06.07.24           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wasze intelekty stają się czyste dzięki potędze pamiętania a także wpajacie sobie boskie cnoty. Dlatego zasiadajcie w samotności i pytajcie siebie, ile boskich cnót rozwinęliście w sobie.

Pytanie:
Co jest ogromną, diabelską wadą, której wy dzieci nie powinnyście posiadać?

Odpowiedź:
Ogromną, diabelską wadą jest mówienie w szorstki i ostry sposób. To także jest nazywane złym duchem. Kiedy ten zły duch w kogoś wchodzi, sprawia wiele szkody i dlatego musicie się od tego odsunąć. Na ile tylko to jest możliwe praktykuj: teraz mam powrócić do domu i pójść do nowego królestwa. Patrząc na wszystko w tym świecie, nie powinieneś niczego dostrzegać.

Om śanti.
Dzieci, Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam, że macie zrzucić swoje ciała i następnie powrócić do domu. Macie także zapomnieć ten świat. To także jest praktyka. Kiedy pojawiają się jakieś komplikacje z ciałem, musisz próbować zapominać swoje ciało, a także zapomnieć świat. Praktyka zapominania powinna być wykonywana rano. „Teraz mam powrócić do domu, to wszystko.” Dzieci, otrzymałyście wiedzę, że macie wyrzec się całego świata i powrócić do domu. Nie potrzeba dużej wiedzy. Masz starać się i troszczyć się tylko o to. Bez względu na to przez ile trudności ciało przechodzi, zostało wam dzieci wyjaśnione, jak to praktykować. To jest tak, jakbyś nie istniał. To także jest dobra praktyka. Teraz niewiele czasu pozostało. Mamy powrócić do domu. Macie pomoc Ojca i pomoc tego (Brahmy). Na pewno otrzymujecie pomoc, ale musicie także czynić własny wysiłek. Cokolwiek widzicie, nie istnieje. Teraz macie powrócić do domu. Następnie macie pójść do swojego królestwa. Na końcu pozostaną tylko dwie rzeczy: macie odejść i przyjść. Zostało zauważone, że kiedy przebywasz w pamiętaniu, choroba ciała, która cię niepokoiła automatycznie się zmniejsza i pozostaje tylko szczęście. Nie ma lepszego pokarmu niż szczęście. Dzieci, dlatego zostało wam wyjaśnione: teraz macie powrócić do domu. Macie pójść do swojego słodkiego domu. Macie zapomnieć ten stary świat. To jest nazywane pielgrzymką pamiętania. Dzieci, tylko teraz o tym wiecie. Ojciec przychodzi w każdym cyklu i mówi to samo, że spotka się z wami po kolejnym cyklu. Ojciec mówi: dzieci, czegokolwiek teraz słuchacie, będziecie tego słuchać po upływie cyklu. Dzieci, wiecie, że Ojciec mówi: Dzieci, Ja przychodzę w każdym cyklu i pokazuję wam ścieżkę. Obowiązkiem dzieci jest podążanie tą ścieżką. Ojciec przychodzi i pokazuje wam ścieżkę, a także zabiera was z powrotem ze Sobą. On nie pokazuje wam tylko ścieżki, ale także zabiera was z powrotem ze Sobą. Zostało wam również wyjaśnione, że obrazy itp. rzeczy będą bezużyteczne na końcu. Ojciec osobiście wam się przedstawił. Dzieci, rozumiecie, że dziedzictwem Ojca jest nieograniczone zwierzchnictwo. Tych, którzy wczoraj chodzili do świątyń i śpiewali chwałę tych dzieci (Lakszmi i Narajana) – Baba tak czy inaczej nazywałby je dziećmi – one śpiewały chwałę o nich, że byli tak wzniośli, a teraz sami czynią wysiłek, aby stać się wzniosłymi. Dla Śiw Baby to nie jest nic nowego. Dzieci, to jest coś nowego dla was. Dzieci, znajdujecie się na polu bitwy. To was niepokoją negatywne i bezużyteczne myśli. Ten kaszel, dla tego tutaj (Brahmy), jest kontem karmicznym, z powodu, którego musi cierpieć. Baba doświadcza przyjemności. Ten tutaj ma stać się karmatyczny. Ojciec zawsze jest w stanie karmatycznym. To ja i wy dzieci doświadczamy sztormów Mai itp. rzeczy oraz cierpienia karmy. To musi być wyjaśniane. Ojciec pokazuje wam ścieżkę. Dzieci, On wam wszystko wyjaśnia. Kiedy coś przydarza się temu powozowi, macie uczucie, że coś przydarzyło się Dadzie. Nic nie przydarza się Babie; to przydarza się temu (Brahmie). Na ścieżce wiedzy nie ma żadnej ślepej wiary. Ojciec wyjaśnia, w które ciało wchodzi. Ja wchodzę w nieczyste ciało na końcu ostatniego z jego wielu wcieleń. Dada także rozumie, że on też jest dzieckiem tak, jak inne dzieci. Dada także czyni wysiłki; on nie jest doskonały. Wszystkie wy, bramińskie dzieci Pradżapity Brahmy czynicie wysiłki, aby osiągnąć pozycję Wisznu. Czy mówicie Lakszmi i Narajan, czy Wisznu, to jest ta sama rzecz. Ojciec wam wyjaśnia, podczas gdy wcześniej nic nie rozumieliście. Ani nie rozumieliście Brahmy, Wisznu i Śankara, ani samych siebie. Teraz, kiedy widzisz Ojca oraz Brahmę, Wisznu i Śankara, to do twojego intelektu wchodzi to, że Brahma wykonuje tapasję. On jest w takim samym białym ubraniu. To tutaj masz mieć stan karmatyczny. Wcześniej otrzymujecie wizję: ten Baba stanie się aniołem. Wiecie także, że osiągniecie swoje stany karmatyczne i staniecie się aniołami, w kolejności. Rozumiecie, że kiedy staniecie się aniołami, rozpocznie się wojna. Mówi się „Śmierć dla ofiary, a szczęście dla łowcy”. To jest bardzo wysoki stan. Dzieci, macie wpajać tę wiedzę. Macie wiarę, że przechodzicie dookoła cyklu. Nikt inny nie potrafi zrozumieć tego. To jest nowa wiedza i Ojciec uczy was pamiętania, abyście stały się czyste. Rozumiecie także, że otrzymujecie od Ojca dziedzictwo. Stajecie się dziećmi Ojca w każdym cyklu. Przeszliście wokół cyklu 84 żyć. Każdemu wyjaśniajcie, że są duszami i że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest Ojcem i że teraz musimy pamiętać tamtego Ojca. Wtedy to wejdzie do intelektu danej osoby, że ona musi stać boskim księciem i że musi czynić w tym celu tak wiele wysiłku. Macie wyrzec się wszelkich występków itp. Ojciec wyjaśnia: nie uważajcie siebie nawet za braci i siostry, ale uważajcie się za braci i pamiętajcie Ojca, a wasze grzechy zostaną usunięte. Nie ma żadnej innej trudności. Na końcu nie będzie żadnej potrzeby na nic innego. Po prostu macie pamiętać Ojca. Macie się stać teistami. Macie się stać pełni wszystkich cnót tak jak oni. Obraz Lakszmi i Narajana jest bardzo dokładny. Zwyczajnie zapominając Ojca, zapominacie także wpajać boskie cnoty. Dzieci, siadajcie w samotności i myślcie o tym: „Mam pamiętać Babę i stać się takim jak Lakszmi i Narajan. Muszę przyswoić te cnoty.” To jest niewielka rzecz. Dzieci, musicie czynić tak wiele wysiłku. Niektóre dzieci stają się tak świadome ciała! Ojciec mówi: bądź świadomy duszy! Masz wziąć od Ojca swoje dziedzictwo. Jeżeli pamiętasz Ojca, śmieci będą usunięte. Dzieci, wiecie, że Baba teraz przyszedł. On zakłada nowy świat poprzez Brahmę. Dzieci, wiecie, że odbywa się założenie. Taka prosta rzecz wymyka się wam. Istnieje tylko jeden Alfa, a wy otrzymujecie zwierzchnictwo od Nieograniczonego Ojca. Poprzez pamiętanie Ojca, pamiętacie nowy świat. Niewinne, garbate matki także mogą osiągnąć bardzo dobrą pozycje. Macie po prostu uważać się za duszę i pamiętać Ojca. Ojciec pokazał wam ścieżkę. On mówi: miejcie wiarę, że jesteście duszami. Ojciec został wam przedstawiony. Teraz pozostaje w waszych intelektach to, że zakończyliście 84 życia i macie pójść do domu, a następnie pójść i odgrywać swoje role w niebie. Nie powstaje pytanie – gdzie powinienem pamiętać Babę? Jak mogę Go pamiętać? To jest w waszych intelektach, że macie pamiętać Ojca. Bez względu na to, gdzie Ojciec się udaje, wy wciąż jesteście Jego dziećmi. Macie pamiętać Nieograniczonego Ojca. Kiedy siedzicie tutaj, doświadczacie błogości, ponieważ spotykacie się z Ojcem osobiście, twarzą w twarz. Ludzie wpadają w zamieszanie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób mogą odbyć się narodziny Śiw Baby. Nie rozumieją, dlaczego jest to nazywane nocą Śiwy. Odnośnie Śri Kriszny rozumieją, że Jego narodziny odbyły się nocą, ale to nie jest kwestia tej (ograniczonej) nocy. Noc połowy cyklu kończy się, a więc Ojciec musi przyjść, aby założyć nowy świat. To jest bardzo łatwy aspekt. Dzieci, same rozumiecie, że jest to bardzo łatwe. Macie wpajać sobie boskie cnoty. W przeciwnym razie gromadzony będzie 100-krotny grzech. Ci, którzy Mnie znieważają nie mogą wziąć wysokiej pozycji. Jeżeli znieważyłeś Ojca, twoja pozycja będzie zniszczona. Masz się stać bardzo słodki. Mówienie szorstko nie jest boską cnotą. Powinieneś zrozumieć, że to także jest diabelska cecha. Macie wyjaśniać z miłością: To nie jest boska cnota. Dzieci, wiecie, że wiek żelazny zbliża się do końca. To jest zbieżny wiek. Ludzie niczego nie wiedzą. Oni śpią snem Kumbakarny. Wierzą, że nadal mają 40 tysięcy lat i że będą żyć i doświadczać szczęścia. Nie rozumieją, że dzień po dniu staną się coraz bardziej i bardziej tamopradhan. Dzieci, miałyście wizję zniszczenia. Wraz z rozwojem będziecie mieć także wizję Brahmy i Śri Kriszny: udając się do Brahmy staniesz się księciem nieba takim jak ten. Dlatego ludzie najczęściej mają wizję obu Brahmy i Śri Kriszny. Niektórzy mają wizję Wisznu, ale nie potrafią tak wiele zrozumieć z tej wizji. Mając wizję Narajana, oni mogą coś zrozumieć. Przybyliśmy tutaj, aby stać się bóstwami. Teraz uczycie się lekcji o początku, środku i końcu świata. Nauczcie się lekcji, abyście mogli mieć pamiętanie. To dusza się uczy. Świadomość ciała jest usuwana. To dusza wszystko wykonuje. Dobre i złe sanskary są w duszy. Wy, najsłodsze dzieci przybyłyście i spotkałyście Mnie po 5000 lat. Jesteście tymi samymi. Macie te same rysy. Jesteście tymi samymi sprzed 5000 lat. Wy także mówicie: Baba Ty jesteś Tym samym, który przybył i spotkał nas po 5000 lat i teraz zmieniasz nas z ludzkich istot w bóstwa. Byliśmy bóstwami, a potem staliśmy się diabłami. Śpiewaliście chwałę bóstw i mówiliście o swoich wadach. Teraz macie stać się ponownie bóstwami, ponieważ macie pójść do świata bóstw. Dlatego czyńcie bardzo dobry wysiłek i osiągajcie wysoką pozycję. Nauczyciel każdemu powie, aby się uczył i mówi: jeżeli zdasz z dobrymi ocenami, chwalone będzie moje imię i będzie chwalone także twoje. Wiele dzieci mówi: Baba, kiedy przychodzę do Ciebie nic nie wynurza się z wewnątrz; zapominam wszystko. Jak tylko przychodzicie do Baby, stajecie się cisi. To jest tak, jakby ten świat się kończył. Potem pójdziecie do nowego świata. To będzie bardzo piękny, nowy świat. Niektórzy otrzymają wypoczynek w rejonie spokoju. Niektórzy nie otrzymują żadnego wypoczynku, posiadają wszechstronną rolą. Jednak doświadczają wyzwolenia z bycia tamopradhan i doświadczania cierpienia. Potem tam otrzymują spokój i szczęście. Zatem powinniście czynić tak dobry wysiłek. Nie myśl, że otrzymasz cokolwiek, co znajduje się w twoim przeznaczeniu. Nie, masz czynić wysiłek. Można zrozumieć, że królestwo jest zakładane. Poprzez przestrzeganie śrimatu zakładamy królestwo dla samych siebie. Baba, który daje nam śrimat, nigdy nie staje się królem itp. My stajemy się tacy, poprzez przestrzeganie Jego śrimatu. To jest coś nowego. Nikt nigdy nie słyszał o tym wcześniej, ani nawet tego nie widział. Dzieci, rozumiecie, że obecnie zakładacie zwierzchnictwo raju przez przestrzeganie śrimatu. My zakładaliśmy królestwo niezliczoną ilość razy. Zdobywamy je, a potem je tracimy. Ten cykl wciąż się obraca. Kiedy chrześcijańscy kapłani udają się na spacer, oni nawet nie chcą patrzeć na innych ludzi. Oni po prostu pozostają w pamiętaniu Chrystusa. Spacerują w milczeniu. Mają to zrozumienie. Tak bardzo pozostają w pamiętaniu Chrystusa. Oni z całą pewnością musieli mieć wizję Chrystusa. Nie wszyscy kapłani są tacy. Jest garstka z multimilionów. Tak samo jest z wami. Tylko garstka z mutimilionów pozostaje w takim pamiętaniu. Tylko spróbuj i sam zobaczysz. Nie patrz na nikogo innego. Poprzez pamiętanie Ojca i stałe obracanie dyskiem samouświadomienia, będziesz mieć wiele szczęścia. O bóstwach mówi się, że są wzniosłe, a o ludzkich istotach mówi się, że są zdegradowane. Obecnie nikt nie jest bóstwem. O Bharacie mówi się, że dzień istnieje przez pół cyklu i noc przez pół cyklu. Ojciec mówi: Ja przychodzę i każdemu zapewniam zbawienie. Ci, którzy należą do innych religii, przychodzą w swoim czasie, aby zakładać swoją religię. Każdy przychodzi tutaj i zabiera ze sobą tę mantrę: masz pamiętać Ojca. Ci, którzy Go pamiętają osiągną wysoką pozycję w swojej religii. Dzieci, powinnyście czynić wysiłek i otworzyć duchowe muzeum lub uczelnię. Po prostu napiszcie: przyjdźcie i zrozumcie, w jaki sposób możecie otrzymać królestwo świata nieba w sekundę. Pamiętajcie Ojca, a otrzymacie zwierzchnictwo raju. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. We wszystkim co robisz niech będzie pamiętanie tylko jednego Ojca. Praktykuj niedostrzeganie niczego, gdy na coś patrzysz. Siadaj w samotności i sprawdzaj siebie: w jakim stopniu wpoiłem sobie boskie cnoty?

2. Nie wykonuj żadnych czynów, które znieważyłyby Ojca. Wpajaj boskie cnoty. Niech w twoim intelekcie pozostanie: teraz mamy powrócić do domu, a następnie pójść do królestwa.

Błogosławieństwo:
Otrzymuj potężne owoce dzięki dodawaniu do usługi dobrych życzeń wszystkich i w ten sposób stań się uosobieniem sukcesu.

Jakąkolwiek usługę wykonujesz, niech będzie ona wypełniona uczuciami współdziałania ze strony wszystkich dusz, uczuciami szczęścia i dobrymi życzeniami, a wszystkie zadania z łatwością zakończą się sukcesem. We wczesnych dniach, kiedy ktoś szedł wykonać specjalne zadanie, szedł z błogosławieństwami od wszystkich w rodzinie. Tak więc ten dodatek jest potrzebny w obecnej usłudze. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek zadania, weź od wszystkich dobre życzenia i czyste uczucia. Napełnij się potęgą zadowolenia wszystkich, a wtedy pojawi się potężny owoc.

Hasło:
Tak jak Ojciec mówi: „Tak, mój Panie”, w ten sam sposób, kiedy ty również mówisz: „Tak, mój Panie!”, wtedy gromadzisz dobroczynność.