09.07.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน อยู่อย่างซื่อสัตย์ทั้งภายในและภายนอกกับพ่อที่แท้จริงและแล้วเมื่อนั้นลูกจึงจะสามารถกลายเป็นเทพได้ เพียงลูกๆ บราห์มินเท่านั้นที่กลายเป็นเทวดานางฟ้าและแล้วจึงกลายเป็นเทพ

คำถาม:
ใครมีสิทธิ์ที่จะได้ยินและซึมซับความรู้นี้?

คำตอบ:
ผู้ที่เล่นบทบาทรอบด้าน ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามามากที่สุดคือผู้ที่จะกลายเป็นผู้ที่ฉลาดในการซึมซับความรู้นี้ พวกเขาคือผู้ที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง บางคนก็ถามลูกๆว่า ลูกไม่เชื่อในคัมภีร์หรือ? จงบอกพวกเขาว่า ไม่มีใครในโลกที่ศึกษาคัมภีร์มากเท่ากับเราหรือทำความเลื่อมใสศรัทธามากเท่ากับเรา เวลานี้เราได้รับผลของความเลื่อมใสศรัทธาของเราแล้ว เหตุนี้เองเราจึงไม่จำเป็นต้องทำความเลื่อมใสศรัทธาอีกต่อไป

โอมชานติ
พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อของดวงวิญญาณทั้งหมดอธิบายแก่ดวงวิญญาณทั้งหมดเพราะท่านคือผู้เดียวที่ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ดวงวิญญาณทั้งหมดกล่าวได้ว่าอยู่ในร่างกายมนุษย์ หากดวงวิญญาณไม่มีร่างกายเขาก็ไม่สามารถมองเห็นได้ แม้ว่าพ่อจะก่อตั้งสวรรค์ตามแผนของละคร พ่อก็พูดว่า พ่อไม่ได้เห็นสวรรค์ เพียงผู้ที่สร้างสวรรค์เท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นได้ หลังจากที่สอนลูก พ่อก็ไม่ได้ใช้ร่างกาย ดังนั้นพ่อจะสามารถเห็นสิ่งใดโดยที่ไม่มีร่างกายได้อย่างไร? ไม่ใช่ว่าพ่ออยู่ที่นี่ที่นั่นและทุกหนแห่งและพ่อจะสามารถเห็นทุกสิ่ง ไม่เลย พ่อเพียงแต่เห็นลูกๆ และพ่อสอนการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงแก่ลูกและพ่อทำให้ลูกไปเป็นดอกไม้ที่สวยงาม คำว่าโยคะเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เพียงมหาสมุทรแห่งความรู้เท่านั้นที่ให้ความรู้นี้ เพียงท่านเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าสัตกูรู ผู้อื่นทั้งหมดคือกูรู ผู้เดียวที่พูดสัจจะคือผู้เดียวที่ก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะ บารัตเคยเป็นดินแดนแห่งสัจจะและสิ่งนั้นเป็นที่เหล่าเทพทั้งหมดเคยอาศัยอยู่ เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นเทพจากมนุษย์ ดังนั้นลูกๆ จึงได้รับการบอกให้กลับมาซื่อสัตย์กับพ่อทั้งภายในและภายนอก ก่อนหน้านี้มีความหลอกลวงในทุกย่างก้าว เวลานี้ลูกต้องละทิ้งทั้งหมดนั้นถ้าลูกต้องการที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในสวรรค์ ลูกๆ มากมายจะไปสวรรค์ แต่ถ้าหากหลังจากที่ตระหนักรู้จักพ่อแล้วลูกไม่ได้ปลดเปลื้องบาปของลูก ลูกก็จะต้องชำระบัญชีกรรมของลูกด้วยการสัมผัสกับการลงโทษและลูกจะได้รับสถานภาพที่ต่ำ อาณาจักรมีการก่อตั้งขึ้นในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดนี้ อาณาจักรไม่สามารถก่อตั้งในยุคทองหรือในยุคเหล็กเพราะพ่อไม่ได้เข้ามาในยุคทองหรือยุคเหล็ก ยุคนี้ถูกเรียกว่าเป็นยุคที่ให้คุณประโยชน์และเป็นสิริมงคลที่สุด พ่อมาในยุคนี้เท่านั้นและให้ประโยชน์แก่ทุกคน ยุคทองมาหลังจากยุคเหล็ก เหตุนี้เองจึงต้องมียุคบรรจบพบกัน พ่ออธิบายแล้วว่านี่คือโลกเก่าและไม่บริสุทธิ์ มีเพลงร้องว่า ผู้อาศัยของดินแดนไกลโพ้น พ่อจะสามารถพบกับลูกๆของพ่อในต่างแดนได้อย่างไร? พ่อได้พบกับลูกต่างชาติในต่างแดนอย่างแน่นอน พ่ออธิบายแก่พวกเขาอย่างชัดเจนมากว่าท่านเข้ามาในร่างของใคร ท่านให้คำแนะนำของท่านเองและท่านอธิบายแก่ผู้ที่ท่านได้เข้ามาใช้ร่างด้วยเช่นกันว่าเวลานี้เป็นชาติเกิดสุดท้ายในหลายๆชาติเกิดของเขา นี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนมาก ลูกยังคงเป็นผู้ทำความเพียรพยายามที่นี่ ลูกยังไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ผู้ที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ถูกเรียกว่าเทวดานางฟ้า ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ถูกเรียกว่าไม่บริสุทธิ์ หลังจากที่กลายเป็นเทวดานางฟ้าแล้วเท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นเทพ ลูกเห็นเทวดานางฟ้าที่สมบูรณ์พร้อมในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน พวกเขาถูกเรียกว่าเทวดานางฟ้า พ่ออธิบายว่า ลูกๆให้จดจำอัลฟ่าเดียวเท่านั้น อัลฟ่าหมายถึงบาบา ท่านเป็นที่รู้จักในชื่ออัลล่าห์ด้วยเช่นกัน ลูกๆเข้าใจว่าลูกได้รับมรดกของสวรรค์ของลูกจากพ่อ สวรรค์สร้างขึ้นมาอย่างไร? ด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงและความรู้นี้ ไม่มีความรู้นี้ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ความรู้นี้แก่ลูกบราห์มิน บราห์มินคือจุก เวลานี้ลูกคือบราห์มินและลูกก็เล่นเกมตีลังกา นั่นคือ บราห์มิน, เทพ, นักรบ, พ่อค้า สิ่งนี้ถูกเรียกว่าภาพลักษณ์ที่มีรูปที่หลากหลาย ภาพลักษณ์ที่มีรูปที่หลากหลายนั้นไม่ใช่ภาพลักษณ์ของบราห์มา, วิษณุและชางก้า จุกของบราห์มินไม่ได้แสดงไว้ในภาพลักษณ์นั้น ไม่มีใครรู้ว่าพ่อเข้ามาในร่างของบราห์มา สกุลบราห์มินคือสกุลที่สูงส่งที่สุดเพราะพ่อมาและสอนพวกเขา พ่อจะไม่สอนศูทร พ่อสอนลูกบราห์มินเท่านั้น การศึกษานี้ใช้เวลาเพราะอาณาจักรกำลังถูกก่อตั้งขึ้นมา ลูกต้องกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด ใครที่สร้างโลกใหม่? พ่อสร้างโลกใหม่ อย่าได้ลืมสิ่งนี้ มายาทำให้ลูกลืมสิ่งนี้ นั่นคือธุรกิจของเธอ เธอไม่ได้เข้ามาแทรกแซงในความรู้มากนักเท่ากับที่เธอเข้ามาแทรกแซงในการจดจำระลึกถึง ลูกๆดวงวิญญาณเต็มไปด้วยขยะมากมายและก็ไม่สามารถขจัดออกไปได้หากลูกไม่ได้จดจำระลึกถึงพ่อ ลูกบางคนกลับมาสับสนมากด้วยคำว่าโยคะ พวกเขาพูดว่า บาบา ฉันไม่สามารถมีโยคะได้ ในความเป็นจริงคำว่า โยคะ เป็นของหะฐะโยคี ซันยาสซีพูดว่า จงมีโยคะกับธาตุบราห์ม อย่างไรก็ตามธาตุบราห์มนั้นกว้างใหญ่ เช่นที่ดวงดาวปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้า ในทำนองเดียวกันมีดวงวิญญาณเล็กๆเหมือนกับดวงดาวอยู่เบื้องบน,เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า,ที่ซึ่งไม่มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ ดังนั้นดูสิว่าลูกนั้นเป็นจรวดที่เล็กเช่นนั้น เหตุนี้เองบาบาพูดว่า ก่อนอื่นใดลูกต้องให้ความรู้ของดวงวิญญาณแก่ทุกคน เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้ความรู้นี้ ไม่เพียงแต่ผู้คนไม่รู้จักพระเจ้าเท่านั้น, แต่พวกเขาก็ไม่รู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณที่แสนเล็กเช่นนั้นเต็มไปด้วยบทบาทที่ไม่สูญสลายของวงจร 84 ชาติเกิด สิ่งนี้ถูกเรียกว่าความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ไม่สามารถถูกเรียกว่าสิ่งอื่นใดได้ ดวงวิญญาณก็เฝ้าแต่วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด วงจรนี้หมุนไปเรื่อยๆทุกๆ 5000 ปีอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร โลกไม่สูญสลาย; ไม่สามารถถูกทำลายได้ ผู้คนพูดว่าการทำลายล้างอย่างสิ้นซากได้เกิดขึ้นและแล้วศรีกฤษณะก็ได้ลอยมาบนใบโพธิ์และดูดนิ้วมือของเขา อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้น สิ่งนั้นขัดกับกฎของธรรมชาติเพราะการทำลายล้างอย่างสิ้นซากไม่มีวันเกิดขึ้น ศาสนาหนึ่งได้ก่อตั้งขึ้นและศาสนาอื่นๆทั้งหมดก็ถูกทำลาย สิ่งนี้ดำเนินต่อเนื่องไปตลอดเวลา ในเวลานี้มีสามศาสนาหลัก นี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด มีความแตกต่างของกลางคืนและกลางวันระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ เมื่อวานนี้โลกใหม่และวันนี้โลกเก่า มีเพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งที่เคยมีอยู่ในโลกเมื่อวานนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม ศาสนานั้นก็จะถูกก่อตั้งขึ้นโดยผู้ที่เป็นของศาสนานั้น เพียงดวงวิญญาณเดียวเท่านั้นที่มา ไม่ใช่มากมาย และแล้วการขยายตัวก็เกิดขึ้นทีละน้อย พ่อพูดว่า พ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากใดๆแก่ลูก พ่อจะให้ความยากลำบากใดๆแก่ลูกได้อย่างไร? ท่านคือพ่อผู้เป็นที่รักที่สุด ท่านพูดว่า พ่อคือผู้เดียวที่ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน พ่อคือผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข พ่อผู้เดียวเท่านั้นผู้ที่ลูกจดจำ ผู้คนทำอะไรในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา? พวกเขาประณามพ่ออย่างมาก มีคำกล่าวว่า พระเจ้าคือหนึ่งเดียว มีเพียงวงจรโลกเดียวเท่านั้น ไม่ใช่ว่าจะมีอีกโลกหนึ่งในท้องฟ้า มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้า ผู้คนคิดว่ามีโลกอยู่ในทุกดวงดาวและมีโลกอยู่เบื้องล่างด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านั้นเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา มีพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่สูงสุดเหนือสิ่งใด มีคำกล่าวว่า ดวงวิญญาณทั้งหมดของทั้งโลกถูกร้อยอยู่ภายในตัวท่านเหมือนกับลูกประคำ สิ่งนั้นสามารถถูกเรียกว่าลูกประคำที่ไม่มีขีดจำกัดของรูดร้าด้วยเช่นกัน พวกเขาทั้งหมดถูกร้อยไว้ด้วยกัน ผู้คนร้องเพลงนี้แต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พ่อมาและอธิบายว่า ลูกๆ พ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากอะไรแม้แต่น้อยแก่ลูก ลูกได้รับการบอกว่าคนแรกที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาคือผู้ที่จะไปอย่ารวดเร็วในความรู้นี้ หากพวกเขาทำความเลื่อมใสศรัทธามามาก พวกเขาก็จะได้รับผลอย่างมากด้วยเช่นกัน มีคำกล่าวว่าพระเจ้าให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธา ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้และดังนั้นท่านจะให้ผลของความรู้อย่างแน่นอน ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับผลของความเลื่อมใสศรัทธา ผลของความเลื่อมใสศรัทธาคือความรู้นี้ที่ทำให้ลูกได้รับมรดกของความสุขแห่งสวรรค์ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ผลนี้แก่ลูก นั่นคือท่านเปลี่ยนลูกจากชาวนรกไปเป็นชาวสวรรค์ ไม่มีใครแม้กระทั่งรู้เกี่ยวกับราวัน พวกเขาพูดว่าโลกนี้เก่า โลกนี้เก่ามานานแค่ไหนแล้ว? พวกเขาไม่สามารถคำนวณสิ่งนี้ได้ พ่อคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ ท่านคือสัจจะ ท่านไม่เคยถูกทำลาย ต้นไม้นี้ถูกเรียกว่าต้นไม้กลับหัว พ่อนั้นอยู่ข้างบน ดวงวิญญาณมองขึ้นไปและเรียกหาพ่อ ร่างกายไม่สามารถเรียกหาได้ ดวงวิญญาณจากร่างหนึ่งและเข้าไปสู่อีกร่างหนึ่ง ดวงวิญญาณไม่เคยมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือลดลงและไม่เคยตาย การละเล่นนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว พ่อได้อธิบายแก่ลูกถึงความลับของตอนเริ่ม,ตอนกลางและตอนจบของทั้งการละเล่นแล้ว ท่านทำให้ลูกกลายไปเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าด้วยเช่นกัน ท่านบอกลูกด้วยเช่นกันว่าลักษมีและนารายณ์ไม่มีความรู้นี้ ที่นั่นลูกไม่รู้เกี่ยวกับการไม่เชื่อในพระเจ้าหรือการเชื่อในพระเจ้า ในเวลานี้พ่ออธิบายความหมายของสิ่งนี้ ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคือผู้ที่ไม่รู้จักพ่อหรือตอนเริ่ม,ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างของท่านหรือช่วงระยะเวลาของสิ่งนั้น ในเวลานี้ลูกได้กลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ประเด็นนี้ไม่คงอยู่ที่นั่นเลย นี่คือการละเล่น สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในหนึ่งวินาทีจะไม่ซ้ำรอยกับวินาทีถัดไป ละครเฝ้าแต่เคลื่อนไปเรื่อยๆ สิ่งที่ผ่านไปแล้ว วงล้อก็จะยังคงหมุนต่อไป เช่นเดียวกับที่เมื่อมีการฉายภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนั้นก็จะซ้ำอีกครั้งหลังจากสองหรือสามชั่วโมง อาคารฯลฯ พังทลายลงมาในภาพยนตร์และหลังจากนั้นลูกก็จะเห็นอาคารเดียวกันเหล่านั้นฉายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง สิ่งนั้นจะซ้ำรอยเหมือนเดิมทุกประการด้วยเช่นกัน ไม่มีความจำเป็นที่จะสับสนเกี่ยวกับสิ่งนี้ ประเด็นหลักคือพระเจ้า,พ่อของดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณได้แยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดมาเป็นเวลานาน พวกเขาได้แยกจากกันและแล้วก็ลงมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา ลูกอยู่อย่างแยกห่างมาเป็นเวลา 5000 ปีเต็ม ลูกๆ ที่แสนหวานได้รับบทบาทรอบด้านแล้ว เหตุนี้เองจึงมีการอธิบายแก่ลูกว่าลูกเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในความรู้นี้ ผู้ที่เคยทำความเลื่อมใสศรัทธามามากที่สุดคือผู้ที่จะไปได้อย่างรวดเร็วในความรู้และพวกเขาจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงด้วยเช่นกัน อันดับแรกคือชีพบาบาที่ได้รับการกราบไหว้บูชาและแล้วจึงเป็นเหล่าเทพ ต่อมาลูกก็กลับมาถูกเจือปนจากการกราบไหว้บูชาวัตถุธาตุทั้งห้า เวลานี้พ่อกำลังพาลูกไปสู่ความไม่มีขีดจำกัด,ในขณะที่ผู้คนเหล่านั้นนำลูกไปสู่ความไม่รู้ของความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้พ่ออธิบายแก่ลูกๆว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉันพ่อของลูก อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาออกไปจากที่นี่ มายาก็ทำให้พวกเขาลืม เช่นที่ดวงวิญญาณสำนึกผิดในครรภ์และสัญญาว่าจะไม่ทำกรรมที่เป็นบาปอีกต่อไป แต่ก็ลืมเมื่อเขาคลอดออกมา ดังนั้นจึงเป็นเช่นเดียวกันที่นี่ เมื่อพวกเขาจากที่นี่ไปพวกเขาก็ลืม นี่คือการละเล่นเกี่ยวกับการลืมและการไม่ลืม เวลานี้ลูกได้กลายเป็นลูกที่ถูกนำมาเลี้ยงดูของพ่อ นี่คือชีพบาบา ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของดวงวิญญาณทั้งหมด พ่อมาจากที่ที่ไกลแสนไกลมาก บ้านของพ่อคือดินแดนสูงสุด เมื่อท่านมาจากดินแดนสูงสุด ท่านจะนำของขวัญมามาให้ลูกๆอย่างแน่นอน ท่านนำสวรรค์มาบนฝ่ามือของท่านอย่างเป็นของขวัญ พ่อพูดว่า รับอาณาจักรแห่งสวรรค์ของลูกในหนึ่งวินาที: เพียงแค่ตระหนักรู้จักพ่อ ท่านคือพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด ท่านพูดว่า พ่อคือพ่อของลูก พ่ออธิบายแก่ลูกด้วยเช่นกันว่าพ่อมาอย่างไร พ่อต้องการพาหนะอย่างแน่นอน พาหนะใด? พ่อไม่สามารถใช้พาหนะของมหาตมะใดได้ มนุษย์พูดว่าลูกเรียกบราห์มาว่าพระเจ้าและลูกก็เรียกบราห์มาว่าเป็นเทพด้วยเช่นกัน โอ! แต่เราไม่ได้พูดสิ่งนี้ ท่านถูกแสดงให้เห็นว่ากำลังยืนอยู่บนยอดสุดของต้นไม้เมื่อทั้งต้นไม้กลับมาตโมประธาน ได้มีการแสดงบราห์มาไว้ที่นั่นและดังนั้นนี่จะเป็นชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา บาบาเองก็พูดว่า เมื่อฉันถึงวัยเกษียณ, พ่อก็เข้ามาในตัวฉันในชาติเกิดสุดท้ายของฉัน, ท่านมาและทำให้ฉันละทิ้งธุรกิจทั้งหมดฯลฯ ของฉัน ผู้คนเริ่มทำความเลื่อมใสศรัทธาหลังจากอายุ 60 เพื่อที่จะพบพระเจ้า พ่อพูดว่า ลูกทั้งหมดเคยทำตามการกำหนดของมนุษย์ ในเวลานี้บาบากำลังให้ศรีมัทแก่ลูก เป็นมนุษย์ที่เขียนคัมภีร์ เหล่าเทพไม่ได้เขียนคัมภีร์หรือศึกษาคัมภีร์เหล่านั้น ไม่มีคัมภีร์ในยุคทอง ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธา ในคัมภีร์เป็นพิธีกรรมทางกายทั้งหมดที่ได้มีการกล่าวถึง ไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่นี่ ลูกสามารถเห็นว่าบาบาให้ความรู้นี้แก่ลูก ลูกได้ศึกษาคัมภีร์มามากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา หากใครก็ตามถามลูกว่า ลูกเชื่อในพระเวทและคัมภีร์ไหม? บอกพวกเขาว่า เราเชื่อสิ่งเหล่านั้นมากกว่ามนุษย์คนอื่นๆ เราคือผู้ที่เริ่มทำความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนในตอนเริ่มต้น เวลานี้เราได้รับความรู้นี้แล้ว ด้วยความรู้นี้ที่จะมีการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์และดังนั้นทำไมเราควรทำความเลื่อมใสศรัทธาเล่า? พ่อพูดว่า ลูกๆ อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย! อย่าได้เห็นสิ่งที่เลวร้าย! ดังนั้นพ่ออธิบายในวิธีที่ง่ายอย่างมาก: ลูกๆ ที่แสนหวานมีศรัทธาว่าลูกคือดวงวิญญาณ ฉันคือดวงวิญญาณ พวกเขาพูดว่าพวกเขาคืออัลล่าห์ ลูกได้รับคำสอนให้พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณ, ลูกๆของพ่อ มายาก็ทำให้ลูกลืมสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยการเข้ามาสู่สำนึกที่เป็นร่างที่ลูกได้ทำการกระทำที่ผิดประเภท เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกๆ อย่าลืมพ่อ อย่าได้สูญเสียเวลา อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รักระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เข้าใจความลับของผู้สร้างและสิ่งสร้างอย่างถูกต้องแม่นยำและกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า อย่าได้กลับมาสับสนเกี่ยวกับความรู้ของละครนี้ นำสติปัญญาของลูกออกไปจากสิ่งที่มีขีดจำกัดทั้งหมดและนำไปสู่ความไม่มีขีดจำกัด

2. เพื่อที่จะกลายเป็นเทวดานางฟ้าผู้อาศัยในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน จงกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ด้วยพลังของการจดจำระลึกถึง จงขจัดขยะทั้งหมดที่เต็มอยู่ในลูกๆ ดวงวิญญาณและกลับมาสะอาด

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่อยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่สม่ำเสมอและกลายเป็นดวงวิญญาณที่สูงส่งด้วยการมีประสบการณ์กับอ่อนหวานของพระเจ้า

ลูกๆ ผู้ที่มีประสบการณ์กับความอ่อนหวานของพระเจ้า พบว่ารสชาติทั้งหมดของโลกที่ไม่น่าสนใจ เนื่องจากเพียงรสชาติเดียวเท่านั้นที่หวานชื่น ความสนใจของลูกจะไปที่ผู้เดียวนั้นเท่านั้นใช่ไหม? จิตใจของลูกจะไปหาผู้เดียวนั้นอย่างง่ายดาย สิ่งนี้ไม่ได้ใช้ความพยายามใดๆ ความรักของพ่อ, การช่วยเหลือของพ่อ, มิตรของพ่อ และการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดจากพ่อจะทำให้ลูกสร้างสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงของลูก เพียงดวงวิญญาณผู้ที่อยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงเช่นนั้นเท่านั้นที่มีความสูงส่ง

คติพจน์:
หลอมขยะทั้งหมดในลูก และการให้เพชรพลอยคือการกลายเป็นนายของมหาสมุทร