11.07.24           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz jest czas, aby mieć stan głębokiej ciszy, tzn. stan bycia bezcielesnym. Praktykujcie przebywanie w tym stanie.

Pytanie:
Jaki jest najwyższy cel ze wszystkich i w jaki sposób go osiągacie?

Odpowiedź:
Najwyższym celem jest stać się całkowicie cywilizowanym. Tylko wtedy, gdy wasze fizyczne organy nie powodują najmniejszej szkody, możecie stać się całkowicie cywilizowani. Gdy macie taki stan, możecie otrzymać zwierzchnictwo nad światem. Zapamiętano: Ci, którzy smakują słodyczy nieba, mogą stać się królami królów. W przeciwnym razie oni stają się poddanymi. Teraz sprawdzaj: Jaka jest moja postawa? Czy popełniam jakieś błędy?

Om śanti.
Macie siedzieć tutaj w świadomości duszy. Dzieci, Ojciec wyjaśnia wam: Uważajcie siebie za dusze. Baba teraz pyta „All-Rounder” Dadi: Czy w złotym wieku jesteś świadoma duszy czy ciała? Tam automatycznie jesteś świadoma duszy. Nie musicie o tym wciąż na nowo pamiętać. Tak, tam macie zrozumienie, że ciało zestarzało się i dlatego macie je pozostawić i wziąć nowe. Tak jak istnieje przykład węża, dusza pozostawia to stare ciało i bierze nowe. Bóg wyjaśnia, podając przykłady. Brzęczcie wiedzę wszystkim ludzkim istotom i czyńcie je tak pełnymi wiedzy, jak wy, dzięki czemu będą mogli stać się wolnymi od występków bóstwami w lądzie aniołów. Najwyższymi studiami jest zmiana ludzkich istot w bóstwa. Zostało zapamiętane: Bogu nie zabrało dużo czasu, aby zmienić ludzkie istoty w bóstwa. Kto tego dokonał? Bóstwa tego nie zrobiły. Tylko Bóg zmienia ludzkie istoty w bóstwa. Ludzkie istoty nie znają tych spraw. Ludzie wszędzie pytają was: Jaki jest cel i zadanie nauki? Dlaczego nie macie wydrukowanych małych ulotek wyjaśniających cel i zadanie nauki, tak abyście mogli dawać je każdemu, kto zapyta was. Oni będą mogli dzięki nim zrozumieć. Baba bardzo dobrze wyjaśnił. Obecnie to jest żelaznowieczny, nieczysty świat, w którym panuje wielkie, nieograniczone cierpienie. Teraz Baba służy, zabierając ludzkie istoty do wspaniałego, czystego, złotowiecznego lądu szczęścia, to znaczy, On pokazuje nam drogę. To nie jest tak, że dajemy całkowitą/niepodzielną (bez dualizmu) wiedzę. Tamci ludzie uważają wiedzę w pismach za całkowitą. W rzeczywistości, to nie jest całkowita wiedza. Nawet napisanie „całkowita wiedza” nie jest poprawne. Macie bardzo jasno wyjaśniać ludzkim istotom. Miejcie wydrukowane takie ulotki, żeby ludzie szybko zrozumieli, jaki jest cel nauki. Usuwamy żelaznowieczne, nieczyste, zdegradowane ludzkie istoty z nieograniczonego cierpienia i zabieramy je do złotowiecznego, czystego, wzniosłego świata nieograniczonego szczęścia. Dzieci, Baba daje wam wypracowanie do napisania. Macie napisać bardzo jasno. Wszędzie powinniście mieć ulotki z takimi artykułami, żeby móc szybko je zabrać i rozdać ludziom, aby mogli uświadomić sobie, że są w lądzie cierpienia i w brudzie. Ludzkie istoty nie zdają sobie sprawy, że są ludzkimi istotami z żelaznego wieku, lądu cierpienia i że my zabieramy ich do lądu nieograniczonego szczęścia. Dlatego powinniście mieć dobre ulotki wykonane tak, jak Baba je miał: Czy jesteś złotowieczny czy żelaznowieczny? Jednak, ludzie niczego nie rozumieją. Uważają klejnoty za kamienie i wyrzucają je. To są klejnoty wiedzy, podczas gdy ci ludzie myślą, że klejnoty są w pismach. Możecie jasno wyjaśniać tak, by mogli zrozumieć, że tam jest nieograniczone szczęście. Powinniście mieć listę rodzajów cierpienia i powinno być co najmniej 101 rodzajów na tej liście. Piszcie: W tym świecie jest nieograniczone cierpienie. Napiszcie to wszystko i zróbcie listę. Na drugiej stronie napiszcie o nieograniczonym szczęściu, w którym nie ma śladu cierpienia. Zakładamy takie królestwo, tzn. ląd szczęścia. Wtedy usta ludzi bardzo szybko zamilkną. Ludzie nie rozumieją, że obecnie jest ląd cierpienia. Uważają to za niebo. Budują duże pałace, nowe świątynie itp. Nie wiedzą, że to wszystko kończy się. Oni mają bardzo dużo pieniędzy dzięki korupcji. Ojciec wyjaśnił, że wszystko to jest arogancją Mai i nauki. Motory i samoloty itd., wszystkie są teraz pokazem Mai. To jest prawo, że gdy Ojciec zakłada niebo, Maja także ma swój pokaz. To jest zwane pompą Mai. Dzieci, teraz na całym świecie zakładacie spokój. Dzieci, gdy Maja przychodzi i przeszkadza, gryzie was sumienie. Ojciec wyjaśnia, że gdy ktoś wpada w pułapkę czyjegoś imienia lub postaci, to oznacza, że jest kimś, kto ma zbrodniczy sposób patrzenia. W żelaznym wieku jest zbrodniczość, podczas gdy w złotym wieku jest cywilizacja. Każdy kłania się wizerunkom bóstw: Jesteście bez występku, a my jesteśmy występni. Dlatego Ojciec mówi: Każdy z was powinien sprawdzić swój stan. Wszyscy seniorzy maharati powinni popatrzeć na siebie: Czy mój intelekt nie jest pociągany do czyjegoś imienia i postaci? Ta osoba jest bardzo dobra, chcę zrobić to itd. Czy masz w sobie takie uczucia? Baba wie, że obecnie nikt nie jest całkowicie cywilizowany. Jest bardzo trudno, aby odnośnie tego nie było najmniejszej szkody. Zaledwie kilku jest takich. Z pewnością, w pewnym stopniu, ich oczy oszukują ich. Dramat nie pozwoli nikomu stać się cywilizowanym bardzo szybko. Macie wykonać bardzo dużo wysiłku i sprawdzać siebie: Czy moje oczy oszukują mnie? Stać się panem świata to bardzo wysoki cel. Ci, którzy smakują słodyczy nieba, stają się królami królów. Jeżeli upadają, stają się poddanymi. Obecnie można powiedzieć, że to są występne czasy. Nie ma znaczenia, jak wspaniałą osobą ktoś jest, nawet np. królowa. Ona wewnętrznie będzie się obawiać, że być może ktoś chce ją pozbawić tronu. W każdej ludzkiej istocie jest niepokój. Nawet niektóre dzieci rozsiewają dużo niepokoju. Wy zakładacie spokój, więc przede wszystkim macie sami być spokojni, a potem napełniać innych tą potęgą. Tam królestwo samo w sobie jest bardzo spokojne. Wasze oczy stają się cywilizowane. Ojciec mówi: Sprawdzaj siebie: Jaka była dzisiaj moja postawa, mnie, duszy? To wymaga bardzo dużo wysiłku. Macie patrzeć na siebie. Czasami nie mówicie prawdy nieograniczonemu Ojcu i stale na każdym kroku popełniacie błędy. Jeżeli nawet trochę patrzycie na kogoś w zbrodniczy sposób lub popełniacie błąd, natychmiast notujcie to. Dopóki całkowicie nie uwolnicie się od popełniania błędów, z pewnością popełniacie od 10 do 20 błędów każdego dnia. Jednak nikt nie mówi prawdy. Ci, którzy są świadomi ciała, z pewnością popełniają taki lub inny grzech. Ich świadomość będzie stale ich gryźć. Niektórzy nawet nie rozumieją, co to jest błąd. Czy zwierzęta to rozumieją? Zanim otrzymaliście wiedzę, także mieliście małpie intelekty. Niektórzy zmieniają się w 50%, niektórzy w 10%, a niektórzy tylko trochę. Oczy bardzo oszukują. Oczy są przebiegłe. Ojciec mówi: Dusze, przybyłyście bezcielesne. Nie miałyście ciał. Czy wiecie, jakie ciało weźmiecie jako następne lub w jakie związki wejdziecie? Nie możecie tego powiedzieć. W łonie przebywacie w całkowitej ciszy. Dusza jest całkowicie cicha. Tylko wtedy, gdy ciało dorasta, wiecie, kim macie się stać. Po prostu, zostawiacie stare ciało i wracacie do domu, a potem, gdy weźmiecie następne ciało, będziecie grać swoją rolę w złotym wieku. Teraz jest czas, aby stać się całkowicie cichym. Dusza zabiera sanskary ze sobą i one wyłaniają się później, gdy ciało urośnie. Teraz macie wrócić do domu i dlatego macie zapomnieć stary świat i świadomość ciała. Nic nie powinno być pamiętane. Powinniście przestrzegać środków ostrożności. Cokolwiek jest wewnątrz, pojawi się na zewnątrz. Śiw Baba ma w sobie wiedzę. Ja także mam rolę. To o Mnie mówicie: Ocean Wiedzy. Ludzie śpiewają tę chwałę, ale nie znają znaczenia. Teraz rozumiecie znaczenie tego. Jednak intelekt duszy staje się niewarty grosza. Ojciec teraz czyni was mądrymi. Ludzkie istoty mają miliony i setki milionów. To jest pokaz Mai. Wszelkie użyteczne obecne osiągnięcia nauki, będziecie mieć także tam. Ci, którzy wynaleźli je, także tam będą. Oni nie będą królami. Przyjdą do was na końcu, a także będą uczyć innych. Wy uczycie się dużo od Ojca. Tylko jeden Ojciec bardzo zmienia świat. Oni zawsze robią prototyp tego, co wynaleźli, a potem rozpowszechniają to, wytwarzając tego więcej. Na początku była tylko jedna osoba, która tworzyła bomby. Ona zrozumiała, że świat będzie przez nie zniszczony. Następnie ona tworzyła ich więcej. Tam także jest potrzebna nauka. Nadal jest czas. Oni będą uczyć się i staną się mądrzy. Gdy tylko przedstawi się im Ojca, pójdą do nieba i staną się służącymi. Tam wszystko daje szczęście. Cokolwiek istniało w lądzie szczęścia, będzie tam istnieć ponownie. Tam nie ma choroby ani cierpienia. Tutaj istnieje nieograniczone cierpienie. Tam panuje nieograniczone szczęście. Teraz je ustanawiamy. Tylko jeden Ojciec usuwa cierpienie i jest Dawcą Szczęścia. Taki, przede wszystkim, ma być wasz stan. Nie wolno wam po prostu być pandytą. Istnieje historia o pandycie, który powiedział, że możecie przejść na drugi brzeg dzięki powtarzaniu imienia Rama. Ta historia dotyczy obecnego czasu. Gdy macie pamiętanie Ojca, przechodzicie z oceanu trucizny do oceanu mleka. Dzieci, wasze stany tutaj mają być bardzo dobre. Jeżeli nie ma żadnej potęgi jogi i wasze oczy są zbrodnicze, strzała nie trafi do celu. Oczy muszą być cywilizowane. Jeżeli dajesz komuś wiedzę, gdy jesteś w pamiętaniu Ojca, wtedy strzała trafi do celu. Miecz wiedzy musi być napełniony potęgą jogi. Dzięki wiedzy zarabiacie bogactwo. Macie potęgę pamiętania. Dużo dzieci nie ma żadnego pamiętania. One nawet nie wiedzą o niczym. Ojciec mówi: Macie wyjaśniać ludziom, że to jest ziemia cierpienia i że złoty wiek jest ziemią szczęścia. W żelaznym wieku nie ma nawet wzmianki o szczęściu. Jeśli nawet jest, to jest ono czymś takim jak to co upuszcza wrona. W złotym wieku panuje nieograniczone szczęście. Ludzie nie rozumieją znaczenia tego. Oni stale głowią się jak zdobyć wyzwolenie. Nikt nie wie na temat wyzwolenia w życiu. W jaki więc sposób oni mogą dawać wiedzę? Oni przychodzą w radżopradhan czasie, a więc w jaki sposób mogą uczyć radża jogi? Tutaj szczęście jest jak to co upuszcza wrona. Oni nawet nie wiedzą, co stało się dzięki radża jodze. Dzieci, wiecie, że to jest dramat. Oni zniesławiają was w gazetach, ale to musi się wydarzyć. Są wszystkie rodzaje ataków na niewinnych. Na świecie jest dużo rodzajów cierpienia. Nie ma tutaj żadnego szczęścia. Bez względu na to, jak bogaty ktoś jest, jeżeli zachoruje lub straci wzrok, doświadcza cierpienia. Napiszcie wszystko na liście rodzajów cierpienia. Wszystkie te kwestie istnieją na końcu żelaznowiecznego królestwa Rawana. W złotym wieku nie ma niczego, co nawet w najmniejszym stopniu sprawia cierpienie. Złoty wiek istniał w przeszłości. Teraz jest zbieżny wiek. W zbieżnym wieku przychodzi Ojciec. Teraz wiecie, jakie życia bierzecie w ciągu 5000 lat i w jaki sposób przechodzicie od szczęścia do cierpienia. Ci, którzy mają całą wiedzę w swoich intelektach i którzy ją sobie wdrożyli, mogą to zrozumieć. Dzieci, Ojciec napełnia wasze fartuchy. Zostało zapamiętane: Bogactwo nie zmniejsza się, gdy rozdajecie je innym. Jeżeli ktoś nie rozdaje bogactwa, to jest tak, jakby niczego nie miał. Wtedy on nie otrzyma żadnego bogactwa. Istnieje konto. Jeżeli niczego nie dajesz, to skąd masz otrzymać? W jaki sposób nastąpi ekspansja? Wszystko to są niezniszczalne klejnoty wiedzy. Istnieje kolejność we wszystkim. To jest wasza duchowa armia. Niektóre dusze pójdą i otrzymają wysokie pozycje, podczas gdy inne otrzymają pozycję poddanego, tak jak zrobiły to w poprzednim cyklu. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym duchowym dzieciom, w kolejności, zgodnie z ich wysiłkami, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby opiekować się sobą, sprawdzaj na każdym kroku: a) Jaka była dziś postawa mnie, duszy? b) Czy moje oczy były cywilizowane? Jakie grzechy popełniłem, będąc pod wpływem świadomości ciała?

2. Wdrażaj do swojego intelektu niezniszczalne klejnoty wiedzy, a potem rozdawaj je. Z całą pewnością napełniaj miecz wiedzy potęgą pamiętania.

Błogosławieństwo:
Stań się nieulękły, zwycięski i przyciągaj wszystkich, wdrażając autorytet prawdy.

Dzieci, jesteście wzniosłymi, potężnymi duszami z potęgą prawdy. Otrzymaliście tę prawdziwą wiedzę, prawdziwego Ojca, prawdziwe osiągnięcie, prawdziwe pamiętanie, prawdziwe cnoty i prawdziwe potęgi. Gdy będziecie mieć upojenie tego wielkiego autorytetu, ten autorytet prawdy będzie stale przyciągał każdą duszę. Nawet w krainie fałszu ci, którzy mają potęgę prawdy, zwyciężają. Osiągnięcie prawdy to szczęście i nieulękłość. Ci, którzy mówią prawdę są nieulękli; nigdy nie powinni się bać.

Hasło:
Sposobem na przekształcenie atmosfery jest posiadanie pozytywnych myśli i potężnej postawy.