03.07.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เพื่อที่จะกลายเป็นคารันกิธาร์(ผู้ที่ถูกประณามและได้กลายเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา) จงทำให้สภาพของลูกไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน ยิ่งมีการกล่าวหาที่ทำกับลูกมากเท่าไหร่, ลูกก็จะกลายเป็นคารันกิธาร์มากเท่านั้น

คำถาม:
คำสั่งของพ่อคืออะไร? โดยการทำตามคำสั่งหลักใดที่ลูกจะนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจ?

คำตอบ:
คำสั่งของพ่อคือ ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกต้องไม่มีความขัดแย้งใดๆ กับใคร คงอยู่ในความสงบ หากใครบางคนไม่ชอบบางสิ่งที่ลูกพูด เพียงแค่อยู่อย่างเงียบสงบ อย่าได้รบกวนกันและกัน ลูกสามารถนั่งบนบัลลังก์หัวใจของบัพดาดาได้ เมื่อไม่มีวิญญาณปีศาจร้ายใดๆ อยู่ภายในลูก เมื่อลูกไม่พูดคำพูดที่ขมขื่นใด และการพูดอย่างอ่อนหวานกลายเป็นวิถีชีวิตของลูก

โอมชานติ
พระเจ้าพูด ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ! ต้องมีการพูดสิ่งนี้ก่อนอย่างแน่นอน นี่คือคำเตือนสำหรับลูกๆ พ่อพูดว่า เมื่อพ่อพูดคำว่า ลูกๆ พ่อกำลังมองดูที่ดวงวิญญาณ ร่างกายคือรองเท้าเก่า ที่ไม่สามารถกลับมาสโตประธานได้ ลูกจะได้รับร่างกายที่สโตประธานในยุคทอง เวลานี้ลูกดวงวิญญาณกำลังจะกลับมาสโตประธาน แต่ร่างกายของลูกก็เป็นร่างเก่าเดียวกัน เวลานี้ลูกดวงวิญญาณต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ ในยุคทองลูกจะได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ ในการที่จะชำระดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์ จงจดจำพ่อผู้เดียว พ่อมองที่ลูกดวงวิญญาณเท่านั้นเช่นกัน ลูกดวงวิญญาณจะไม่กลับมาบริสุทธิ์จากการมองของท่านที่ลูก ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าไหร่ ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆมากเท่านั้น นั่นคือหน้าที่ของลูก ลูกต้องกลับมาสโตประธานด้วยการจดจำพ่อ พ่อได้มาเพื่อชี้หนทางแก่ลูก ร่างนี้จะคงเก่าจนถึงเวลาสุดท้าย เหล่านี้เป็นเพียงอวัยวะทางร่างกายซึ่งมีการเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณ เมื่อดวงวิญญาณกลับมาสวยงาม เขาก็มีการกระทำที่ดี ที่นั่นแม้แต่นกและสัตว์ก็ดีมาก ที่นี่นกก็บินไปเมื่อพวกมันได้เห็นมนุษย์ ในขณะที่ที่นั่นนกที่ดีเช่นนั้นจะบินวนรอบๆลูกในลักษณะที่มีระเบียบวินัย ไม่ใช่ว่าพวกมันจะเข้ามาในบ้านของลูก ทำให้บ้านสกปรกแล้วก็บินจากไปอีกครั้ง ไม่เลย นั่นเป็นโลกที่มีระเบียบวินัยอย่างมาก เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกจะได้นิมิตของทุกสิ่ง ในเวลานี้มีพื้นที่ว่างมากมาย คำยกย่องของสวรรค์นั้นไม่มีขีดจำกัด แม้แต่คำยกย่องของพ่อก็ไม่มีขีดจำกัด และดังนั้นคำยกย่องทรัพย์สมบัติของพ่อก็ไม่มีขีดจำกัดด้วยเช่นกัน ลูกๆ ควรจะมีความซาบซึ้งอย่างยิ่ง พ่อพูดว่า พ่อจดจำดวงวิญญาณเหล่านั้นที่ทำงานรับใช้ มีการจดจำพวกเขาโดยอัตโนมัติ จิตใจและสติปัญญาอยู่ในดวงวิญญาณ ลูกสามารถเข้าใจว่าลูกกำลังทำงานรับใช้ชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง ลูกเข้าใจทั้งหมดนี้ตามลำดับกันไป บางคนสร้างพิพิธภัณฑ์และก็ไปหาประธานาธิบดีหรือผู้ว่าการรัฐ ฯลฯ พวกเขาต้องอธิบายให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างดีมากอย่างแน่นอน แต่ละคนมีคุณธรรมของตนเอง เมื่อใครบางคนมีคุณธรรมที่ดี ก็มีคำกล่าวว่า ผู้นั้นมีคุณธรรมอย่างมาก ผู้ที่มีค่าที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ก็จะพูดด้วยความอ่อนหวานอย่างมากอยู่เสมอ พวกเขาจะไม่มีวันพูดคำพูดที่ขมขื่น ผู้ที่พูดอย่างขมขื่นก็มีวิญญาณปีศาจร้ายในพวกเขา สำนึกที่เป็นร่างคืออันดับหนึ่ง แล้ววิญญาณปีศาจร้ายอื่นๆก็จะตามสิ่งนั้นและเข้าไป ผู้คนมีพฤติกรรมที่เลวร้ายมาก พ่อพูดว่า สิ่งที่น่าสงสารไม่สามารถถูกตำหนิได้ ลูกต้องทำความเพียรพยายามเดียวกับที่ลูกเคยทำในวงจรก่อนหน้านี้ พิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ และแล้วเชือก(การควบคุม)ของทั้งโลกก็จะค่อยๆเข้ามาในมือของลูก นี่คือวงจรละครและวงจรนั้นกำลังบอกเวลาแก่ลูกอย่างถูกต้องแม่นยำ มีเวลาเหลือน้อยมาก เมื่อผู้คนเหล่านั้นได้ให้อิสรภาพแก่ประเทศหนึ่ง พวกเขาก็แบ่งแยกดินแดนออกเป็นสองส่วน แล้วพวกเขาก็ต่อสู้กันเอง ไม่เช่นนั้นใครที่จะซื้อกระสุนของพวกเขาฯลฯ? นั่นเป็นธุรกิจของพวกเขาเช่นกัน ตามละคร นั่นคือความฉลาดของพวกเขา พวกเขาได้แยกทุกสิ่งออกเป็นส่วนๆ ที่นี่เช่นกัน ด้านหนึ่งก็พูดว่าเราควรจะได้แผ่นดินผืนนี้เพราะมันไม่ได้มีการจัดสรรแบ่งกันอย่างถูกต้องเหมาะสม มีแม่น้ำจำนวนมากกว่าในด้านนั้น มีผืนดินมากกว่าในด้านนั้น และมีน้ำที่น้อยมากในด้านนี้ พวกเขาต่อสู้รบรากับกันเองในลักษณะนี้ แล้วก็มีสงครามกลางเมือง มีการต่อสู้รบราอย่างมากมาย เมื่อลูกกลายเป็นลูกของพ่อ ลูกก็ต้องได้รับการดูหมิ่นเช่นกัน บาบาได้อธิบายแล้วว่า เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นคารันกิธาร์ ลูกถูกดูหมิ่นเช่นเดียวกับที่บาบาได้รับการดูหมิ่น ลูกรู้ว่าผู้คนที่น่าสงสารและสิ้นหวังเหล่านั้นไม่รู้ว่าลูกกำลังจะกลายเป็นนายของโลก เรื่องราวของ 84 ชาติเกิดนั้นง่ายดายมาก ลูกคือผู้ที่กลับมามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา แล้วลูกก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการกราบไหว้บูชา หากสติปัญญาของใครบางคนไม่สามารถซึมซับสิ่งใดเลยก็จะล่าวว่าเป็นบทบาทของเขาในละคร เราจะสามารถทำอะไรได้? ไม่ว่าลูกจะเพียรพยายามอย่างหนักมากแค่ไหน เขาก็ไม่สามารถปีนขึ้นไปได้ เขาได้รับแรงบันดาลใจให้ทำความเพียรพยายาม แต่มันไม่ได้อยู่ในโชคของเขา อาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้นและทุกคนก็เป็นสิ่งจำเป็นในนั้น ลูกควรที่จะคิดในลักษณะนี้และคงอยู่อย่างเงียบสงบ ไม่ควรจะมีความขัดแย้งใดๆ กับใคร ลูกต้องอธิบายด้วยความรักว่า: อย่าได้ทำสิ่งนั้น สถานภาพของคุณจะยิ่งลดต่ำลงหากคุณทำ เป็นดวงวิญญาณที่รับฟัง บางครั้งเมื่อลูกบอกบางสิ่งที่ดีกับใครบางคน เขาก็กลับมาไม่มีความสงบ ในกรณีนั้นลูกควรจะปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังอย่าไปยุ่งกับเขา หากใครบางคนเป็นเช่นนั้น, เขาก็จะเฝ้าแต่ก่อกวนผู้อื่น สิ่งนั้นจะดำเนินต่อไปจนถึงเวลาสูดท้าย มายาจะกลับมารุนแรงมากขึ้นในแต่ละวัน มายากลายเป็นมหารตีและต่อสู้กับมหารตีด้วยเช่นกัน เมื่อพายุของมายามา จงพัฒนาการฝึกฝนของการจดจำระลึกถึงพ่อ และลูกจะอยู่อย่างไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนได้อย่างสมบูรณ์ ลูกเข้าใจว่ามายาจะก่อกวนลูก แต่ลูกต้องไม่หวาดกลัว ผู้ที่จะกลายเป็นคารันกิธาร์ก็จะถูกดูหมิ่น แต่ลูกต้องไม่กลับมาขุ่นมัวเพราะสิ่งนั้น นักข่าวสามารถตีพิมพ์อะไรก็ได้ต่อต้านลูก เพราะเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ ผู้ที่ไร้เดียงสาจะถูกทำร้าย มีชื่อของปีศาจ อคาสูรย์และบคาสูรย์ มีแม้กระทั่งชื่อของปีศาจที่เป็นผู้หญิง เช่น พุทนา และศุภนัคขา ก่อนอื่นใดลูกๆถ่ายทอดคำยกย่องของพ่อ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า ลูกคือดวงวิญญาณ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถให้ความรู้นี้แก่ลูก ความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้างคือการศึกษาเล่าเรียนที่จะทำให้ลูกกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและเป็นผู้ปกครองโลก เครื่องประดับต่างๆก็เป็นของลูกเช่นกัน แต่ลูกๆ บราห์มินคือผู้เพียรพยายาม เหตุนี้เองเครื่องประดับเหล่านี้จึงมอบให้ไว้แก่วิษณุ ไม่มีใครอื่นสามารถบอกสิ่งทั้งหมดแก่ลูกว่าดวงวิญญาณคืออะไรและดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร ดวงวิญญาณมาจากไหน? ดวงวิญญาณออกจากร่างได้อย่างไร? บางครั้งพวกเขาก็พูดว่าดวงวิญญาณออกไปผ่านทางดวงตา, บางครั้งก็ออกไปโดยทางหน้าผาก และบางครั้งพวกเขาพูดว่าดวงวิญญาณออกไปทางกะโหลกศีรษะ ไม่มีใครสามารถรู้สิ่งนี้ เวลานี้ลูกรู้ว่าดวงวิญญาณจะละร่างของเขาในขณะที่เพียงแค่นั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกควรไปหาพ่อด้วยความสุขอย่างยิ่ง ลูกต้องละร่างเก่าของลูกในความสุข เช่นเดียวกับตัวอย่างของงู มนุษย์ไม่มีแม้แต่ปัญญาที่สัตว์ทั้งหลายมี ชันยาสซีเหล่านั้นฯลฯก็เพียงแค่ให้ตัวอย่างเหล่านั้น พ่อพูดว่าลูกต้องกลายเป็นเหมือนกับแมลงเม่าที่ส่งเสียงที่เปลี่ยนแปลงแมลงทั้งหลาย ลูกเช่นกันต้องเปลี่ยนแปลงพวกเขาจากแมลงมนุษย์ ลูกต้องไม่เพียงแค่ให้ตัวอย่าง แต่จงทำสิ่งนั้นในทางปฏิบัติ เวลานี้ลูกๆต้องกลับบ้าน ลูกกำลังจะได้รับมรดกจากพ่อและดังนั้นลูกควรจะมีความสุขอยู่ภายในลูก ผู้คนเหล่านั้นไม่รู้เกี่ยวกับมรดก ทุกคนได้รับความสงบ ทุกคนไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ลูกต้องอธิบายเช่นกันว่า: คุณเป็นของหนทางสันโดษ และคุณเพียรพยายามที่จะหลอมรวมไปกับธาตุบราห์ม พ่อสร้างหนทางครอบครัว คุณไม่สามารถไปสู่ยุคทองได้ คุณจะไม่สามารถอธิบายความรู้นี้แก่ใครได้ นี่คือบางสิ่งที่ลึกล้ำมาก ก่อนอื่นลูกต้องสอนผู้อื่นถึงบทเรียนของอัลฟ่าและเบต้า บอกพวกเขาว่า คุณมีสองพ่อ: พ่อที่มีขีดจำกัดและพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด คุณถือกำเนิดกับพ่อที่มีขีดจำกัดผ่านกิเลส ได้รับความทุกข์อย่างมากมาย ในยุคทองมีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ที่นั่นการเกิดนั้นราบรื่นเหมือนกับเนย ไม่มีเรื่องของความทุกข์ใดๆ ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ ลูกได้รับมรดกของอำนาจในการปกครองที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เริ่มแรกมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์ เป็นสิ่งผิดที่จะพูดว่าเริ่มแรกมีความทุกข์แล้วจากนั้นจึงมีความสุข เป็นโลกใหม่ที่ได้มีการก่อตั้งขึ้นมาก่อน ไม่ใช่โลกเก่าที่มีการก่อตั้งขึ้น จะมีใครสร้างอาคารเก่าหรือ? ราวันไม่สามารถมีอยู่ในโลกใหม่ พ่ออธิบายด้วยเช่นกันว่า ลูกต้องมีวิธีการเหล่านี้ทั้งหมดในสติปัญญาของลูก พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก พ่อให้สิ่งนั้นได้อย่างไร? มาและเราจะอธิบายแก่ท่าน ลูกจำเป็นต้องมีวิธีการที่จะอธิบายสิ่งนี้ ให้นิมิตของความทุกข์ประเภทต่างๆ ในดินแดนแห่งความทุกข์แก่พวกเขาด้วยเช่นกัน มีความทุกข์มากมาย! ไร้ขีดจำกัด ชื่อที่แท้จริงคือดินแดนแห่งความทุกข์ ไม่มีใครสามารถเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นดินแดนแห่งความสุข ศรีกฤษณะอยู่ในดินแดนแห่งความสุข แม้แต่วัดของกฤษณะก็ยังเรียกว่าดินแดนแห่งความสุข เขาเคยเป็นนายของดินแดนแห่งความสุขและเขาได้รับการกราบไหว้บูชาในวัดแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ หากบาบานี้จะไปที่วัดของลักษมีและนารายณ์ในตอนนี้ ท่านก็จะพูดว่า โอ้โห! ฉันกำลังจะกลายเป็นสิ่งนั้น! ท่านจะไม่กราบไหว้บูชาพวกเขาในเวลานี้ ท่านจะกลายเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นท่านจะไม่กราบไหว้บูชาผู้ที่เป็นอันดับสองหรือสาม พ่อกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์ ผู้คนไม่รู้สิ่งนี้ พวกเขาเรียกทุกคนว่าพระเจ้า มีความมืดมิดมาก! ลูกอธิบายอย่างดีมาก มันต้องใช้เวลา จะใช้เวลามากเท่ากับที่เคยทำในวงจรก่อนหน้านี้ ไม่มีสิ่งใดสามารถเร่งรีบได้ ชาติเกิดปัจจุบันของลูกเป็นเช่นเพชร แม้กระทั่งชาติเกิดของเหล่าเทพก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเช่นเพชร พวกเขาไม่ได้อยู่ในครอบครัวของพระเจ้า นี่คือครอบครัวของพระเจ้าของลูก และนั้นเป็นครอบครัวที่สูงส่งของลูก สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่มาก ในกีตะก็เป็นเหมือนกับเกลือหนึ่งหยิบมือในถุงแป้ง ผู้คนก็ได้ทำความผิดพลาดเช่นนั้นด้วยการใส่ชื่อของกฤษณะ บอกพวกเขาว่า: คุณเรียกเทพว่าเทพ แล้วเหตุใดคุณจึงเรียกกฤษณะว่าพระเจ้า? ใครคือวิษณุ? ลูกเข้าใจสิ่งนี้ ผู้คนเฝ้าแต่กราบไหว้บูชาเช่นนั้นโดยที่ไม่มีความรู้ เทพนั้นเก่าแก่โบราณที่สุด และพวกเขาเคยอยู่ในสวรรค์ก่อนหน้านี้ ทุกคนต้องไปผ่านสภาพของสโต ราโจ และตโม ในเวลานี้ทุกคนตโมประธาน มีการอธิบายประเด็นต่างๆมากมายแก่ลูก ลูกสามารถอธิบายได้ดีมากโดยการใช้เข็ม ลูกต้องจดจำพ่อและครูที่กำลังสอนลูก อย่างไรก็ตามมีการชักเย่อเช่นนั้นกับมายา ประเด็นที่ดีมากหลายประเด็นจะปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากลูกไม่รับฟังสิ่งใดเลย ลูกจะสามารถถ่ายทอดประเด็นเหล่านั้นได้อย่างไร? โดยทั่วไปแล้วเมื่อมหารตีอยู่ในระหว่างการท่องทัวร์ พวกเขาก็ขาดมุรลี แล้วพวกเขาก็ไม่อ่านมุรลี พวกเขาเต็มเปี่ยม พ่อพูดว่า พ่อบอกลูกถึงสิ่งที่ลึกล้ำเช่นนั้น! ลูกต้องฟังเรื่องราวเหล่านั้นและซึมสิ่งเหล่านั้น หากลูกไม่ซึมซับสิ่งเหล่านั้นลูกก็อยู่อย่างอ่อนแอ ลูกๆ มากมายไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และถ่ายทอดประเด็นที่ดีมาก บาบาเห็นว่าพวกเขาได้ดึงประเด็นตามสภาพของพวกเขา ลูกที่มีค่าต่องานรับใช้ก็สามารถที่จะดึงประเด็นเช่นนั้นที่ผู้นี้ไม่เคยถ่ายทอด พวกเขาอยู่อย่างข้องแวะในงานรับใช้ ประเด็นที่ดีหลายประเด็นก็มีการตีพิมพ์ในวารสารเช่นกัน ดังนั้นลูกๆ กลายเป็นนายของโลก พ่อทำให้ลูกสูงส่งมาก มีการกล่าวไว้ในเพลงว่า ลูกจะมีเชือก(สิ่งควบคุม)ทั้งโลกอยู่ในมือของลูก ไม่มีใครสามารถแย่งชิงสิ่งนั้นไปจากลูกได้ ลักษมีและนารายณ์เป็นนายของโลก แน่นอนว่าเป็นพ่อที่สอนพวกเขา ลูกสามารถอธิบายว่าพวกเขาได้มาซึ่งสถานภาพที่สูงส่งนั้นได้อย่างไร นักบวชในวัดก็ไม่รู้สิ่งนี้ ลูกควรจะมีความสุขอย่างมาก ลูกสามารถอธิบายด้วยเช่นกันว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน บอกพวกเขาว่าในเวลานี้วิญญาณปีศาจร้ายทั้งห้านั้นอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน กิเลสเหล่านี้อยู่ในแต่ละคนและทุกๆ คน มีวิญญาณปีศาจร้ายทั้งห้าของมายา มายาอยู่ในทุกหนแห่ง ลูกพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่ง นั่นคือความผิดพลาด พระเจ้าจะสามารถอยู่ในทุกหนแห่งได้อย่างไร? ท่านให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก ท่านเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ ลูกๆ ต้องฝึกฝนที่จะอธิบายแก่ผู้อื่น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รักระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เมื่อใครบางคนกระจายความไม่สงบหรือรบกวนลูก, ลูกต้องคงอยู่อย่างเงียบสงบ หากใครบางคนไม่เปลี่ยนแปลงตนเองแม้กระทั่งหลังจากที่ได้รับการเตือนเกี่ยวกับบางสิ่งแล้ว ลูกสามารถพูดได้ว่านั่นคือโชคของพวกเขาเพราะอาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้น

2. ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และรับใช้ด้วยการดึงประเด็นใหม่ๆออกมา อย่าได้พลาดสิ่งที่ลึกล้ำที่พ่อถ่ายทอดแก่ลูกทุกวัน

พร:
ขอให้ลูกรับเอาความบริสุทธิ์มาใช้เป็นคุณธรรมพิเศษดั้งเดิมและคงอยู่ตลอดไปของลูกได้อย่างง่ายดาย และกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา

พื้นฐานพิเศษสำหรับการเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การกราบไหว้บูชาคือความบริสุทธิ์ ยิ่งลูกรับเอาความบริสุทธิ์ทุกประเภทมาเป็นของลูกมากเท่าไร ลูกก็จะมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาในทุกวิธีมากเท่านั้น ผู้ที่รับเอาความบริสุทธิ์เป็นคุณธรรมพิเศษโดย ดั้งเดิม และคงอยู่ตลอดไปด้วยระเบียบวินัยก็เป็นผู้ที่ได้รับการกราบไหว้บูชาด้วยระเบียบวินัยด้วยเช่นกัน ผู้ที่มีการติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆที่เป็นญาณี(มีความรู้)และอญาณี (ไม่มีความรู้) ผู้เติมเต็มความสัมพันธ์และสายใยของพวกเขาอย่างถูกต้องในขณะที่รักษาทัศนคติ สายตา และกระแสจิตที่บริสุทธิ์ไว้ และผู้ที่ความบริสุทธิ์ของพวกเขาไม่ขาดตอนแม้กระทั่งในความฝันของพวกเขา คือผู้ที่ได้รับการกราบไหว้ด้วยระเบียบวินัย

คติพจน์:
ในขณะที่อาศัยอยู่ในโลกที่หยาบ จงรับใช้อย่างเป็นเทวดานางฟ้าที่ละเอียดอ่อน และงานของการให้คุณประโยชน์โลกจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว