05.07.24           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, tylko dzięki pamiętaniu będzie naładowany akumulator, otrzymacie potęgę i dusza stanie się satopradhan. Dlatego zwracaj specjalną uwagę na pielgrzymkę pamiętania.

Pytanie:
Jakie są znaki dzieci, które kochają tylko jednego Ojca?

Odpowiedź:
1. Jeśli kochasz tylko jednego Ojca, wtedy On zabierze cię ponad jednym spojrzeniem. 2. Odniesiesz całkowite zwycięstwo nad przywiązaniem. 3. Ci, którzy doceniają miłość nieograniczonego Ojca nie mogą wpaść w pułapkę miłości do kogoś innego. 4. Ich intelekty są odsunięte od fałszywych ludzkich istot ze świata fałszu. Ojciec daje ci taką miłość, że ona staje się niezniszczalna. Potem, w złotym wieku, będziecie żyć bardzo kochając siebie nawzajem.

Om śanti.
Dzieci, teraz tylko raz otrzymujecie miłość nieograniczonego Ojca i będziecie bardzo pamiętać tę miłość na ścieżce czczenia. Baba, wszystko, czego pragnę to Twoja miłość. Jesteś Matką i Ojcem! Jesteś dla mnie wszystkim! Przez pół cyklu otrzymujecie miłość tylko od Jednego. Chwała tej waszej duchowej miłości jest nieograniczona. Dzieci, to Ojciec czyni was panami lądu spokoju. Teraz jesteście w lądzie cierpienia. Wszyscy płaczą z powodu cierpienia i niepokoju. Nikt nie ma Pana ani Mistrza i dlatego pamiętają Go na ścieżce czczenia. Jednak, zgodnie z prawem, jest ustalone, że przez połowę cyklu jest ścieżka czczenia. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że Ojciec nie jest antarjami (Tym, który wie, co jest w każdym z nas). Ojciec nie musi wiedzieć, co jest w każdym. Po to macie jasnowidzów. Oni uczą się tej umiejętności. Tutaj tak nie jest. Tutaj przychodzi Ojciec. To Ojciec i dzieci grają całą tę rolę. Ojciec wie, jak obraca się cykl świata i jak dzieci grają w nim swoją rolę. Nie jest tak, że On wie, co jest w każdym. Zostało wam to wyjaśnione także wczoraj wieczorem, że w każdym są tylko występki. Ludzkie istoty są bardzo brudne i Ojciec przychodzi i czyni je pięknymi kwiatami. Dzieci, tylko raz otrzymujecie miłość Ojca i ona staje się niezniszczalna. Tam bardzo się nawzajem kochacie. Teraz stajecie się zwycięzcami nad przywiązaniem. Mówi się, że królestwo złotego wieku to królestwo króla, królowej i poddanych, którzy zwycięzyli przywiązanie. Tam nikt nigdy nie płacze; nie wspomina się nawet o cierpieniu. Dzieci wiecie, że w Bharacie naprawdę było zdrowie, bogactwo i szczęście. Teraz tego nie ma, dlatego to jest królestwo Rawana. Każdy w nim doświadcza cierpienia i dlatego pamiętają Ojca: Przyjdź, obdarz nas spokojem i szczęściem oraz miej do nas miłosierdzie! Nieograniczony Ojciec jest miłosierny. Rawan jest bezlitosny, pokazuje wam ścieżkę cierpienia. Wszystkie ludzkie istoty idą ścieżką cierpienia. Występek żądzy zadaje największe cierpienie. Dlatego Ojciec mówi: Najsłodsze dzieci, pokonajcie występek żądzy i odniesiecie zwycięstwo nad światem. Ci, Lakszmi i Narajan zwyciężyli nad światem. Macie przed sobą cel i zadanie. Pomimo, że ludzie chodzą do świątyń, nie znają biografii żadnego z nich. Jest to więc tak jakby czcili lalki. Ludzie czczą boginie. Tworzą je, ozdabiają je, karmią je bhog, ale te boginie niczego nie jedzą. To bramińscy kapłani wszystko zjadają. Stwarzają te boginie, utrzymują, a potem je niszczą. To się nazywa ślepą wiarą. To nie istnieje w złotym wieku. Wszystkie te zwyczaje i systemy pojawiają się w żelaznym wieku. Najpierw, przede wszystkim, czcicie tylko Śiw Babę i to się nazywa niezafałszowanym, prawym czczeniem. Potem jest fałszywe czczenie. Dzięki używaniu słowa „Baba”, czujecie woń rodziny. Mówicie także: Jesteś Matką i Ojcem! Dzięki Twojemu miłosierdziu przekazywania nam tej wiedzy, otrzymujemy wiele szczęścia. Wasze intelekty pamiętają, że wcześniej byliście w bezcielesnym świecie. Stamtąd przyszliście tutaj i wzięliście ciała, aby grać swoją rolę. Najpierw przyjmujemy boskie kostiumy, to znaczy jesteśmy zwani bóstwami. Potem wchodzimy w klany wojowników, kupców oraz siudrów i gramy nasze różne role. Dzieci, wcześniej o tym nie wiedzieliście. Dzieci, teraz Baba przyszedł i przekazał wam wiedzę o początku, środku i końcu. Przekazał wam także wiedzę o Sobie, o tym jak wchodzi w to ciało. Ten nie znał swoich 84 wcieleń. Wy także ich nie znaliście. Została wyjaśniona wam tajemnica Śam-Sundar. Ten Śri Kriszna jest pierwszym księciem nowego świata a Radhe jest numer dwa. Pomiędzy nimi jest różnica kilku lat. Na początku świata o nim mówi się, że jest pierwszy. Dlatego każdy kocha Śri Krisznę. Tylko on jest zwany Śam -Sundar. W niebie wszyscy są piękni. Ale gdzie jest teraz niebo? Cykl dalej się obraca. Nie zapada się pod oceanem tak jak mówią, że Lanka i Dwarka zanurzyły się. Nie. Ten cykl stale się obraca. Poznając ten cykl stajecie się cesarzami i cesarzowymi, władcami ziemi, panami świata. Nawet poddani uważają się za panów. Mówią, że jest to ich królestwo. Ludzie Bharatu mówią: To jest nasze królestwo. Nazywa się Bharat. Nazwa Hindustan jest błędna. W rzeczywistości jest jedynie oryginalna, wieczna, religia bóstw. Jednak, ponieważ oni stali się zepsuci w swojej religii i czynach, nie mogą nazywać siebie bóstwami. To także jest ustalone w dramacie. W przeciwnym razie jak Ojciec mógłby przyjść i ponownie założyć religię bóstw? Wcześniej o tym nie wiedzieliście, ale teraz przyszedł Ojciec i wam to wyjaśnił. Jest bardzo słodkim Babą a mimo to zapominacie Go! Baba jest najsłodszy, czy nie? Jednak w królestwie Rawana wszyscy nie dają wam nic oprócz cierpienia. Dlatego pamiętacie nieograniczonego Ojca. Wszyscy jesteście czcicielami i ronicie łzy miłości pamiętając Go, mówiąc: O Ukochany! Gdy przyjdziesz i spotkasz się z pannami młodymi? Mężem wszystkich czcicieli jest Bóg. Bóg przychodzi i daje wam owoc czczenia. Pokazuje wam ścieżkę i wyjaśnia: To jest sztuka 5000 lat. Żadna istota ludzka nie zna Stwórcy ani początku, środka i końca stworzenia. Tylko duchowy Ojciec i duchowe dzieci to wiedzą. Żadna ludzka istota nie zna tego. Nawet bóstwa o tym nie wiedzą. Tylko duchowy Ojciec to wie. On jest tutaj i wyjaśnia Swoim dzieciom. Żadna inna ludzka istota nie ma wiedzy o Stwórcy ani o początku, środku i końcu stworzenia. Tylko duchowy Ojciec ma tę wiedzę. Tylko On jest zwany Gjan-gjaneśwar. Gjan-gjaneśwar daje wam wiedzę, aby uczynić was radż-radżeśwarami (królami królów). Dlatego to się nazywa radża jogą. Wszystko pozostałe to hatha joga. Jest dużo postaci tamtych hatha joginów. Gdy później przychodzą sannjasini, uczą hatha jogi. Uczą hatha jogi gdy następuje duży rozwój. Ojciec wyjaśnił: Przychodzę tylko w zbieżnym wieku. Przychodzę i zakładam królestwo. On zakłada nowy świat tutaj, nie w złotym wieku. Królestwo jest tam na początku wieku złotego. Dlatego świat jest zakładany z pewnością w wieku zbieżnym. Tutaj, w żelaznym wieku wszyscy są czcicielami, natomiast w wieku złotym wszyscy są godni czczenia. Ojciec przychodzi tutaj, aby uczynić was godnymi czczenia. To Rawan czyni was czcicielami. Macie poznać wszystkie te kwestie. Jest to najwyższa nauka. Nikt nie zna Tego Nauczyciela. Jest On Najwyższym Ojcem, Nauczycielem i Satguru. Nikt o tym nie wie. Tylko Ojciec przychodzi i w pełni się przedstawia. Dzieci, On Sam was uczy i potem zabiera was z powrotem do domu. Otrzymujecie dużo miłości od nieograniczonego Ojca i dlatego nie podoba wam się miłość nikogo innego. To jest obecnie ląd fałszu. Maja jest fałszywa, ciało jest fałszywe i cały świat jest fałszywy. Bharat obecnie jest lądem fałszu a potem, w złotym wieku będzie lądem prawdy. Bharat nigdy nie jest niszczony. Dzieci, to jest największe miejsce pielgrzymki, gdzie przychodzi nieograniczony Ojciec i wyjaśnia wam tajemnice początku, środka i końca świata oraz każdego zbawia. Jest to bardzo wielkie miejsce pielgrzymki. Chwała Bharatu jest bezgraniczna. Jednak tylko wy możecie zrozumieć, że Bharat jest cudem świata. Tamte to siedem cudów Mai. Jest tylko jeden cud Boga. Ojciec jest jeden i jedno jest Jego cudowne niebo. Jest to zwane niebem, rajem. Jest tylko jedna prawdziwa jego nazwa – niebo. To jest piekło. Tylko wy bramini przechodzicie dookoła całego cyklu. Jesteśmy braminami a potem stajemy się bóstwami. Jest stan wznoszenia się a potem stan upadania. Każdy odnosi korzyść w stanie wznoszenia. Tylko ludzie Bharatu pragną na świecie pokoju a także szczęścia. W niebie jest tylko szczęście. Nie ma wzmianki cierpienia. Nazywa się to bożym królestwem. W złotym wieku jest dynastia słońca a potem jest dynastia księżyca, jako drugi stopień. Jesteście teistami a oni są ateistami. Należycie do Pana i Mistrza i czynicie starania, aby otrzymać od Ojca dziedzictwo. Macie incognito walkę z Mają. Ojciec przychodzi w nocy. Jest Śiw Ratri, Noc Śiwy, ale ludzie nie rozumieją znaczenie Nocy Śiwy. Noc Brahmy następuje pod koniec i zaczyna się dzień. Mówią o wersetach Boga Śri Kriszny, natomiast to są wersety Boga Śiwy. Kto ma rację? Śri Kriszna bierze pełne 84 życia. Ojciec mówi: Przychodzę i wchodzę w zwykłe stare ciało. On także nie zna swoich żyć. Gdy on staje się nieczysty na końcu wielu żyć, przychodzę do nieczystego świata i wchodzę do nieczystego królestwa. W nieczystym świecie jest wiele królestw, natomiast w czystym świecie jest tylko jedno królestwo. Jest konto. Gdy na ścieżce czczenia intensywne czczą i są gotowi odciąć sobie głowę, ich pragnienia są spełniane. Jednak w przeciwnym razie nic w tym nie ma. Nazywa się to intensywnym czczeniem. Odkąd zaczęło się królestwo Rawana ludzie studiowali najróżniejsze aspekty czczenia i stale schodzili w dół. Mówią, że pisma stworzył Bóg Wijas. Popatrzcie, co oni napisali! Dzieci, teraz zrozumiałyście tajemnice wiedzy i czczenia. Wszystkie te wyjaśnienia są na obrazach schodów i drzewa. Pokazane na nich są także 84 wcielenia. Nie wszyscy biorą 84 wcielenia. Tylko ci, którzy przychodzą na początku biorą pełne 84 wcielenia. Tylko obecnie otrzymujecie tę wiedzę. Potem staje się ona waszym źródłem dochodu. Przez 21 wcieleń nie brakuje wam nic o co musielibyście się starać. Mówi się o tym jako o niebie Ojca, cudzie świata. Nazywa się rajem. Ojciec czyni was jego panami. Tamci ludzi pokazują tylko tamte cudy, ale Ojciec czyni was panami tego cudu. Dlatego Ojciec teraz mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie. Doświadczaj szczęścia w każdej chwili, gdy Mnie pamiętasz i całe cierpienie i ból twojego ciała będą usunięte a ty osiągniesz stan wyzwolenia w życiu. By stać się czystym, konieczna jest pielgrzymka pamiętania. Stań się manmanabhaw i twoje końcowe myśli poprowadzą cię do twojego celu. O lądzie spokoju mówi się, że jest wyzwoleniem, natomiast zbawienie otrzymuje się tutaj. Degradacja jest przeciwna zbawieniu. Znacie teraz Ojca, początek, środek i koniec stworzenia. Otrzymujecie miłość Ojca. Ojciec zabiera was ponad wszystko jednym spojrzeniem. Przychodzi osobiście i przekazuje wam wiedzę. Nie ma w tym kwestii natchnienia. Ojciec daje wam wskazówki: Mając pamiętanie w taki sposób, otrzymacie potęgę, tak jak akumulator jest ładowany. To jest silnik i jego akumulator rozładował się. Teraz łącząc jogę swoich intelektów z Wszechmocnym Autorytetem Ojcem, staniecie się satopradhan z tamopradhan i wasze akumulatory naładują się. Sam Ojciec przychodzi i naładowuje akumulatory. Tylko Ojciec jest Wszechmocnym Autorytetem. Tylko Ojciec wyjaśnia wam wszystkie te słodkie kwestie. Życie po życiu na ścieżce czczenia studiowaliście pisma. Ojciec teraz mówi jeden aspekt do tamtych z wszystkich religii. On mówi: Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca, a twoje grzechy będą usunięte. Waszym obowiązkiem jest pamiętać Mnie. Nie ma kwestii popadania w zamieszanie z tego powodu. Tylko jeden Ojciec jest Oczyścicielem. Gdy wszyscy staniecie się czyści, wszyscy powrócą do domu. Ta wiedza jest dla wszystkich. Jest to łatwa radża joga i łatwa wiedza. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Połącz jogę swojego intelektu z Ojcem, Wszechmocnym Autorytetem i ładuj swój akumulator. Uczyń duszę satopradhan. Nigdy nie wpadaj w zamieszanie na pielgrzymce pamiętania.

2. Ucz się tej nauki i miej dla siebie miłosierdzie. Stań się oceanem miłości, takim jak Ojciec. Tak jak miłość Ojca jest niezniszczalna, podobnie miej także prawdziwą niezniszczalną miłość do każdego. Odnoś zwycięstwo nad przywiązaniem.

Błogosławieństwo:
Używaj swojej potęgi uświadomienia, aby mieć słodkie doświadczenia i stań się stale potężną duszą.

Potęga uświadomienia pozwala ci mieć bardzo słodkie doświadczenia. Czasami doświadczaj siebie jako klejnotu w oczach Ojca, to znaczy doświadczaj siebie jako wzniosłego punktu zanurzonego w oczach Ojca. Czasami bądź klejnotem lśniącym w centrum czoła. Czasami doświadczaj siebie jako współdziałającej prawej ręki Ojca Brahmy, ramienia Brahmy. Czasami doświadczaj siebie jako awjekt, anielskiej formy. Zwiększ swoją potęgę uświadomienia, a staniesz się potężny. Wówczas, gdy zobaczysz nawet małą plamę, przekształcisz ją.

Hasło:
Kontynuuj przyjmowanie błogosławieństw z serca każdego, a twoje wysiłki staną się łatwe.