01.07.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวานดินแดนแห่งความสงบเป็นบ้านของดวงวิญญาณบริสุทธิ์ หากลูกต้องการที่จะไปบ้านนั้น จงกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์

คำถาม:
พ่อให้การรับประกันอะไรกับลูกทุกคน?

คำตอบ:
ลูกๆ ที่แสนหวานจดจำพ่อและพ่อจะรับประกันว่าลูกจะไปยังบ้านของพ่อโดยไม่มีประสบการณ์ของการลงโทษ เพียงแค่ผูกมัดหัวใจของลูกกับพ่อผู้เดียว ในขณะที่มองดูโลกเก่านี้จงอย่าได้เห็น ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ จงแสดงให้เห็นถึงวิธีที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์และบาบาจะให้อำนาจในการปกครองโลกแก่ลูกอย่างแน่นอน

โอมชานติ
พ่อทางจิตถามลูกๆทางจิตว่า ลูกๆรู้ว่าพ่อมาเพื่อพาลูกกลับไปยังบ้านของพ่อ ดังนั้นลูกมีความปรารถนาที่จะกลับบ้านหรือไม่? นั่นเป็นบ้านของดวงวิญญาณทั้งหมด ที่นี่เป็นบ้านของดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างทั้งหมด ไม่ได้มีเพียงบ้านเดียว ลูกเข้าใจว่าพ่อมาแล้ว ลูกได้เชิญพ่อมาที่นี่ พาเรากลับบ้าน! นั่นหมายถึง ไปยังดินแดนแห่งความสงบ เวลานี้พ่อพูดว่า ถามหัวใจของลูก โอ ดวงวิญญาณ ลูกจะสามารถกลับไปบ้านโดยไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไร ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน พ่อไม่ได้บอกลูกในสิ่งอื่น ลูกทำความเพียรพยายามเป็นเวลานานในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา นั่นเพื่ออะไร? เพื่อการหลุดพ้น ดังนั้นเวลานี้พ่อถามลูกว่า ลูกรู้สึกอยากกลับบ้านไหม? ลูกๆตอบว่า บาบา มันคือสิ่งนี้ที่เราได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามาเป็นระยะเวลานาน ลูกรู้ว่าดวงวิญญาณมนุษย์ทุกคนต้องถูกพากลับไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามลูกต้องกลับบ้านหลังจากกลับมาบริสุทธิ์แล้ว และเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่มาที่นี่ก่อน ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ เวลานี้ดวงวิญญาณหลายพันล้านต้องกลับบ้านอย่างแน่นอน บ้านนั้นถูกเรียกว่าดินแดนแห่งความสงบและสภาพของการปลดเกษียณ เราดวงวิญญาณต้องกลับมาบริสุทธิ์และไปยังดินแดนแห่งสงบที่บริสุทธิ์ เท่านั้นเอง! นี่คือสิ่งที่ง่ายมาก นั่นคือดินแดนแห่งความสงบที่บริสุทธิ์ของดวงวิญญาณ และอีกหนึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขที่บริสุทธิ์ของมนุษย์ซึ่งคือดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างที่มีตัวตน ในขณะที่นี่คือดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์แห่งความทุกข์ของมนุษย์,ดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างที่มีตัวตน ไม่จำเป็นที่จะต้องสับสนเกี่ยวกับสิ่งนี้ ดินแดนแห่งความสงบเป็นสถานที่ที่ดวงวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดอาศัยอยู่ นั่นคือโลกของดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส โลกที่ไม่มีตัวตน นี่คือโลกเก่าของดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างที่มีตัวตนทั้งหมดที่ทั้งหมดนั้นไม่บริสุทธิ์ เวลานี้พ่อมาแล้วเพื่อทำให้ลูกดวงวิญญาณบริสุทธิ์และนำลูกกลับไปยังโลกที่บริสุทธิ์ของดินแดนแห่งความสงบ และแล้วผู้ที่ศึกษาราชาโยคะจะไปสู่ดินแดนแห่งความสุขที่บริสุทธิ์ นี่เป็นเรื่องที่ง่ายดายมาก ลูกไม่ต้องคิดเกี่ยวกับอะไรในสิ่งนี้ ลูกต้องใช้สติปัญญาของลูกที่จะเข้าใจ พ่อของเราดวงวิญญาณได้มาเพื่อพาเราไปยังดินแดนแห่งความสงบที่บริสุทธิ์ เราได้ลืมหนทางที่จะไปที่นั่นและเวลานี้พ่อได้แสดงให้เราเห็น พ่อมาและบอกลูกทุกวงจรว่า โอ้ลูกๆ จดจำพ่อ ชีพบาบา มีเพียงสัตกูรูเดียวเท่านั้นที่ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน ท่านผู้เดียวมาและให้สาสน์แก่ลูกๆ นั่นคือศรีมัท ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกๆต้องทำในเวลานี้ ลูกได้ทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากและได้รับความทุกข์มากเป็นเวลาครึ่งวงจร ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลูกจึงกลายเป็นผู้ที่ยากจนแสนเข็ญ ดวงวิญญาณกลับมาตโมประธานจากสโตประธาน เพียงสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ที่ต้องเข้าใจ เวลานี้ลูกต้องการที่จะกลับบ้านหรือไม่? ใช่ บาบา เราต้องการที่จะกลับบ้านอย่างแน่นอน นั่นคือบ้านที่เงียบสงบและแสนหวานของเรา ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงด้วยเช่นกัน และเหตุนี้เองที่ลูกไม่สามารถกลับบ้านได้ เวลานี้พ่อพูดว่า จดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป พ่อให้สาสน์เดียวกันนี้กับลูกในทุกวงจร พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณเพราะร่างกายนี้กำลังจะจบสิ้น อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณต้องกลับบ้าน นั่นถูกเรียกว่าโลกที่ไม่มีตัวตน ดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนทั้งหมดอาศัยอยู่ที่นั่น นั่นคือบ้านของดวงวิญญาณ พ่อที่ไม่มีตัวตนก็อาศัยอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน พ่อมาในตอนสุดท้าย เพราะพ่อต้องพาทุกคนกลับบ้าน ไม่มีดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์แม้แต่ดวงวิญญาณเดียวจะคงเหลืออยู่ที่นี่ ไม่มีเรื่องของการกลับมาสับสนหรือมีความยากลำบากใดในสิ่งนี้ ผู้คนร้องเพลง: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์, มาและชำระเราและพาเรากลับมาพร้อมกับท่าน! ท่านเป็นพ่อของทุกคน ในเวลานั้นเมื่อเราไปเล่นบทบาทของเราในโลกใหม่ มีผู้คนน้อยมากที่อาศัยอยู่ที่นั่น ดวงวิญญาณนับพันล้านจะไปและอาศัยอยู่ที่ไหน? ลูกรู้ว่าเคยมีดวงวิญญาณมนุษย์น้อยมากในยุคทองด้วยเช่นกัน ต้นไม้มีขนาดเล็กและแล้วก็เติบโตขึ้น มีความหลากหลายของศาสนามากมายในต้นไม้ ซึ่งถูกเรียกว่าต้นกาลปะ หากลูกไม่เข้าใจสิ่งใดลูกสามารถถามบาบา บางคนพูดว่า บาบา, เราจะยอมรับว่าช่วงระยะเวลาของวงจรคือ 5000 ปีได้อย่างไร? พ่อเพียงบอกความจริงแก่ลูกเท่านั้น พ่อยังบอกลูกถึงบัญชีของวงจรด้วยเช่นกัน พ่อมาในยุคบรรจบพบกันของแต่ละวงจรและก่อตั้งอาณาจักรเทพที่ไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ ในยุคทองจะมีอาณาจักรเทพเดียว ในเวลานี้พ่อกำลังให้ความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้าง พ่อพูดว่า พ่อมาในยุคบรรจบพบกันของทุกวงจร พ่อก่อตั้งโลกใหม่ โลกเก่าจะจบสิ้นลง ตามแผนของละครโลกใหม่จะกลับมาเก่าและโลกเก่าจะกลับมาใหม่ สิ่งนี้แสดงให้เห็นในสี่ส่วนที่เท่ากันของสวัสดิกะด้วยเช่นกัน แต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาราวกับว่าพวกเขาเพียงแค่เล่นกับตุ๊กตาต่อไป มีรูปภาพมากมาย ในเทศกาลดีปมาลาพวกเขาวางสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะไว้ในร้านค้า มีรูปภาพมากมาย ลูกเข้าใจว่าเวลานี้มีชีพบาบาเดียวและลูกๆ ลูกมาที่นี่และแล้วก็เป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ และแล้วก็เป็นอาณาจักรของรามและสีดา และแล้วศาสนาอื่นก็ตามมา ลูกๆไม่มีการเชื่อมโยงใดๆกับพวกเขา พวกเขามาในเวลาของตนเองและแล้วทุกคนต้องกลับบ้าน เวลานี้ลูกๆ ต้องกลับบ้าน ทั้งโลกนี้จะถูกทำลาย จะมีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไป? หัวใจของลูกจะไม่ยึดติดกับโลกนี้เลย ลูกจะต้องผูกหัวใจของลูกกับผู้เป็นที่รักเดียวเท่านั้น ท่านพูดว่า จงเชื่อมโยงหัวใจของลูกกับพ่อผู้เดียวเท่านั้นและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ เวลามากมายนั้นได้ผ่านไป และเหลือเวลาเพียงเล็กน้อย เวลายังคงผ่านไปเรื่อยๆ หากลูกไม่อยู่ในโยคะลูกจะสำนึกผิดอย่างมากในเวลาสุดท้าย จะมีการลงโทษและสถานภาพของลูกจะถูกทำลาย เวลานี้ลูกรู้ว่านานแค่ไหนตั้งแต่ลูกได้จากบ้านของลูกมา ผู้คนพยายามอย่างหนักมากเพื่อที่จะกลับบ้าน ลูกจะได้พบกับพ่อที่บ้าน ลูกจะไม่ได้พบพ่อในยุคทอง ผู้คนได้ทำความพยายามอย่างมากที่จะไปยังดินแดนแห่งการหลุดพ้น นั่นถูกเรียกว่าหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ตามละครหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเวลานี้จะจบสิ้นลง เวลานี้พ่อมาเพื่อพาลูกกลับบ้าน พ่อจะพาลูกกลับไปอย่างแน่นอน ยิ่งบางคนกลับมาบริสุทธิ์มากเท่าไร เขาก็ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากเท่านั้น ไม่มีเรื่องของความสับสนในสิ่งนี้ พ่อพูดว่า ลูกๆ จดจำพ่อและพ่อรับประกันว่าลูกจะกลับบ้านโดยไม่ต้องมีประสบการณ์ของการลงโทษ บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องโดยการมีการจดจำระลึกถึง หากลูกไม่จดจำพ่อก็จะต้องสัมผัสกับการลงโทษและสถานภาพจะถูกทำลาย พ่อมาและอธิบายสิ่งนี้ทุกๆ 5000 ปี พ่อมานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อพาลูกทุกคนกลับบ้าน เพียงลูกๆ เท่านั้นที่เล่นบทบาทของชัยชนะและความพ่ายแพ้ และแล้วพ่อก็มาพาลูกกลับไป นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเหตุนี้เองผู้คนได้ร้องเพลง โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์, ได้โปรดมา! เราเป็นคนบาป; มาและทำให้เราปราศจากกิเลสและบริสุทธิ์ นี่คือโลกที่ชั่วร้าย เวลานี้ลูกๆ ต้องกลับมาปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่มาในภายหลังไปสวรรค์หลังจากที่ได้สัมผัสกับการลงโทษแล้ว เหตุนี้เองพวกเขาจึงเข้ามาในโลกที่สององศาลดลง พวกเขาไม่สามารถถูกเรียกว่าบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ เหตุนี้เองเวลานี้ลูกต้องทำความพยายามอย่างเต็มที่ ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่สถานภาพองลูกถูกลดลง แม้ว่าจะไม่ใช่อาณาจักรของราวัน สถานภาพก็เป็นไปตามลำดับ เมื่ออัลลอยปะปนในดวงวิญญาณ เขาก็ได้รับร่างกายตามนั้น ดวงวิญญาณกลายเป็นยุคเงินจากยุคทอง อัลลอยของเงินปะปนเข้าไปในดวงวิญญาณ และแล้วในแต่ละวันอัลลอยที่สกปรกมากขึ้นก็ปะปนในดวงวิญญาณ พ่ออธิบายให้ลูกเป็นอย่างดี หากลูกไม่สามารถที่จะเข้าใจบางสิ่งจงยกมือขึ้น! พ่ออธิบายให้ผู้ที่เคยวนอยู่ในวงจรของ 84 ชาติเกิด พ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในผู้นี้ในตอนสุดท้ายของ 84 ชาติเกิดของเขา และแล้วเขาก็ต้องไปเป็นอันดับหนึ่ง ผู้ที่เคยเป็นอันดับหนึ่งเวลานี้เป็นอันดับสุดท้าย ผู้ที่กลับมาไม่บริสุทธิ์ในตอนสุดท้ายของชาติเกิดมากมายของเขาคือผู้ที่มาก่อน พ่อ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เข้ามาในร่างของเขาผู้เดียวเท่านั้น พ่อทำให้เขาบริสุทธิ์ พ่ออธิบายให้ลูกอย่างชัดเจนมาก พ่อพูดว่า จดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกเผาไป ลูกได้ฟังความรู้ของกีตะอย่างมากมายและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกัน แต่ลูกไม่ได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ผ่านสิ่งนั้น ซันยาสซีมากมายได้ถ่ายทอดคัมภีร์ให้กับลูกอย่างหวานชื่นมาก จากการได้ยินเสียงนั้น ผู้ที่มีชื่อเสียงมากมายได้รวมตัวกัน สิ่งนี้เป็นเพียงความหวานชื่อสำหรับหู หนทางความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเพียงแค่ความหวานชื่นสำหรับหู ที่นี่ดวงวิญญาณต้องจดจำพ่อ หนทางความเลื่อมใสศรัทธาเวลานี้กำลังจบสิ้นลง พ่อพูดว่า พ่อมาให้ความรู้แก่ลูกที่ไม่มีใครอื่นรู้ พ่อผู้เดียวคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ญาณถูกเรียกว่าความรู้ พ่อสอนลูกทุกสิ่ง พ่ออธิบายให้แก่ลูกเกี่ยวกับวงจรของ 84 ชาติเกิดด้วยเช่นกัน ลูกมีความรู้ทั้งหมดนี้ในตัวลูก จากโลกวัตถุลูกข้ามอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและไปสู่​​โลกที่ไม่มีตัวตน ก่อนอื่นมีราชวงศ์ของลักษมีและนารายณ์ ไม่มีเด็กๆ ที่ชั่วร้ายที่นั่น ไม่มีอาณาจักรของราวันที่นั่น ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของโยคะ ลูกจะมีนิมิตที่เวลานี้ทารกจะเข้าไปในปราสาทราชวังของครรภ์มารดา เขานั้นจากไปด้วยความสุข ที่นี่ผู้คนร้องไห้คร่ำครวญมากมาย! ที่นี่ลูกไปสู่กรงขังของครรภ์มารดา ไม่มีเรื่องของการร้องไห้คร่ำครวญที่นั่น จะต้องมีการเปลี่ยนร่างกายอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับตัวอย่างของงู อย่างไรก็ตามไม่มีเรื่องที่ต้องกลับมาสับสนเกี่ยวกับสิ่งนี้ ไม่มีความจำเป็นที่จะถามคำถามมากมาย ตัวลูกเองควรจะข้องแวะในความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะกลับมาบริสุทธิ์ การจดจำพ่อเป็นสิ่งที่ยากหรือ? ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อ พ่อคือพ่อของลูกกำลังให้มรดกแห่งความสุขของลูกแก่ลูก ลูกจะไม่สามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงสำหรับชาติเกิดสุดท้ายนี้หรือ? ลูกๆ เข้าใจในสิ่งนี้เป็นอย่างดีเมื่อลูกอยู่ที่นี่ แต่เมื่อลูกกลับบ้านและเห็นใบหน้าของภรรยาฯลฯของลูก มายาก็กินลูก พ่อพูดว่า อย่าได้มีความผูกพันยึดมั่นกับผู้ใด ทั้งหมดนั้นจะถูกทำลายอย่างแน่นอน ลูกต้องจดจำพ่อผู้เดียว ในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่ว จดจำพ่อและอาณาจักรของลูก ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน ในยุคทองไม่มีสิ่งสกปรกเช่นเนื้อสัตว์ฯลฯ พ่อพูดว่า ละทิ้งแม้กระทั้งกิเลส พ่อให้อำนาจของการปกครองโลกแก่ลูก มีรายได้มากมายในสิ่งนั้น แล้วเหตุใดเราจึงไม่อยู่อย่างบริสุทธิ์? โดยการอยู่อย่างบริสุทธิ์เพียงชาติเกิดเดียว ลูกจะได้รับรายได้มหาศาลเช่นนั้น ลูกอาจจะอยู่ด้วยกัน แต่ให้มีดาบของความรู้อยู่ระหว่างกลาง หากลูกแสดงให้เห็นถึงการอยู่อย่างบริสุทธิ์ได้ ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงที่สุด เพราะลูกจะเป็นผู้ที่ถือพรหมจรรย์ตั้งแต่เกิด ความรู้นี้เป็นสิ่งจำเป็นด้วยเช่นกัน ลูกต้องทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับตัวลูกเอง ลูกต้องแสดงให้ซันยาสซีเห็นว่าลูกสามารถอยู่ด้วยกันและยังคงบริสุทธิ์อย่างไร และแล้วพวกเขาจะเข้าใจว่าลูกมีพลังอันยิ่งใหญ่บางอย่าง พ่อพูดว่าโดยการอยู่อย่างบริสุทธิ์สำหรับชาติเกิดเดียวนี้ ลูกจะกลายเป็นนายของโลกเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ลูกได้รับรางวัลใหญ่เช่นนั้นและเหตุใดลูกจะไม่แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์? เหลือเวลาน้อยมาก จะมีเสียงอย่างต่อเนื่องและจะตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ด้วยเช่นกัน ลูกได้เห็นการซ้อมโรงแล้ว ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยระเบิดปรมาณูเพียงลูกเดียว! แม้กระทั่งเวลานี้ผู้คนยังอยู่ในโรงพยาบาล ทุกวันนี้พวกเขาทำระเบิดฯลฯเช่นนั้น ที่จะไม่มีความยากเลย ทุกคนจะถูกทำลายในทันที การซ้อมเหล่านี้จะเกิดขึ้นและแล้วก็จะกลายเป็นครั้งสุดท้าย พวกเขาทดลองเพื่อดูว่าผู้คนจะตายในทันทีหรือไม่ และแล้วพวกเขาก็ค้นหาวิธีการอื่นๆ จะไม่มีโรงพยาบาลใดๆ ฯลฯ ใครจะมานั่งรับใช้ผู้อื่น? ไม่มีบราห์มิน ฯลฯ ที่จะคงอยู่เพื่อให้อาหารกับลูก ทันทีที่ระเบิดถูกปล่อยออกมา ทุกสิ่งจะถูกทำลาย ทุกสิ่งจะถูกฝังในแผ่นดินไหว จะไม่ใช้เวลาเลย ที่นี่มีฝูงชนมากมาย ในยุคทองจะมีคนจำนวนน้อยมาก และแล้วพวกเขาทั้งหมดถูกทำลายได้อย่างไร? เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกจะสามารถเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จะมี 900,000 ในตอนเริ่มต้น ลูกเป็นฟากีร์(นักพรตหรือผู้บำเพ็ญเพียรทางศาสนา) และลูกรักพระเจ้า เวลานี้ลูกละทิ้งทุกสิ่งและพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ พ่อรักฟากีร์เช่นนั้น ในยุคทองจะมีต้นไม้ขนาดเล็ก บาบาอธิบายหลายสิ่งให้กับลูก นักแสดงทั้งหมดเป็นดวงวิญญาณที่ไม่สูญสลายและพวกเขามาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของพวกเขาเอง ลูกมาทุกวงจรเพื่อที่จะกลายเป็นนักเรียนของพ่อและศึกษาเล่าเรียน ลูกรู้ว่าบาบาจะทำให้ลูกบริสุทธิ์และพาลูกกลับไปกับพ่อ ตามละคร บาบาจะพาทุกคนกลับบ้านอย่างแน่นอน เหตุนี้เองที่ชื่อนั้นคือกองทัพพันดาฟ ลูกผู้เป็นพันดาวาสกำลังทำอะไร? ลูกประกาศสิทธิ์ในโชคแห่งอาณาจักรของลูกจากพ่อ เช่นเดียวกับที่ลูกได้ทำในวงจรก่อนหน้านี้ตามลำดับกันไปตามความพยายามที่ลูกทำ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รักระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะได้รับความรักจากพ่อจงกลายเป็นฟากีร์(ขอทาน)อย่างสมบูรณ์ การลืมร่างกายของลูกและพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณคือการกลายเป็นฟากีร์ เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในรางวัลที่ใหญ่ที่สุดจากพ่อ จงแสดงให้เห็นวิธีที่กลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์

2. ลูกต้องกลับบ้านและเหตุนี้เองลูกต้องไม่ผูกหัวใจของลูกกับโลกเก่า ผูกหัวใจของลูกกับผู้เป็นที่รักเดียวเท่านั้น จดจำพ่อและอาณาจักร

พร:
ขอให้ลูกมีความสดชื่นแจ่มใสและระมัดระวังอารมณ์อย่างสม่ำเสมอโดยการอยู่ในรูปรวมในชีวิตบราห์มินของลูก

ถ้าอารมณ์ของความสุขของลูกเปลี่ยนในสถานการณ์ใดๆ และแล้วสิ่งนั้นไม่ถูกเรียกว่าความสุขที่ถาวร มีอารมณ์ที่มีความสดชื่นแจ่มใสและระมัดระวังในชีวิตบราห์มินของลูกอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรให้อารมณ์ของลูกเปลี่ยนไป เมื่ออารมณ์ของลูกเปลี่ยน ลูกพูดว่าลูกต้องการสันโดษ เพราะว่าอารมณ์ของลูกเป็นเช่นนั้นในวันนี้ อารมณ์ของลูกเปลี่ยนไปเมื่อลูกอยู่ตามลำพัง อยู่ในรูปรวมอย่างสม่ำเสมอ และอารมณ์ของลูกจะไม่เปลี่ยนแปลง

คติพจน์:
การเฉลิมฉลองงานเทศกาลหมายถึงการคงความกระตือรือร้นสำหรับการจดจำระลึกถึงและงานรับใช้