09.07.24           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, bądźcie uczciwe wewnętrznie i zewnętrznie wobec prawdziwego Ojca, ponieważ tylko wtedy będziecie mogły stać się bóstwami. Tylko wy, bramini, stajecie się aniołami, a potem bóstwami.

Pytanie:
Kto ma prawo słuchać tej wiedzy i wdrażać ją sobie?

Odpowiedź:
Ci, którzy odegrali wszechstronne role, ci, którzy najwięcej czcili to ci, którzy staną się bystrzy w przyswajaniu tej wiedzy. To oni zdobędą wysoką pozycję. Dzieci, niektórzy ludzie pytają was: Czy nie wierzycie w pisma? Powiedzcie im: Nikt na świecie nie studiował pism tak bardzo, jak my, ani nie wykonał tak dużo czczenia, jak my. Otrzymaliśmy teraz owoc czczenia; dlatego nie potrzebujemy dłużej czcić.

Om śanti.
Nieograniczony Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia nieograniczonym dzieciom. Ojciec wszystkich dusz wyjaśnia wszystkim duszom, ponieważ On daje zbawienie wszystkim. O wszystkich duszach mówi się, że są w ludzkich ciałach. Jeśli dusza nie ma ciała, nie może widzieć. Chociaż Ojciec zakłada niebo zgodnie z planem sztuki życia, On mówi: Ja nie widzę nieba. Tylko ci, dla których niebo jest stworzone, mogą je widzieć. Po nauczeniu was, Ja nie biorę ciała. Dlatego, jak mógłbym widzieć coś bez ciała? Nie jest tak, że Jestem obecny tu, tam i wszędzie, i że mogę widzieć wszystko, nie. Dzieci, Ojciec po prostu widzi was, których uczy pielgrzymki pamiętania i których zmienia w piękne kwiaty. Słowo “joga” należy do ścieżki czczenia. Tylko Ocean Wiedzy daje wiedzę. Tylko On jest zwany Prawdziwym Przewodnikiem, Satguru. Wszyscy inni są guru. Ten, który mówi prawdę, zakłada ziemię prawdy. Bharat był ziemią prawdy, na której mieszkały wszystkie bóstwa. Teraz z ludzkich istot stajecie się bóstwami. Dzieci, dlatego mówi się wam, abyście były uczciwe wobec Ojca, wewnętrznie i zewnętrznie. Poprzednio na każdym kroku był fałsz. Teraz, jeśli chcecie zdobyć wysoką pozycję w niebie, macie wyrzec się tego wszystkiego. Wielu z was pójdzie do nieba, ale jeśli po rozpoznaniu Ojca nie odciąłeś swoich grzechów, będziesz musiał spłacić swoje karmiczne konta doświadczając kary i otrzymasz niską pozycję. Królestwo jest zakładane w tym najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Królestwo nie może być założone w złotym wieku ani w żelaznym wieku, ponieważ Ojciec nie przychodzi ani do złotego wieku ani do żelaznego wieku. Ten wiek jest zwany najbardziej pomyślnym i dobroczynnym wiekiem. Ojciec przychodzi obecnie i wnosi korzyść każdemu. Złoty wiek następuje po żelaznym wieku. Dlatego musi istnieć zbieżny wiek. Ojciec wyjaśnił, że ten świat jest stary i nieczysty. Piosenka mówi: Mieszkaniec odległego lądu. W jaki sposób On może spotkać swoje dzieci w zagranicznym lądzie? On oczywiście spotyka swoje zagraniczne dzieci w zagranicznym ladzie. On wyjaśnia im bardzo jasno, w które ciało wchodzi. On przedstawia Siebie, a także wyjaśnia temu, w którego ciało wchodzi, że teraz jest ostatnie z jego wielu żyć. To jest bardzo jasne. Tutaj nadal czynicie wysiłki, nie jesteście w pełni czyści. Ci, którzy są w pełni czyści, są zwani aniołami. Ci, którzy nie są czyści, są zwani nieczystymi. Tylko po staniu się aniołami stajecie się bóstwami. Widzicie doskonałe anioły w subtelnym rejonie; oni są zwani aniołami. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, pamiętajcie tylko jednego Alfę. Alfa oznacza Babę. On jest także znany jako Allach. Dzieci, zrozumiałyście, że otrzymujecie swoje dziedzictwo nieba od Ojca. Jak niebo jest tworzone? Poprzez pielgrzymkę pamiętania i poprzez wiedzę. Na ścieżce czczenia nie ma wiedzy. Tylko jeden Ojciec daje wiedzę wam, braminom. Bramini są kokiem na czubku głowy. Jesteście teraz braminami, a potem robicie salto. Bramini, bóstwa, wojownicy, kupcy. To jest zwane wizerunkiem różnych form. Obraz przedstawiający różne formy nie jest wizerunkiem Brahmy, Wisznu i Śankara. Kok braminów nie jest pokazywany na tym obrazie. Nikt nie wie, że Ojciec wchodzi w ciało Brahmy. Bramiński klan jest najwznioślejszy, ponieważ Ojciec przychodzi i uczy ich. Ojciec nie uczy siudrów. On uczy tylko was, braminów. Ta nauka wymaga czasu, ponieważ zakładane jest królestwo. Macie stać się najwznioślejszymi ludźmi. Kto tworzy nowy świata? Ojciec go tworzy. Nie zapominajcie tego. Maja sprawia, że zapominacie. To jest jej interes. Ona nie przeszkadza tak bardzo w wiedzy, jak w pamiętaniu. Wy, dusze, jesteście wypełnione dużą ilością śmieci i tego nie można wyczyścić bez pamiętania Ojca. Niektóre dzieci wpadają w duże zamieszanie z powodu słowa “joga”. Mówią: Baba, nie potrafię mieć jogi. W rzeczywistości, słowo “joga” należy do hatha joginów. Sannjasini mówią „Miej jogę z żywiołem brahm”. Jednak żywioł brahm jest ogromny. Tak jak gwiazdy są widoczne na niebie, tak samo małe dusze są takie jak gwiazdy wysoko w górze, ponad niebem, gdzie nie ma światła słońca czy księżyca. Zobaczcie tylko, jesteście takimi małymi rakietami. Dlatego Baba mówi: Przede wszystkim, masz dać każdemu wiedzę o duszy. Tylko Bóg może dać tę wiedzę. Ludzie nie tylko nie znają Boga, ale oni nie wiedzą również o duszy. Taka mała dusza jest napełniona niezniszczalną rolą cyklu 84 żyć. To jest zwane cudem natury. To nie może być zwane niczym innym. Dusze stale przechodzą dookoła cyklu 84 żyć. Cykl stale się obraca, co każde 5000 lat. To jest ustalone w sztuce życia. Świat jest niezniszczalny, nigdy nie może być zniszczony. Ludzie mówią, że odbywa się unicestwienie i że potem przychodzi Kriszna na liściu figowca, ssąc swój kciuk. Jednak to się nie wydarza. To jest wbrew prawu natury, ponieważ całkowite unicestwienie nigdy nie następuje. Jedna religia jest zakładana, a wszystkie inne religie są niszczone. To trwa cały czas. W obecnym czasie są trzy główne religie. To jest najbardziej pomyślny zbieżny wiek. Różnica pomiędzy starym światem a nowym światem jest taka jak różnica pomiędzy nocą a dniem. Wczoraj świat był nowy, a dzisiaj jest stary. Tylko wy rozumiecie, co istniało w świecie wczoraj. Bez względu na to, jaka to jest religia, jest zakładana przez tego, kto należy do tej religii. Tylko jedna dusza (założyciel) przychodzi, nie wiele. Potem stopniowo zachodzi ekspansja. Ojciec mówi: Dzieci, nie sprawiam wam żadnej trudności. Jak mógłbym sprawiać jakąś trudność dzieciom? On jest najukochańszym Ojcem. On mówi: Ja daję wszystkim zbawienie. Usuwam cierpienie i jestem Dawcą Szczęścia. Tylko Mnie pamiętacie. Co ludzie robią na ścieżce czczenia? Oni bardzo Mnie znieważyli. Mówi się: Bóg jest Jeden. Jest tylko jeden cykl świata. To nie jest tak, że jest inny świat wysoko na niebie; na niebie są gwiazdy. Ludzie myślą, że jest świat w każdej gwieździe, i że jest także świat pod ziemią. Wszystko to należy do ścieżki czczenia. Jest tylko jeden najwyższy ze wszystkich Bóg. Mówi się: Wszystkie dusze całego świata są wokół Ciebie tak jak w różańcu. Można to także nazwać nieograniczonym różańcem Rudry. Oni wszyscy razem są włączeni (do różańca). Ludzie śpiewają o tym, ale niczego nie rozumieją. Ojciec przychodzi i wyjaśnia: Dzieci, nie sprawiam wam najmniejszej trudności. Powiedziano wam także, że ci, którzy jako pierwsi wykonali czczenie, szybko pójdą do przodu w wiedzy. Jeśli oni dużo czcili, otrzymają także duży owoc. Powiedziano, że Bóg daje owoc czczenia. On jest Oceanem Wiedzy, a więc On na pewno da wiedzę jako owoc. Nikt nie wie o owocu czczenia. Owocem czczenia jest wiedza, poprzez którą otrzymujecie dziedzictwo szczęścia nieba. Tylko jeden Ojciec daje wam ten owoc, to znaczy On zmienia was z mieszkańców piekła w mieszkańców nieba. Nikt nawet nie wie o Rawanie. Niektórzy mówią, że ten świat jest stary. Jak długo on był stary? Oni nie potrafią tego obliczyć. Ojciec jest Nasionem drzewa ludzkiego świata. On jest Prawdą. On nigdy nie może być zniszczony. To drzewo jest zwane odwróconym drzewem, Ojciec jest ponad. Dusze patrzą do góry i wołają do Ojca. Ciało nie może wołać. Dusza opuszcza jedno ciało i wchodzi w inne. Dusze nigdy nie zwiększają ani nie zmniejszają swego rozmiaru, ani nigdy nie umierają. Ta sztuka jest z góry wyznaczona. Ojciec wyjaśnił wam tajemnice o początku, środku i końcu całej sztuki. On także uczynił was teistami. On powiedział wam także, że Lakszmi i Narajan nie mają tej wiedzy. Tam nie wiecie o ateistach czy teistach. To obecnie Ojciec wyjaśnia wam znaczenie tego. Ateistami są ci, którzy nie znają Ojca, początku, środka i końca Jego stworzenia ani czasu jego trwania. Obecnie stajecie się teistami. Ten aspekt tam nie istnieje. To jest sztuka. To, co wydarza się w jednej sekundzie, nie powtarza się w następnej. Sztuka życia wciąż przemija. To, co przeminęło, ta szpula stale się kręci, tak jak w czasie pokazywania filmu, ten sam film jest powtarzany ponownie identycznie po dwóch czy trzech godzinach. Budynki itp. zawalają się w filmie, a potem widzicie te same budynki ponownie. To także powtarza się identycznie. Nie ma potrzeby być w zamieszaniu z tego powodu. Główny aspekt dotyczy Boga, Ojca dusz. Dusze były oddzielone od Najwyższej Duszy przez długi czas. One są odrębne, a potem schodzą tutaj na dół, aby grać swoje role. Byliście oddzieleni przez pełne 5000 lat. Słodkie dzieci, otrzymałyście wszechstronne role. Dlatego jest wyjaśniane tylko wam, że macie prawo do tej wiedzy. Ci, którzy wykonali najwięcej czczenia, szybko pójdą w wiedzy, a także zdobędą wysoką pozycję. Najpierw Śiw Baba jest czczony, a potem bóstwa. Później stajecie się sfałszowani przez czczenie pięciu żywiołów. Ojciec teraz zabiera was do nieograniczoności, podczas gdy tamci ludzie prowadzą was do nieograniczonej ignorancji czczenia. Dzieci, Ojciec teraz wam wyjaśnia: Uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie Mnie, Ojca. Jednak, gdy oni stąd wychodzą, Maja sprawia, że zapominają. Tak jak dusza żałuje w łonie i obiecuje nie wykonywać więcej grzesznych czynów, ale gdy wychodzi, zapomina, tak samo jest tutaj. Gdy oni stąd odchodzą, zapominają. To jest sztuka o zapominaniu i nie zapominaniu. Teraz staliście się zaadoptowanymi dziećmi Ojca. To jest Śiw Baba. On jest nieograniczonym Ojcem wszystkich dusz. Ojciec przychodzi z tak daleka. Jego domem jest najwyższy rejon. Gdy On przychodzi z najwyższego rejonu, na pewno przynosi dar dla dzieci. On na dłoni przynosi raj jako dar. Ojciec mówi: Weź w sekundę swoje królestwo nieba, po prostu rozpoznaj Ojca. On jest Ojcem wszystkich dusz. On mówi: Jestem waszym Ojcem. Wyjaśniam wam, w jaki sposób przychodzę. Niewątpliwie potrzebuję powozu. Którego powozu? Ja nie mogę wziąć powozu żadnego z mahatmów. Ludzkie istoty mówią, że wy nazywacie Brahmę Bogiem, a także, że nazywacie Brahmę bóstwem. O! ale my nie mówimy tego. On jest pokazany jak stoi na szczycie drzewa, gdy całe drzewo staje się tamopradhan. Brahma jest tam pokazywany, jest to więc ostatnie z jego wielu żyć. Baba sam mówi: Ojciec wchodzi we mnie w moim ostatnim życiu, gdy osiągam wiek emerytury. On przyszedł i sprawił, że wyrzekłem się całego mojego interesu itp. Po osiągnięciu wieku 60 lat ludzie zaczynają czcić, aby spotkać Boga. Ojciec mówi: Wszyscy przestrzegaliście nakazów ludzkich istot. Baba teraz daje wam śrimat. To ludzkie istoty piszą pisma. Bóstwa ani ich nie piszą, ani się ich nie uczą. W złotym wieku nie ma pism, nie ma czczenia. W pismach, wszystko co jest wspomniane to fizyczne rytuały; tutaj tak nie jest. Możecie zobaczyć, że Baba daje wam wiedzę. Uczyliście się wielu pism na ścieżce czczenia. Jeśli ktoś pyta was „Czy wierzycie w Wedy i pisma?”, powiedzcie mu: Wierzymy w nie bardziej niż inne ludzkie istoty. Na początku to my zaczęliśmy niezafałszowane czczenie. Teraz otrzymaliśmy wiedzę. Zbawienie jest poprzez wiedzę, dlaczego więc mielibyśmy czcić? Ojciec mówi: Dzieci, nie słuchajcie zła! nie patrzcie na zło! Dlatego Ojciec wyjaśnia w taki prosty sposób: Najsłodsze dzieci, miejcie wiarę, że jesteście duszami. Jestem duszą. Ludzie mówią, że oni są Allachem. Otrzymujecie nauki, aby uważać siebie za dusze, dzieci Ojca. Maja regularnie sprawia, że to zapominacie. To przez wchodzenie w świadomość ciała wykonujecie złe czyny. Ojciec teraz mówi: Dzieci, nie zapominajcie Ojca. Nie marnujcie swojego czasu. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Zrozumcie dokładnie tajemnice Stwórcy i stworzenia oraz stańcie się teistami. Nie wpadajcie w zamieszanie odnośnie wiedzy o sztuce życia. Odsuńcie intelekty od wszystkich ograniczeń i skierujcie je w stronę tego, co nieograniczone.

2. Aby stać się aniołem, mieszkańcem subtelnego rejonu, stań się całkowicie czysty. Potęgą pamiętania usuń wszystkie śmieci, którymi wy, dusze, jesteście napełnione i stań się czysty.

Błogosławieństwo:
Bądź stabilny w stałym i stabilnym stanie oraz stań się wzniosłą duszą, doświadczając słodyczy Boga.

Dzieci, które doświadczają słodyczy Boga, uważają wszystkie smaki świata za mdłe. Z tego powodu, że tylko jeden smak jest słodki, twoja uwaga będzie skierowana tylko na Jednego, prawda? Twój umysł z łatwością skieruje się ku temu Jednemu; nie będzie to wymagało żadnego wysiłku. Miłość Ojca, pomoc Ojca, towarzystwo Ojca i wszystkie osiągnięcia od Ojca z łatwością pozwolą ci uczynić swój stan stabilnym i stałym. Tylko dusze, które są stabilne w takim stałym i stabilnym stanie, są wzniosłe.

Hasło:
Zanurzanie wszystkich śmieci w sobie i obdarzanie klejnotami, to znaczy być oceanem (takim jak Ojciec).