07.07.24    Avyakt Bapdada     Polish Murli     11.11.20    Om Shanti     Madhuban


Zbliżając się do swojego stanu doskonałości, przybliżajcie wzniosły czas ujawnienia.


Dzisiaj BapDada widzi swoje najświętsze, najwyższe, najbardziej fortunne i najsłodsze dzieci. Co jakiś czas najświętsze dusze przychodziły do tego świata. Wy także jesteście najświętsze, ale wy, wzniosłe dusze, stajecie się zwycięzcami żywiołów (natury), a także czynicie żywioły satopradhan. Potęga waszej czystości czyni także żywioły czystymi i satopradhan. Dlatego wy, dusze, otrzymujecie czyste ciała z czystych żywiołów. Potęga waszej czystości sprawia, że wszystko, co martwe i żywe, staje się czyste, dlatego otrzymujecie czyste ciała. Dusze są czyste, ciała są czyste i nawet wszystkie udogodnienia, stworzone z tych żywiołów, są satopradhan i czyste. To dlatego wy jesteście najświętszymi duszami na świecie. Czy jesteście najświętsze? Czy uważacie się za dusze, które są najświętsze na świecie? Jesteście także najwyższe. Dlaczego jesteście najwyższe? Ponieważ rozpoznałyście Najwyższego ze wszystkich Boga. Stałyście się najwyższymi duszami dzięki Najwyższemu ze wszystkich Ojcu. Wasza zwykła świadomość, postawa, sposób patrzenia i działania – wszystko to zmieniło się i stałyście się uosobieniem wzniosłej świadomości, wzniosłej postawy i wzniosłego sposobu patrzenia. Kiedy spotykacie kogoś, z jaką postawą go spotykacie? Spotykacie go z postawą braterstwa, ze świadomym duszy sposobem patrzenia, z dobroczynnymi uczuciami i z uczuciami, że ta dusza należy do bożej rodziny. A więc jesteście najwyżsi, prawda? Zmieniliście się, prawda? A jak fortunni jesteście? To nie żaden wróżbita wyznaczył linie waszego losu, ale sam Dawca Fortuny nakreślił linię waszej fortuny. Jak długą gwarancję dał? Otrzymaliście niezniszczalną gwarancję linii fortuny na 21 narodzin. Nie tylko w jednym życiu, ale nie będzie żadnego doświadczenia smutku ani niepokoju przez 21 żyć. Będzie stałe szczęście. W życiu potrzebne są trzy rzeczy: zdrowie, bogactwo i szczęście. Otrzymaliście wszystkie te trzy od Ojca jako dziedzictwo. Czy macie gwarancję na 21 narodzin? Czy wszyscy otrzymaliście gwarancję? Czy ci, którzy siedzą z tyłu, otrzymali gwarancję? Wszyscy podnosicie ręce. Bardzo dobrze! Stać się dzieckiem oznacza otrzymać dziedzictwo od Ojca. To nie jest tak, że stajesz się dzieckiem. Nadal się nim stajesz? Czy stajesz się dzieckiem, czy już stałeś się nim? To nie jest tak, że masz stać się dzieckiem. Jak tylko się urodzisz, stajesz się tym. Gdy tylko się urodzisz, bierzesz prawo do dziedzictwa Ojca. A więc teraz, dzięki Ojcu, osiągnęliście taką wzniosłą fortunę i następnie jesteście także najbogatsi. Wy jesteście brahmińskimi duszami, nie wojownikami, ale brahminami. Brahmińskie dusze z wiarą doświadczają: „Ja jestem wzniosłą duszą”. To nie jest „Ja jestem tym a tym”. „Ja jestem duszą, która jest najbogatsza na świecie”. Skoro jesteście brahminami, jesteście najbogatsi na świecie, ponieważ brahmińskie dusze mają multimiliony na każdym kroku dzięki pamiętaniu Boga. Ile kroków stawiacie przez cały dzień? Pomyślcie o tym! Macie multimiliony na każdym kroku, a więc ile multimilionów macie w ciągu całego dnia? Dzięki Ojcu stałyście się takimi duszami. Pamiętać „Czym ja, brahmińska dusza, jestem” jest fortuną. Zatem dzisiaj BapDada patrzył na jaśniejącą gwiazdę fortuny na czole każdego z was. Czy każdy z was widzi swoją gwiazdę fortuny?

Czy BapDada jest szczęśliwy, widząc dzieci, czy dzieci są szczęśliwe, widząc Ojca? Kto jest szczęśliwy? Ojciec czy dzieci? Kto? (Dzieci) Czy Ojciec nie jest szczęśliwy? Ojciec jest szczęśliwy, widząc dzieci, a dzieci są szczęśliwe, widząc Ojca. Ojciec jest szczęśliwy i dzieci są szczęśliwe, ponieważ wy, dzieci, wiecie, że tylko w tym czasie doświadczacie spotkania z Bogiem, Bożej miłości, tego Bożego dziedzictwa i Bożych osiągnięć. „Jeśli nie teraz, to nigdy!” Czy tak jest?

BapDada po prostu powtarza wam, dzieci, jeden aspekt. Co to jest za aspekt? Wy już to zrozumieliście. BapDada przypomina wam ten jeden aspekt: Teraz przybliżcie wzniosły czas. Takie jest wołanie dusz świata. Kto to zrobi? Wy czy ktoś inny? Czy wszyscy jesteście tymi, którzy przybliżą piękny, wzniosły czas? Jeśli tak, to podnieście ręce! Aćća, a po drugie – to również rozumiecie i dlatego się śmiejecie. Aćća, jaka jest data tego? Przynajmniej ustalcie datę. Ustaliliście tylko datę przyjazdu cudzoziemców, prawda? Tę datę ustaliliście. Więc teraz – o dusze, które przybliżą czas – powiedzcie Babie, jaką datę ustaliliście? Czy potraficie to zobaczyć? Tylko wtedy, gdy to znajdzie się w waszej wizji, dotrze to do świata. Kiedy BapDada udaje się w podróż po świecie w amrit weli, wtedy, widząc i słysząc wszystko, czuje miłosierdzie. Oni doświadczają przyjemności, ale oprócz przyjemności są także w zamieszaniu. Zatem BapDada pyta was: O dawcy tak jak Ojciec, dzieci Dawcy, kiedy ujawnicie swoją rolę przed światem? Kiedy, z dużą prędkością, ujawnicie swoją rolę dawców tak jak Ojciec? Czy może nadal przygotowujecie się za kurtynami? Czy nadal czynicie przygotowania? Dusze będące instrumentami przekształcenia świata, bądźcie teraz miłosierne dla dusz świata! To się stanie, to jest ustalone i ma się wydarzyć poprzez was, dusze instrumentalne. Więc na czym polega opóźnienie? BapDada chce teraz zobaczyć jedną ceremonię zawieszenia flagi zakończenia i doskonałości w sercu każdego brahmińskiego dziecka. Dopiero gdy flaga doskonałości zostanie podniesiona w sercu każdego brahmina, flaga ujawnienia Ojca zostanie podniesiona na świecie. BapDada chce zobaczyć takie święto. Tak jak na Sziw Ratri zawieszacie flagę z okazji inkarnacji Sziwy, tak samo powinien teraz być słyszany głos o inkarnacji Sziw Szakti i Pandawów. Śpiewacie tę piosenkę: Przybyły Sziw Szakti! Macie taką piosenkę, prawda? Teraz świat powinien śpiewać piosenkę, że razem z Sziwą, Szakti i Pandawowie zostali również ujawnieni. Jak długo jeszcze pozostaniecie za kurtynami? Czy podoba się wam przebywanie za kurtynami? Trochę się wam to podoba! Czy ci, którzy siedzą z tyłu, lubią zasłony? Nie lubicie ich. A więc, kto je usunie? Czy Baba je usunie? Kto je odsłoni? Czy dramat je odsłoni, czy to wy je odsłonicie? Skoro wy je odsłonicie, na czym polega opóźnienie? Czy mamy rozumieć, że sprawia wam przyjemność bycie za kurtynami? BapDada obecnie ma tylko to jedno wzniosłe pragnienie, aby każdy zaśpiewał tę piosenkę: „Cudownie! On przyszedł, On przyszedł, On przyszedł!” Czy jest to możliwe? Popatrzcie, wszystkie Dadi mówią, że to jest możliwe. Dlaczego więc to się nie wydarza? Jaki jest powód? Skoro wy wszyscy to mówicie, to co jest powodem, że się nie wydarza? (Nie każdy stał się kompletny.) Dlaczego nie staliście się tym? Podajcie Babie datę! (Baba, Ty podasz datę.) Czy pamiętacie wielką mantrę BapDady? Co BapDada mówi? Nie kiedyś, ale teraz! (Dadiji powiedziała: Baba, Ty musisz podać ostateczną datę). Jeśli BapDada poda wam datę, czy dostosujecie się do tego i spełnicie tę odpowiedzialność? Czy Pandawowie spełnią ten obowiązek? Jesteście pewni? Jeśli następnie będziecie się w tym chwiać, co będziecie musieli wtedy zrobić? (Jeśli Ty podasz datę, nikt nie będzie się chwiał.) Gratulacje! Aćća, teraz podam datę, zaraz zobaczycie! Popatrzcie, BapDada jest nadal miłosierny, a więc BapDada da wam datę. Słuchajcie uważnie.

BapDada ma te wzniosłe uczucia dla każdego i ma to pragnienie, że w ciągu sześciu miesięcy – kiedy upłynie sześć miesięcy? (W maju) – a więc w maju zakończycie wszelką świadomość „ja, ja” (w języku angielskim „maj” wymawia się „mej”, a w języku hindi „mei” oznacza „ja”). BapDada daje wam margines przynajmniej sześciu miesięcy. Cokolwiek Baba powiedział wam wcześniej i zadanie, które Baba dał wam w ostatnim sezonie, prawdopodobnie o tym zapomnieliście! Za sześć miesięcy musicie doświadczyć stanu wyzwolenia w życiu. Nie wyzwolenia w życiu złoto-wiecznego świata, ale stanu wyzwolenia w życiu zbieżnego wieku. Bądźcie stale wolni od wpływu wszelkich przeszkód, niepożądanych sytuacji, udogodnień oraz świadomości „ja” i „moje” – „ja” świadomości ciała i „moje” świadomości ciała, które powstają z powodu usługi. Nie mów: „Chcę być od tego wolny, ale ta przeszkoda przyszła i dlatego to stało się czymś tak wielkim. Potrafię poradzić sobie z małymi rzeczami, ale to była duża rzecz, to był bardzo duży egzamin, to była bardzo duża przeszkoda, to była duża sytuacja”. Bez względu na to, jak wielka jest opozycja ze strony niekorzystnych sytuacji, przeszkód lub przyciągania do udogodnień – i one będą przeciwstawiać się wam, jesteście o tym uprzedzeni – czy możecie uwolnić się przynajmniej w 75% w ciągu sześciu miesięcy? BapDada nie pyta o 100%, ale tylko o 75%. Dopiero gdy osiągniecie trzy czwarte, możecie osiągnąć 100%. Macie na to sześć miesięcy, nie tylko jeden miesiąc. Otrzymujecie sześć miesięcy, pół roku. Zatem czy potraficie ustalić datę? Popatrzcie, Dadi poprosiły Mnie, abym ustalił datę, więc muszę być posłuszny ich rozkazowi! Kiedy BapDada zobaczy wynik, będzie automatycznie przyciągnięty, aby przyjść tutaj. Nie będzie potrzeby, abyście Mu to mówili. A więc macie sześć miesięcy, aby osiągnąć 75%. Baba nie pyta o 100%. W tym celu otrzymacie dalszy czas w przyszłości. Czy jesteście stale gotowi, aby to spełnić? Nawet nie „stale gotowi”, ale gotowi za sześć miesięcy. Podoba wam się to? A może brakuje wam trochę odwagi, że nie wiecie, co się wydarzy? Pojawią się lwy, pojawią się koty, wszystko się pojawi. Przeszkody się pojawią, niekorzystne sytuacje się pojawią i wzrosną udogodnienia, ale bądźcie wolni od wpływu udogodnień. Jeśli wam się to podoba, podnieście ręce! Obróćcie kamerę dookoła, aby pokazać każdego. Podnieście ręce dobrze do góry, nie opuszczajcie ich jeszcze! Ta scena jest bardzo dobra. Aćća, gratulacje zawczasu!

Nie mówcie więc: „Musimy znacznie umrzeć”. Czy żyjesz, czy umierasz, masz się tym stać. To umieranie jest słodkie, nie ma smutku w tym umieraniu. To umieranie jest dla korzyści wielu. Dlatego jest w nim przyjemność. Nie ma w tym żadnego cierpienia, jest szczęście. Nie szukajcie wymówek: „To się stało, tamto się stało i dlatego to się stało”. Wymówki już nic nie dadzą. Czy nadal będziecie się usprawiedliwiać? Nie będziecie, prawda? Po prostu bawcie się w grę stanu fruwającego i nic więcej. Teraz zakończcie wszystkie gry stanu opadania, dawania wymówek i słabości. Teraz tylko bawcie się w grę stanu fruwającego. Czy to jest w porządku? Wszystkie wasze twarze rozkwitły. Jak będą wyglądały wasze twarze, kiedy po sześciu miesiącach ponownie spotkacie się z Babą? Wtedy też zrobimy zdjęcie.

Przybyli podwójni cudzoziemcy, a więc przyszedł czas na złożenie podwójnej obietnicy. Nie patrz na nikogo innego, ale po prostu patrz na Ojca i patrz na Matkę Brahmę. Czy inni to robią, czy nie, ty musisz mieć miłosierne uczucia dla każdego. Dawaj słabym siłę swoich dobrych życzeń. Nie patrz na ich słabości. Podźwigaj takie dusze ręką swojej odwagi i czyń je wzniosłymi. Nieustannie wyciągaj rękę odwagi dla siebie i dla innych. Ręka odwagi jest bardzo potężna, a błogosławieństwem BapDady jest: „Kiedy dziecko stawia jeden krok odwagi, Ojciec daje tysiąc kroków pomocy”. Niech będzie „Ja pierwszy” w bezinteresownym wysiłku. Niech to będzie bezinteresowny wysiłek, a nie samolubny. Ci, którzy podejmują inicjatywę, by stać się bezinteresownymi, są równi Ojcu Brahmie.

Kochacie Ojca Brahmę, prawda? Dlatego jesteście zwani Brahma Kumarami i Brahma Kumari. Rzucacie wyzwanie, aby wziąć wyzwolenie w życiu w sekundę. Więc teraz zwracaj uwagę, aby wyzwolić siebie w sekundę. Teraz przybliżcie czas. Zbliżenie się do waszej doskonałości przybliży wzniosły czas. Jesteście panami, prawda? Jesteście królami, prawda? Czy jesteście samo-zwierzchnikami? Więc wydajcie rozkaz! Król wydaje rozkazy, prawda? Nie mówcie: „Tak! Nie! Nie rób tego, rób to!” Po prostu wydajcie rozkaz. Popatrzcie teraz na swoje umysły, ponieważ umysł jest głównym doradcą. Hej, królowie, czy potraficie wydać rozkaz swoim umysłom, swoim głównym doradcom, aby w sekundę ustabilizować siebie w stanie bycia bezcielesnym? Rozkażcie im, aby zrobiły to w sekundę. (Pięciominutowe ćwiczenie.) Aćća.

Fortunnym duszom, które są pochłonięte miłością; duszom, które doświadczyły wszystkich osiągnięć otrzymanych od Ojca; potężnym duszom, które władają sobą, posiadając wszystkie prawa do samo-zwierzchnictwa; najwyższym duszom, które mają stałe doświadczenie stanu wyzwolenia w życiu; najfortunniejszym duszom, których wzniosłą linię fortuny kreśli sam Dawca Fortuny; najświętszym duszom, które wnoszą przekształcenie świata poprzez przekształcenie siebie swoją stałą czystością sposobu patrzenia i postawy, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

BapDada spotyka się z gośćmi, którzy przybyli na program Wołanie Czasu:

Wszyscy dotarliście do swojego słodkiego domu i słodkiej rodziny, prawda? Czujecie, że ta mała, słodka rodzina jest urocza, prawda? Wy także staliście się tak uroczy, prawda? Przede wszystkim jesteście kochani przez Najwyższego. Staliście się tacy, prawda? Staliście się, czy nadal się stajecie? Popatrzcie, jak każdy cieszy się, widząc was. Dlaczego oni się cieszą? Popatrzcie na wszystkie twarze, one są bardzo szczęśliwe. Dlaczego oni się cieszą? Ponieważ wiedzą, że wy wszyscy jesteście duszami instrumentalnymi, które staną się posłannikami Boga i będą dawać posłannictwo wszystkim duszom. (Goście przybyli ze wszystkich pięciu kontynentów). A więc posłannictwo dotrze do wszystkich pięciu kontynentów. To jest łatwe, prawda? Został stworzony bardzo dobry plan. Napełnijcie ten plan siłą od Najwyższego, weźcie współdziałanie od rodziny i stale posuwajcie się naprzód. Myśli każdego docierają do BapDady. Wszyscy macie bardzo dobre myśli, prawda? Tworzone są plany. A więc to wasza odwaga oraz pomoc Ojca i brahmińskiej rodziny jest potrzebna, aby wprowadzić te plany w praktykę. Wy po prostu macie być instrumentami, żaden inny wysiłek nie jest potrzebny. „Ja jestem instrumentem zadania Boga”. Jakąkolwiek pracę wykonujesz, miej tę świadomość: „Baba, ja, instrument, jestem gotowy do usługi. Ja jestem instrumentem. Ten, który sprawia, że każdy się porusza, automatycznie poruszy mną”. To uczucie bycia duszą instrumentalną ujawni uczucia pokory i kreatywności na twojej twarzy. Karawanhar, Ten, który inspiruje, uczyni was instrumentami i będzie działał poprzez was. Wy jesteście mikrofonami, a to jest moc Ojca. Więc to jest łatwe, prawda? Zatem stańcie się instrumentami i bądźcie obecni w pamiętaniu. Wasze twarze i rysy staną się automatycznie instrumentami usługi. Nie będziecie służyć tylko swoimi słowami, ale wasze rysy będą ujawniać wasze wewnętrzne szczęście. Mówi się, że jest to wyjątkowość (alokikta). Teraz staliście się alokik (duchowi), prawda? Ziemskość skończyła się, prawda? „Jestem duszą” – to jest bycie duchowym. Mówienie: „Jestem tym a tym” jest ziemskie. Więc kim jesteście? Duchowymi czy ziemskimi? Jesteście duchowi, prawda? Dobrze. Przybyliście do BapDady i rodziny, mieliście wielką odwagę zrobić to. Popatrzcie, jesteście garstką, która wyłoniła się z wielu milionów. Jak duża była grupa? Ilu was przybyło z tej grupy? Zatem jesteście garstką, która wynurzyła się z milionów, prawda? Dobrze. BapDadzie podoba się ta grupa. Popatrzcie, jak oni wszyscy są szczęśliwi. Bardziej niż wy wszyscy, oni są najszczęśliwsi. Są szczęśliwi, ponieważ widzą przed sobą nagrodę usługi. Jesteście szczęśliwi, prawda? Otrzymaliście owoc swoich wysiłków. Aćća. Teraz jesteś panem i dzieckiem! Dziecko jest panem. Dziecko jest zawsze zwane panem. Aćća.

Błogosławieństwo:
Otrzymuj błogosławieństwo sukcesu, wykorzystując wszystko w wartościowy sposób i dzięki temu stań się wizerunkiem, który jest błogosławiony.

W zbieżnym wieku wy, dzieci, macie dziedzictwo, a także błogosławieństwo: „Używaj wszystkiego w wartościowy sposób, a osiągniesz sukces!” Używanie wszystkiego w wartościowy sposób jest nasionem, a sukces jest owocem. Jeśli nasiono jest dobre, nie jest możliwe, abyś nie otrzymał jego owocu. Tak jak mówisz innym, aby wykorzystywali swój czas, myśli i bogactwo w wartościowy sposób, tak samo sprawdź listę wszystkich swoich skarbów i zobacz, które z nich zostały użyte w wartościowy sposób, a które zostały zmarnowane. Stale używaj wszystkiego w wartościowy sposób, a staniesz się pełen wszystkich skarbów i wizerunkiem, który jest błogosławiony.

Hasło:
Aby otrzymać Bożą nagrodę, unikaj wszystkiego bezużytecznego lub negatywnego.