie). Cel jest bardzo wysoki. Nawet pomimo że niektórzy są bardzo dobrymi dziećmi, one na pewno popełniają błędy, ponieważ tutaj jest Maja. Nikt jeszcze nie był w stanie stać się karmatyczny. Osiągniecie swój karmatyczny stan na końcu i wtedy możecie stać się tymi z cywilizowanym sposobem patrzenia. Potem będzie duchowa, braterska miłość. Tam, gdzie jest bardzo dobra duchowa, braterska miłość, nie ma zbrodniczego sposobu patrzenia. Tylko wtedy będziesz w stanie zdobyć wysoką pozycję. Ojciec pokazuje wam kompletny cel i przedmiot nauki. Dzieci, rozumiecie, że macie taką i taką wadę. Gdy prowadzisz swój dziennik, staniesz się świadomy swoich wad. Jest możliwe, że ktoś z was może zostać przekształcony, nie prowadząc dziennika. Jednak ci, którzy są słabi, na pewno powinni prowadzić dziennik. Jest wielu słabych. Niektórzy nawet nie wiedzą, jak pisać swój dziennik. Twój stan powinien być taki, że nie pamiętasz nikogo innego. Ja, dusza, przyszłam bez ciała i teraz mam stać się bezcielesna i powrócić do domu. Istnieje o tym historia, w której ktoś komuś powiedział, aby nie korzystał z oparcia swojej laski, ponieważ będzie pamiętać ją na końcu. Nie wolno wam mieć do niczego przywiązania. Wielu jest przywiązanych do starych rzeczy. Nie wolno wam pamiętać niczego za wyjątkiem Ojca. Cel jest wysoki! Jest wielka różnica pomiędzy pamiętaniem kamyczków a pamiętaniem Śiw Baby. Nie wolno wam mieć pragnienia, aby prosić o cokolwiek. Każdy na pewno ma służyć minimum przez 6 godzin. Ogólnie służba rządowa jest wykonywana przez 8 godzin, ale wy na pewno macie służyć rządowi Pandawów przynajmniej przez 5 do 6 godzin. Występne ludzkie istoty nigdy nie mogą pamiętać Baby. W złotym wieku jest świat bez występku. Pamiętana jest chwała bóstw: Pełne wszelkich cnót, pełne 16 niebiańskich cnót. Dzieci, wasze stany powinny całkowicie pozostawać poza. Nie wolno wam mieć przywiązania do niczego brudnego. Niech nie będzie przywiązania nawet do swojego ciała. Do tego stopnia masz się stać joginem. Kiedy prawdziwie będziesz pozostawać takim joginem, będziesz pozostawał odświeżony. Im bardziej będziesz się stawać satopradhan, tym bardziej będzie wzrastał poziom twojego szczęścia. Byliście w ten sposób szczęśliwi 5000 lat temu. Będziecie tak szczęśliwi także w złotym wieku. Jesteś w ten sposób szczęśliwy również tutaj, a potem zabierzesz to szczęście ze sobą. Mówi się: Twoje ostatnie myśli prowadzą cię do twojego przeznaczenia. Teraz, otrzymujecie wskazówki, a potem w złotym wieku otrzymacie zbawienie. Macie dużo ubijać ocean wiedzy na ten temat. Ojciec usuwa cierpienie i jest Dawcą Szczęścia. Mówicie, że jesteście dziećmi Ojca, a więc nie wolno wam nikomu sprawiać cierpienia. Powinniście każdemu pokazywać ścieżkę szczęścia. Jeżeli nie dajesz szczęścia, na pewno sprawiasz cierpienie. To jest najbardziej pomyślny zbieżny wiek, w którym czynisz wysiłek, aby stać się satopradhan. Ci, którzy czynią wysiłki, są w kolejności. Gdy dzieci dobrze służą, Ojciec je chwali: To dziecko jest dobrym joginem. Ci, którzy są usłużnymi dziećmi, prowadzą życie wolne od występku. Ci, którzy nie mają najmniejszej bezużytecznej myśli, osiągną na końcu swój karmatyczny stan. Tylko wy, bramini, stajecie się tymi, którzy mają cywilizowany sposób patrzenia. Ludzkie istoty nigdy nie mogą być nazwane bóstwami. Ci, którzy mają zbrodniczy sposób patrzenia, na pewno grzeszą. Złotowieczny świat jest czysty, podczas gdy to jest nieczysty świat. Ludzie nie rozumieją znaczenia tego. Tylko, gdy staną się braminami, będą mogli zrozumieć. Oni mówią: Ta wiedza jest bardzo dobra, ale przyjdę, gdy będę mieć czas. Baba wtedy rozumie, że oni nigdy nie przyjdą. To jest jak znieważanie Ojca. Stajecie się bóstwami z ludzkich istot, a więc powinniście to natychmiast zrobić. Jeżeli odkładacie coś do jutra, Maja chwyta was za nos i wrzuca do rynsztoka. Gdy będziecie mówić „jutro, jutro”, nadejdzie śmierć. Nie wolno wam odkładać wykonywania pomyślnego zadania. Śmierć stoi dokładnie nad waszymi głowami. Wielu ludzi nagle umiera. Gdyby bomby miały spaść teraz, tak wielu ludzi umarłoby. Będą trzęsienia ziemi, ale wy nie będziecie o nich wiedzieć wcześniej. Zgodnie z dramatem, naturalne klęski także nastąpią i nikt o nich nie będzie wiedział. Powstaje wiele zniszczeń. Potem rząd podnosi opłaty transportowe itp. Ludzie muszą podróżować. Oni (rząd) myślą, w jaki sposób mogą powiększyć swój dochód tak, aby byli w stanie płacić za wszystko. Ziarno stało się bardzo drogie. Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia: O tych, którzy mają cywilizowany sposób patrzenia, mówi się, że są czystymi duszami. Ten świat ma zbrodniczy sposób patrzenia. Teraz stajecie się tymi, którzy mają cywilizowany sposób patrzenia. To wymaga wysiłku. Osiągnąć wysoką pozycję to nie jest coś tak łatwego jak odwiedzić ciocię! Ci, którzy mają bardzo cywilizowany sposób patrzenia, zdobywają wysoką pozycję. Przyszedłeś tutaj, aby zmienić się ze zwykłego mężczyzny w Narajana. Jednak ci, którzy nie stają się tymi z cywilizowanym sposobem patrzenia i którzy nie biorą wiedzy, wezmą niską pozycję. Obecnie wszystkie ludzkie istoty mają zbrodniczy sposób patrzenia. W złotym wieku oni mają cywilizowany sposób patrzenia. Ojciec wyjaśnia: Słodkie dzieci, jeżeli chcecie stać się bóstwami, panami nieba, to stańcie się tymi o bardzo, bardzo cywilizowanym sposobie patrzenia. Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca, ponieważ tylko wtedy będziesz w stanie stać się w 100% świadomym duszy. Masz każdemu wyjaśniać znaczenie tego. W złotym wieku nie ma żadnej kwestii grzechu. Oni są pełni wszystkich cnót, mają całkowicie cywilizowany sposób patrzenia. Dynastia księżyca posiada 2 stopnie mniej. Na końcu pozostał tylko wąski sierp księżyca. On nie zeruje się całkowicie (nie znika całkowicie). Oni mówią, że on zniknął. On jest niewidoczny z powodu chmur. Ojciec mówi: Wasze światło także nie staje się całkowicie wygaszone. Trochę światła pozostaje. Bierzecie siłę od Najwyższej Baterii. On osobiście przychodzi i uczy was tego, w jaki sposób możecie mieć z Nim jogę. Gdy nauczyciel cię uczy, joga twojego intelektu jest połączona z tym nauczycielem. Studiowałbyś zgodnie ze wskazówkami, które przekazuje nauczyciel. „My także będziemy się uczyć i staniemy się nauczycielami lub prawnikami”. W tym nie ma żadnej kwestii miłosierdzia lub błogosławieństw itp. Nie ma żadnej potrzeby, aby się kłaniać. Tak, jeśli ktoś pozdrawia ciebie w jakiś szczególny sposób, mówiąc np.: ”Hari om” lub „Rama, Rama”, masz zrobić to samo, jako zwrot. To jest kwestia okazywania szacunku. Nie wolno ci pokazywać arogancji. Wiecie, że macie pamiętać tylko jednego Ojca. Gdy ktoś wyrzeka się czczenia, jest duże zaburzenie. Oni uważają kogoś, kto wyrzekł się czczenia za ateistę. Jest wielka różnica pomiędzy waszym zrozumieniem tego, kim jest ateista a ich zrozumieniem. Wy mówicie, że oni są ateistami, ponieważ nie znają Ojca, że są sierotami. Dlatego wciąż walczą i kłócą się. W każdym domu jest kłótnia i niepokój. Znakiem gniewu także jest niepokój. Tam panuje nieograniczony spokój. Ludzie mówią, że otrzymują dużo spokoju poprzez czczenie. Jednak, to jest tymczasowe. Pragniecie spokoju na zawsze. Kiedy stajecie się sierotami po należeniu do Pana i Mistrza, przechodzicie ze spokoju do niepokoju. Nieograniczony Ojciec daje wam dziedzictwo nieograniczonego szczęścia. Otrzymujecie dziedzictwo ograniczonego szczęścia od ograniczonego ojca. W rzeczywistości, tamto jest dziedzictwem cierpienia z powodu miecza żądzy, w którym nie ma niczego poza cierpieniem i jeszcze większym cierpieniem. Dlatego Ojciec mówi: Otrzymujecie cierpienie od samego jego początku, poprzez środek aż do końca. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie, Oczyściciela Ojca! To jest zwane łatwym pamiętaniem i łatwą wiedzą o cyklu świata. Jeżeli uważasz, że należysz do oryginalnej, wiecznej religii bóstw, na pewno pójdziesz do nieba. W niebie każdy ma cywilizowany sposób patrzenia. O tych, którzy są świadomi ciała, mówi się, że mają zbrodniczy sposób patrzenia. Ci, którzy mają cywilizowany sposób patrzenia, nie mają w sobie żadnych występków. Dzieci, Ojciec czyni dla was wszystko bardzo łatwym, gdy wam wyjaśnia, ale dzieci nie pamiętają nawet tyle, ponieważ mają zbrodniczy sposób patrzenia. One pamiętają tylko brudny świat. Ojciec mówi: Zapomnijcie ten świat. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stańcie się takimi joginami, że nie macie najmniejszego przywiązania do swojego ciała. Nie bądźcie przyciągani do brudnych rzeczy. Niech wasz stan będzie daleko ponad. Niech poziom waszego szczęścia pozostaje wysoki.

2. Śmierć jest nad twoją głową, a więc nie odkładaj na później przeprowadzania pomyślnego zadania. Nie odkładaj niczego do jutra.

Błogosławieństwo:
Bądź wyzwolony ze wszystkich grzechów dzięki potędze uświadomienia i nie próbuj być sprytny wobec najmądrzejszego ze wszystkich Ojca.

Niektóre dzieci próbują być sprytne wobec najmądrzejszego ze wszystkich Ojca, aby udowodnić swoją usługę i sprawić, by ich imiona wydawały się dobre. Mają uświadomienie w tym czasie, ale to uświadomienie nie ma żadnej potęgi, więc nie następuje przekształcenie. Niektórzy rozumieją, że to nie jest w porządku, ale wtedy myślą, że ich imiona nie powinny być zepsute, więc zabijają swoje własne sumienie. To również gromadzi się na koncie grzechu. Dlatego przestań być taki sprytny i przekształć się oraz uwolnij się od swoich grzechów poprzez uświadomienie z prawdziwym sercem.

Hasło:
Bycie wolnym od różnych niewoli w tym życiu jest stanem bycia wyzwolonym w życiu.